Dessverre så lager hyperlinkene av og til spagetti

 

 

Epilog

Johannes 3 -19-22

De elsket mørke fremfor Lyset.

Slangegiften fra syndefallet brenner i vårt sinn fra fødsel til graven, arvesynden fra generasjon til generasjon. OPPRØR MOT GUD.Rom13 Vi elsker å være kapteiner i våre liv bestemme selv vår egen skjebne.

Gud har gitt oss fri vilje.Rom 1-2

Det skal en sterk rygg - til å bære gode Dager

 

 

Sammen i smerte

UBRUKELIGE

Visdomsord

pain.jpg

De sier at folk som ikke husker, forstår historien er dømt til å gjenta den.

Men dessverre, selv om en forstår historien, vil vi bli dratt in i gjentakelsen.

 

(! En kan si dessverre)

 Paulus’ andre brev til korinterne-4-4  Opprøret gjenspeiler seg på alle livets områder gjennom livsførsel kriminalitet litteratur musikk normoppløsning Gudløshet. Vi er gitt frihet under ansvar Loven de 10 bud. Som er umulig og holde med vår falne natur. Vi liker alle dessverre makt penger frihet til alt ,det gjenspeiler seg i ødelagte liv, rusmisbruk seksualitet på avveier , horeri rundbrenning (troløshet) OSV- OSV. Rikdom kan være svært ødeleggerne uten livskompasset justert på Himmelen. ( NRK serien Exit en del sannheter der.

Vellevnet. Livs kvalme = for mye av alt.  Hedonisme.

Salomos ordspråk 26-11)  Du får ingenting ta med dig dit du går (Cornelis Vreeswijk )I dag ser vi ting som vises i media  som foregår som aldri ville blitt godtatt i min oppvekst.

 Fra en tildels en fattig Nasjon på 50 tallet til en av de rikeste Nasjoner i verden. Bedehus og sosialdemokrati  bygget Norge etter krigen spesielt Norske kvinner var medlem av begge og mange foreninger og lag. Sosial rettferdighet og Gudstro gjennomsyret det Norske samfunnet frem til slutten av  80? tallet. Mine foreldres generasjon som hadde opplevd krigen. Bønnekrigere for misjon, barna og samfunn og Norge og Israel, de bøyde knær på bedehus og i hjemmet la grunnlaget for den velstand og frihet vi har i dag. (Rettferdighet.Bønn. og Arbeid).(By og Land hand i hand)  Den må ikke tas for gitt !! Det skal en sterk rygg til å bære gode dager ! En må ha ett lengre perspektiv på livet enn tiden vi er på denne jord. Det var en som sa, att den som har mest leker når en dauer har vinni. Mange har ett slikt kortsiktig perspektiv dessverre. Den som har mange penger og ressurser har en unik mulighet til å hjelpe andre mennesker og organisasjoner og lag som driver humanitært hjelp. Dette får den som hjelper sine medmennesker med seg både i liv og i død. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg, Salme 23. Den største glede en kan ha i livet er å dele ting og resurser og opphevelser med andre mennesker. I det ligger det en Guddommelig sannhet. Gud vil ha samfunn og  tilsdedeværlse i våre liv og dele sitt rike med oss. HAN SOM EIER ALT. Adam hvor er du!.Dette vil skje både før og i Rikets tid. Vi skal se ham Ansikt til Ansikt. Halleluja Komme ditt Rike

 

En rik mann kom til himmelens port slepene på to tunge kofferter.

Hva er det du har med deg spør st Peter, se her sier mannen og åpner koffertene

Som er fulle av gullbarrer.

Kjære deg sier st Peter har du tatt med deg gatestein.

 

 

. Bedehus og Misjon og sosialdemokrati  bygget Norge før og etter krigen

Haugianerne Hans Nilsen Hauge Markus Trane

 Profetiorna har gått i uppfyllelse framför våra ögon | Ove Marcelind

Mye kan skrives om det historisk og politisk, men jeg vil ikke komme inn på det,(side opp og side ned) men hovedsakelig var den Norske modellen en suksess historie.

Menings utveksling, filosofi, politikk.

En kan aldri være nøye nok i valget av sine foreldre.

Bjørn Eidsvåg - Skyfri Himmel

VI HAR ALT - men det er også alt vi har

Forkynneren

Overblikk: Forkynneren

Pink Floyd Reunion - Time

Har alt" Anne Grete Preus  Vibeke Saugestad.

Uten tilknytning til Gud er vi bare agner for vinden

Wolf og Asle Toje Filosoferer Om Livets Siste Belønning (Før vs Nå)

FARVEL VESTLIG DOMINANS - Asle Toje | FAKS TROMSØ

Asle Toje

Jon Hustad

Wolfgang Wee Uncut

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Perspektiv på Fremtiden

Kalde Fakta. oppsummering av det profetiske senario slik som jeg tror kan skje.

 

Russia is Giving Nuclear Bombs To Iran, Here's Why

 

The Wars Leading to Armageddon | Bill Salus

Krigene som leder til Harmageddon Engelsk

 

Esekiel 38  står først på det profetiske programmet?

 Amir Tsarfati: Gog and Magog ,desverre Engelsk

Charles Hansen: GOG og Israel (Esekeiel 38)

 

 Vi ser i dag hvordan Russland og Iran og Tyrkia er faktisk i en allianse +en del Islamske land i Afrika .  

 

 

Hvor lang tid det er mellom Esekiel 38 og Trengsestiden i ÅP er der ingen som vet men vi vet at de skal brenne krigsutstyr i syv år i Gog krigen. Di  syv år gjentar seg gang på gang i bibelen syv år = en åruke 7 tallet gjentar seg i hele Bibelen

Når det gjelder bortrykkelsen av den kristne menighet så er det alltid vert overhengene tidløst fra Jesu oppstandelse til i dag, den kan skje når som helst. Noen tror at menigheten ikke vil oppleve  Esekiel 38

 Når det gjelder Esekiel 38 så kan opptakten til denne krigen begynne med at Israelerne angriper atom innstalasjoner i Iran.

Dette kan skje når som helst og det vil resultere i at Russland blir dradd inn i konflikten (kroker i kjevene) Tiden er nå overmoden for Israel for et forebyggene angrep på Iran for å hindre dem i å utvikle avanserte atom våpen med leverings kapasitet.

Når det gjelder selve Gog krigen så er det et menneskelig angrep på Israel selv om det er overveldende. I Militære odds så har Israel ingen tangs for å overleve en slik invasjon. Men GUD er på Tronen og utfrir Israel på mirakuløst gjennom forvirring og naturkatastrofer det vil bli ett eksempel på at vi ikke er alene i denne verden. Han har hele verden i sin hånd. dette vil sansyligvis skje i det neste 10 til 15 årsperiode?. Når folk ser dette vil der sannsynlig bryte ut store vekkelser. Det vil bli den siste innhøstning (Hednings tid) før bortrykkelsen ?.Folk vil forstå at Israel er Guds land og eiendom og kan ikke erobres militært av noen nasjoner eller folk. Når det gjelder Gog krigen så ser det ut som det kan ende i en kjernefysisk utveksling, bruk av atomvåpen hvor stort det blir vet vi ikke.  Magog og de som bor trygt på (øyene vestlige nasjoner)

Om menighetens er bortrykket på dette stadiet før eller etter Gog krigen det vet ingen.

 

Om en er pri trib. mid trib. eller post trib, utrykk trib = trengselstid = ÅP. på forskellig tolkninger av Jesu gjenkomst.

Så er dette budskapet like viktig

Tidsangivelser Antagelser  ornamentet

PSALM 83, The Missing Prophecy Revealed

PSALM 83, The Missing Prophecy Revealed -
How Israel Becomes the Next Mideast Superpower Kindle Edition

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Åpenbaringen  nåtids boka til  de syv menigheter. Vår tidsalder hedningens tid

ÅPB 6 Trengsels tiden Kongen åpner seglene, satans angrep på Gud og hans trone og de som har kommet til troen etter Bortrykkelsen har funnet sted. Trengselstid for Jakop Jødene og andre troende som miset bortrykkelsen.

Trengstiden  de 7 år : 2 = 3,5 År

Da skal det være slik en trengsel som det aldri før har vært og som aldri vil komme igjen . Matt 24,21

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fra her begynner jeg å bli politisk

 

Esaias 42 .8 Jeg er Herren og det er mitt navn ,og jeg gir ikke nogen annen min ære eller de utskårne billeder min pris. 9 De ting som er forkynt tideligere,se de kommer,og nu forkynner jeg nye ting: før de spirer fram, lar jeg eder høre om dem.

Historie fortalt på forhånd. For de som forstår tidens tegn

Vår Nasjon må være forberet som vi var etter 2 vedens krig både militært og sivilt, jeg vokste opp med heimeverns øvelser og sivilforsvarsøvelser rund meg på 50 og 60 tallet. Når Norge var en til dels fattig Nasjon, men etterdønningene etter 2 verdenskrig satt i minnet!!. Krigen i Ukraina har forhåpentlig vis vekket noen ansvarlige på hvor fort historien endrer seg. da kommer det  brå undergang verdens begivenhetene kan snu seg på helen før vi rekker å reagere. De som tenker klokt bør tenke både på militært og sivil beredskap.3 Hellige ting 1.Forsvaret-2  Matsikkerhet.-3 Enargi Forsyning sikkerhet  en kan også ta med Politi Helsevesenet  faller noen av de grunnvollene bort så går et sivilisert samfunn i oppløsning = anarki. De sammfunds pilarene må aldri rokkes med. De viser svakhetene med et moderne samfunn om en alvorlig trussel skulle dukke opp .En trenger ikke mye fantasi for å forstille seg om Mat og El forsyningen svikter. Vi er 10-14 dager fra anarki. De fleste i Norge er ikke preppere og heller ikke økonomi til det. Men det er ikke dumt å ha noe i reserve av alle nødvendige ting   Vi har hatt den lengste fredsperioden i  Europa  siden 2 verdens krig unntatt borgerkrigen på Balkan. Og da har dessverre mange sovnet og tror at det vil vedvare i uoverskuelig fremtid, gid det var så vel. De som forstår skrifta på veggen (tidens tegn)skjønner at dette dessverre ikke vil vare i fremtiden. Kanskje min generasjon som ble født i begynnelsen av 50 tallet er den første heldige generasjon som som går i graven uten å ha opplevd krig? Der vil bli en heldig generasjon som ikke vil gå igjennom døden men blir bortrykket, hvor langt inn i fremtiden før det kan skje vet ingen. Uten om det vet vi en god del, kron tegnet på vår tid er Israel det er timeglasset på vår tid. Det 21 århundre vil være avgjørende. Tidens tegn ligger opp på hverandre som i en arkivstabel ingen kan ignorere det. En må stikke hodet svært dypt i sanden for å ikke se det. Her kunne det skrives en arkivstabel til taket om det som skal skje, men det overlater jeg til leserne.

Vi trenger styresmakter i Norge som de samme i sikkerhets tankegangen som var rett etter krigen  Josef opsjonen som vil sikre gjøre det som kan gjøres for Norge mot fremtidige Boikott, kriger og katastrofer. Og viktigs å stole på oss sjøl med de resurssene vi har her på berget. Kanskje Nordisk samarbeid. Norge er i dag et rikt land så det er ingen unnskyldning for å ikke gjøre noe. Og som mange styresetter (politikere) skyver stort sett fremtiden foran seg . Folk styresmakter (politikere) lærer dessverre aldri av Historien. De 3 -4 hellige pilarene må aldri brukes som sanerings post i budsjettene!!! Straffelekse skrive Terje Viken 6000 ganger.

Om en vil ha Fred Da må man være forberet PÅ KRIG.AVSKREKKING !!!

 Slik er dessverre Dagens Verden

Det blir ingen Fred Før Fredsfyrsten Kommer.

Jesaja 2

Jesaja 9

 

 

 

 

Spørsmålet er om regjeringen i det hele tatt forstår konseptet «totalforsvar»

 

Norge er svakt beskyttet, svakt opplært og ligger åpent for hogg. Det kan vi takke samtlige regjeringer siden 1993 for.

 

Fra her trenges det ikke å skrive mer om det. Det er jo selvsagte ting om samfunns sikkerhet frihet og ansvar!!!

1.Forsvaret

Skal vi igjen bli tatt med buksa nede

 som 9 april 1940 !!!

Et syn om Norge

 

Uten Tvil - Eva Olsvold Sundar

 


 

Jeg Arving Er

Til Hjemmet Der

Det å forstå Endetiden og Tidsaldrene, Evigheten, og begivenheter som følger gir hele Bibelen en sammenheng som er begripelig

 

for det vanlige menneske, selv om Johannes Åpenbaring og en god del av Bibelens Profetier sprenger våre begreps evner, vår menneskelige oppfattelse.

 

 

Utenfor Tid Og Rom

Beyond Time Space Part 1

 Chuck Missler  Part 2

 

Terje Toftenes | Bevissthet vs Materialisme, og Naturvitenskapens Begrensninger

Esaias 55 ,8

Fortid. Samtid. Fremtid

Pre Eksistens.

Bevissthet hinsides døden, med Dr. Pim van Lommel

 

 

 

Job 19

25 Men jeg - jeg vet min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet.

26 Og efterat denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud, 27

 

Apostlenes gjerninger 17

 

28 For i ham er det vi lever og rører oss og er til

Efeserne 1

 

3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, 

4 likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt,

 

Efeserne 2

 

Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med,  5 gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser - av nåde er I frelst –

6 og opvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus,  7

forat han i de kommende tider kunde vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.

 8 For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave, 

9 ikke av gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem.

 

Tårnhøye bølger går

Tårnhøye bølger går

"Sanctus"

(Hellig, hellig, hellig)

 

Andre Krønikebok 7:14
14
og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.

Rettferdiggjørelsen

 

 

 

steiare@hotmail.com

 

Stein A Johannessen.

08/22