Rettferdigjørelsens Grunn
Av Jan Veiby

For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse, og.forløsning. I Kor.1,30 Rettferdiggjørelse og helliggjørelse er sentrale bibelske begreper. For å repetere fra forrige airtikkel: Rettferdiggjørelse betyr en ny stilling for Gud.I rettferdiggjørelsen frikjenner . Gud synderen for skyld og straff, og bringer ham i et rett forhold til seg selv Samtidig begynner et Guds verk i den frelste sjel. Dette kalles helliggjørelse. Det betyr en ny vandring med Gud. Helliggjørelsen har sitt utgangspunkt i Rettferdiggjørelsen og sitt mål i herliggjørelsen Stilling og tilstand
I forbindelse med Bibelens lære om helliggjørelsen, er det to sider som må understrekes. Den tilregnede hellighet og den praktiske hellighet.

For det første:

Alle troende ER hellige i den Herre Jesus Kristus.

Det vil si, at alle som tror på den Herre Jesus,og vil tilhøre ham ,og tror på ham som Frelser og Herre.Dette Gjelder den fra det første steg i mot Jesus Kristus i tro, På skjelvene ben som Nyfrelst Kristen, Og til den Prøvede Søster og Bror som har levet et helt liv som Troende Kristen ,når!! det gjelder frelsen så er den nyfrelste sjel akkurat like frelst!! som dem som har levet et helt liv som Kristen.

ALT ER AV NÅDE

Når det gjelder frelsesverket i Jesus Kristus

Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle .... For med ett offer har han for alitid giort dem fullkomne som blir helliget. Hebr. 10, 10. 14I kraft av den vilje som han kom for å utføre, og i kraft av det ene offer som han brakte på Golgata, er vi overfor Gud helliget et gang for alltid. Glem ikke at den Herre Jesus levde et fullkomment liv som meneske da han vandret her. nede i sine kjøds dager.Han gjorde Faderens vilje av hele sitt hjerte og oppfylte alle lovens krav. Dette gjorde han som den siste Adam vår representant og stedfortreder.Men dette var ikke nok til vår frelse., Han måtte gå til korset og ofre seg selv til soning for hele verdens synd. Slik gir han uttrykk for det i sin yppersteprestelige bønn Og.jeg helliger meg for dem for at også de skal være hellige i sannhet. Joh. 17,19 ' Han innviet seg til Gud som et offer for vår skyld. Det er denne vilsignede person som Faderens øye er rettet på. Som han er fullstendig fornøyd med. Og Han er vår helliggjørelse. Når det gjelder der den troendes stilling i Kristus er saken allerede ordnet. Derfor kunne Paulus skrive til
meniheten i Korint med følgende ord-
til den Guds menighet som er i.. Korint, de som er helliget i Kristus Jesus, kalte, hellige, ,sammen med alle som på hvert sted påkaller vår, Herre Jesu, Kristi navn deres og vår Herre.
Kor. 1,2.

Charles Hansen efeserbrevet

 

Kanal 10 Kveld | Nå er nådens tid ( del 1 ) med Charles Hansen

Nå er nådens tid ( del 2)

Nå er nådens tid ( del 3 )

Nå er nådens tid ( del 4 )

 

Paulus’ andre brev til korinterne 5:17

Der som noen er i Kristus da er han en ny skapning, se alt det gamle er forgangen alt er blitt nytt.

En ny skapning i Kristus

Jesus er gitt oss som visdom fra Gud  

 I (Dere)som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir!

24 For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomst på gress: gresset visnet, og blomsten på det falt av,

25 men Herrens ord blir evindelig; og dette er det ord som er forkynt eder ved evangeliet.

Må vi alle ha visdom til å tilegne( tilregne)oss dette.

__________________________________________________________________________________________________________________________

John MacArthur: Is Jesus the Only Way?

John MacArthur: An Everlasting Love: The Love of God

The Unconditional Love of God | Timeless Truths – Dr. Charles Stanley

 

 Egen visdom er misvisende vi kan ikke filosofere oss til Kristus med egen kunnskap

Det naturlige menneske tar ikke i mot det som hører Kristus til ,en dårskap = (idioti dumskap)

Religion, Kirkebygg, glassmalerier, orgelmusikk ,salmer, tradisjon, kjedelige ritualer, livets gang møteplikt, bønner og gammelt knirk og muggel, slik oppfatter det naturlige menneske Kristendommen utenfra uten og bli vakt(oppvekket)

av den

Hellige Ånd

(vakt oppvekket født på ny)

Da vil skriftene Bibelen, Gudstjeneste bli Levende Forståelse Innlevelse etter som Ånden gir det enkelte menneske.

Han tar seg av oss som enkeltmennesker med de naturlige  gaver vi har.

Herren, Hellige Ånden, har den overnaturlige kapasitet til å ta seg av milliarder av mennesker samtidig!

Hellige Ånden = (ubegrenset i tid og rom)

Noen er så heldige at de blir i Kristus hele Livet Troen følger dem hele livet . Fra barn til konfirmasjon og så videre i livet

Barnetroen redder mange mennesker til Himmelen.

Vi må passe på å bli stående for Kristus.

Jesus her er jeg send meg.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Vi må selv åpne Døren. Hjertets(sinnets) dør !!

Vi kan bare motta Ham med barnesinn i full tillit til det han har sagt!!

Vi må åpne Døren. Hjertets dør !!

Ja ! kom inn til meg Jesus

Jeg vil høre deg til.

Så Enkelt !

De som er i Kristus vil alltid være der ingenting går tapt. Vi skal ses igjen !!!   1 tess 4:13

Jeg vet en delig have

Hvor roser står i flor

Den skapte Gud til gave

Til alle barn på jord.

 

 

Den Hellige Ånd er en Gjentelmann han kan bare bes  inn .   Paulus’ brev til romerne 8

 

Men for de med stor kunnskap så må ikke vårt hue!! (hode egen kunnskap) stå i veien,

For veien!! Ett utrykk på kristendom som de første kristne kalte Kristus med rette. Livet med Kristus er veien Hjem!(Livs veien hjem) ( En pilegrims vandring  E bok)

 

Jeg kjente en kamerat i Kristus som hadde en master i filosofi han sa til meg at i begynnelsen av sin kristne tro att hue hans sto i veien for den kristne tro

Stor kunnskap og utdannelse er bra, men det kan ikke hjelpe oss i å ta imot Kristus.

Kristus kan bare tas imot som en gave som er gitt oss fra Faderen helt gratis som ett barn Abba Pappa!! Evangeliet betyr Gave

Vi er alle i vår naturlige tilstand som voksne mennesker  uten Kristus er vi fortapte sønner og døtre.

Barn hører Herren til før konfirmasjons alder.(voksen alder? selv ta avgjørelser?)

Jeg vil gå til min Fars Hus.

Jeg er Veien Sannheten og Livet  ingen kommer til Faderen uten ved meg

Vi har en Far som venter på oss at vi skal komme Hjem.

Han tar ingen ting i fra deg, Han bare forsterker det du har av naturlige gaver av kunnskap og innsikt. Dine interesser forandrer seg ! bibelen som før var gammelt knirk blir levende og interessant

 

 

Rebekka strebet etter å være den beste versjon av seg selv

– Da jeg «møtte veggen», ble det å lese i Bibelen veien til frelse

 

 

Leekamp.jpg

Av Amy Lee Kemp

 

Matt 6-33

Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift!

 

 .Interesse for musikk og litteratur forandrer seg også .Og Han gir deg Nådegaver i tilegg (overnaturlige Gaver etter som man vokser i Kristus)

Synet om vinpressen - Åshild Bjørk Tønnesen

I min Fars hus er der mange rom

Du er innbudt til Bryllup i Himmelen.

 

Slotten.jpg

Vitnesbyrd

Elin Therese Slotten

Det koster Ingenting og det koster Alt.

Det koster å leve nær Gud!

Before God Uses You, He will Give You These 7 Tests

False Gospels Exposed: Discerning Deception

David Diga Hernandez

 

Vitnesbyrd Engelsk

 

Jensen.jpg

P 7.jpg

 

Greien.jpg

 

 

gospelc.jpg

INTERVJU MED FORFATTER OG JOURNALIST IVAR FJELD.

 

Logos.jpg

 

There Is None Like You - Hillsong [With Lyrics]


Joey+Rory - When I'm Gone (Official Video)

R Kay.jpg

God's Purpose for Revealing the Afterlife

Guds hensikt med å åpenbare livet etter døden

 

Sex Trafficked/Daughter Murdered/Abortion/Drug Abuse-Dealing/SHE DIED IN JAIL & MET JESUS! - EP56

Sex Trafficked / Datter Myrdet / Abort / Narkotikamisbruk-Dealing / HUN DØDE I FENGSEL & MØTTE JESUS! - EP56

He Died And Crossed Over. This will astound You! - A Prophetic Life Altering Near Death Experience

Randy.jpg

amazone

Bevissthet hinsides døden, med Dr. Pim van Lommel

 

afterdath.jpg

After Death | Official Trailer | Angel Studios

Etter Døden Film

 

I EVIGHET

 

 


 

Hva betyr det å ta opp sitt kors?

 

The Most Hated Christian Doctrine 

Den mest hatede Kristne Doktrine

Grace to You

 

Bible Questions and Answers,

Bibelske Spørsmål og Svar

Youtube bruk Norsk oversettelse

Debatten om to utgangar

 

O Jesus, åpne du mitt øye

Lina Sandell

 

GUDS EKSISTENS

OG MENNESKETS MØTE MED GUD

GUDS NÅDE

JESU FORSONING

I
Kristus

Det gamle og det nye mennesket.

DEN FRIE NÅDE

av Oskar Edin Indergaard

Takk at du tok mine byrder

 

Påskebudskapet av Oskar Edin Indergaard

 

Amir Tsarfati: The Messiah and the Passover Seder

 

 

Din rikssak Jesus være skal

 

 

Stein A Johannessen