Samlede Artikler

 

Back

 


Bibelens Skrifter

En del skrifter er dessverre gått tapt.

 

En fullstedig Rå oversikt av artikler  A Complete Raw Overview of Articles

 

Artikler

 

.

______________________________________________________________

 

Paulus brev til Romerne  Kapittel 1-14

________________________________________________________________________________

 

Matteus evangelium 15.05.03
Markus evangelium 16.05.03
Lukas evangelium 22.05.03
Johannes evangelium 24.05.03
Apostlenes Gjerninger 12.06.03
Jakobs brev 19.06.03
Peters Første Brev 05.07.03
Peters Andre Brev 17.08.03
Johannes første brev 11.09.03
2 Johannes brev
3 Johannes brev 8-3-04
Judas Brev-8-3-04

Øye åpner

Resyme av bøker
______________________________________________________________________


 

Antikrist, fra boken: Jesu Gjenkomst. Bind 2. av Oskar Edin Indergaard.

Oversatt til dansk av Uffe Nissen, Danmark.

 

 

Gog-krigen og Harmageddon-slaget, fra boken Jesu Gjenkomst. Bind 2. av Oskar Edin Indergaard.

 Oversatt til dansk av Uffe Nissen, Danmark.

 

Dåbens betydning. av Oskar Edin Indergaard.

Oversatt til dansk av Uffe Nissen, Danmark.

 

 

Jødedom og Kristendom. Jesus og Paulus. av Oskar Edin Indergaard.

Resymeet er skrevet av Egon Ladegaard Kristensen, Danmark

 

 

Apostelmødet i Jerusalem. Fra bogen: Jesu Gjenkomst. Bind 5. av Oskar Edin Indergaard.

Oversatt til dansk av Uffe Nissen. Danmark.

 

 

 

FØRSTE DEL AV APOSTLENES GERNINGER HØRER MED TIL JESU FØRSTE UNDERVISNING.

 Fra boken Jesu Gjenkomst. Bind 5. av Oskar Edin Indergaard. Oversatt til dansk av Uffe Nissen, Danmark.

 

Apostlenes Gerninger. av Oskar Edin Indergaard.

Oversatt til dansk av Uffe Nissen , Danmark.

 

 

 

Den store Forsoningsdag. fra Jesu Gjenkomst. Bind 4. av Oskar Edin Indergaard.

Oversatt til dansk av Uffe Nissen, Danmark

 

De to jødiske vidner i Jerusalem, fra boken: Jesu Gjenkomst. Bind 3. av Oskar Edin Indergaard. Oversatt til dansk av Uffe Nissen, Danmark.

 

 

De 12 patriarkers navne, fra boken: Jesu Gjenkomst. Bind 5.

av Oskar Edin Indergaard. Oversatt til dansk av Uffe Nissen, Danmark.

 

Bortrykkelsens dag. Dette foredraget ble holdt Ålesund den 27-09. 2002.

 av Oskar Edin Indergaard. Oversatt til dansk av Uffe Nissen, Danmark.

 

 

De 144.000 beseglede jøder. Fra boken: Jesu Gjenkomst.Bind 3. av Oskar Edin Indergaard.

Oversatt til dansk av Uffe Nissen, Danmark.

 

Den store trængsel. Dette foredraget ble holdt i Ålesund den 28-10. 2002.

 Av Oskar Edin Indergaard. Oversatt til dansk av Uffe Nissen, Danmark.

 

 

 

Den store skare. Fra boken: Jesu Gjenkomst. Bind 5.

(Den første parantes). Av Oskar Edin Indergaard.

Oversatt til dansk av Uffe Nissen, Danmark.

 

 

 

Det ny Jerusalem. Fra boken: Jesu Gjenkomst. Bind 5.

Av Oskar Edin Indergaard.

Oversatt til dansk av Uffe Nissen, Danmark.

 

 

 

 

Mattæus Evangeliet.Jesu liv og lære.” av Oskar Edin Indergaard. Del 1.

Resumeet er skrevet av Egon Ladegaard Kristiansen, Danmark.

 

 

Mattæus Evangeliet, Jesu liv og lære. Av Oskar Edin Indergaard. Del 2.

Referatet er skrevet av Egon Ladegaard Kristiansen, Danmark.

 

Matteus Evangeliet. Jesu liv og lære. Av Oskar Edin Indegaard. Del 3.

Resymeet er skrevet av Egon Ladegaard Kristiansen, Danmark.

 

 

Det profetiske ord.

 

GUDS PLANER: referat 1.

 

Hemmeligheden med de 7 stjerner og de 7 menigheder

 

 

Kristus- transformationen Htm

 

 

Jesu vidunderlige åbenbaring til Paulus og os:

 

 

Hemmeligheden med de 7 stjerner og de 7 menigheder: Pdf format

 

 

OMTALE AV EN NY BOK FRA OSKAR EDIN INDERGAARD 23-10.012

” PAULUS  BREV TIL  HEBREERNE ”

 

 

BASUNKLANGDAGENS HØYTID Tingvoll den 8-9. 2012

 

Dispensational Realtionships 11.06.04

REAL BAPTISM

Orientering om ny bog 11.12.03

The Normal Christian Life

Exploring the unsearchable Riches of Christ

Til De Helliges Fuldkomne Beredelse

Kristendommens Jødiske Røtter
____________________________________________________________________________

DEN JØDISKE BAKGRUNNEN FOR PÅSKA Tingvoll den 26-4 og den 21-7. 2011. mistet

 

 

En sammenligning mellom den messianske jødedommen og den paulinske læren ut ifra Johannes Evangeliet Tingvoll den 18-10-05 og den 18-05-06

KUNNSKAP OM JØDEDOMMEN OG BIBELSK FORTOLKNING. DEL 3.17-5-04 og13-5- 05

Kunnskap om Jødedommen og bibelsk fortolkning del 1 05.1

DE FORSKJELLIGE FASENE AV GUDS RIKE

Den messianske jødedommen og den paulinske kristendommen Del 2 28.05.04

RABBI EDWARD LEVI NYDLES UNDERVISNING OM JØDEDOMMEN 22.05.04

Den messianske jødedommen og den paulinske læren. Del 1 01.12.03

Kristendommens Jødiske Røtter 30.10.03

Kristendommens Jødiske Røtter Del II 02-03-04

DE FORSKJELLIGE NIVÅENE I GUDS ORD.

DEN HEBRAISKE TENKEMÅTEN.

Profeti
_____________________________________________________________________________

 

Daniels 70 År uker

 

En udlægning af Daniel 9:20-27

Oskar Edin Indergaard

 

Hamas  8-1-09.

 

 

Træernes symbolik I ISRAELS LIV

 

Et bibelstudium af Oskar K. Indergaard

 

Ved årenes ende

 

Den Jødiske tidsregning 28 Apr 2010

 

 

Israel og Gog Aktuelle profetier. Esekiel 38-39.

 

Vekter hvor langt på natt 06-10-02

Tusenårsriket 06-10-02

Menneskesønnenes komme til Oljeberget 24-09-02

Den store trengsel 24-09-02

Bortrykkelsens dag 24-09-02

Guds planer med Israel 05-06-02

Paktsteologien er gal 24-03-02

Kampen mellom Israel og palestin-araberne 13-03-02.

Riket for Israel Del 2 19-11-01

Den kristne menighet 14-10-01

De forskjellige tidsperiodene 18-09-01

Israels lidelser 12.8.01

De forskjellige fasene av Guds rike 4-3-04.

Tiden for Jesu gjenkomst 13.1.99

Skal vi bortrykkes før trengselen? 18.12.98

Evangeliet
______________________________________________________________________________

 

KRISTENDOM OG FILOSOFI Tingvoll den 6-4. 2013.

 

Brevet til Kolossenserne, kapittel 1 Tingvoll den 9-9.2012.

 

 

GUDS EKSISTENS OG MENNESKETS MØTE MED GUD Tingvoll den 17-1-08.

 

LIDELSENS PROBLEM Tingvoll den 20-10-06

 

Jesu forsoning Tingvoll den 13-12-05.

 

Guds Nåde Tingvoll den 13-7- 05

 

Kristus i meg. Tingvoll den 23-09-03 og 24-03-05

 

I Kristus

 

Det gamle og det nye mennesket.  16-09-03 og den 25-02-05.

 

 

Den rette lære fra 18-10-2002

 

 

 

Offentlig debatt og svar på innlegg fra 6.2.-2001