Desverre så lager hyperlinkene av og til spagetti

 

 

Epilog

Johannes 3 -19-22

De elsket mørke fremfor Lyset.

Slangegiften fra syndefallet brenner i vårt sinn fra fødsel til graven, arvesynden fra generasjon til generasjon. OPPRØR MOT GUD.Rom13 Vi elsker å være kapteiner i våre liv bestemme selv vår egen skjebne.

Gud har gitt oss fri vilje.Rom 1-2    

 

 

(! En kan si dessverre)

 Paulus’ andre brev til korinterne-4-4  Opprøret gjenspeiler seg på alle livets områder gjennom livsførsel kriminalitet litteratur musikk normoppløsning Gudløshet. Vi er gitt frihet under ansvar Loven de 10 bud. Som er umulig og holde med vår falne natur. Vi liker alle dessverre makt penger frihet til alt ,det gjenspeiler seg i ødelagte liv, rusmisbruk seksualitet på avveier , horeri rundbrenning (troløshet) OSV- OSV. Rikdom kan være svært ødeleggerne uten livskompasset justert på Himmelen. ( NRK serien Exit en del sannheter der.Vellevnet

  Livs kvalme

 Hedonisme Salomos ordspråk 26-11)  Du får ingenting ta med dig dit du går (Cornelis Vreeswijk )I dag ser vi ting som vises i media  som foregår som aldri ville blitt godtatt i min oppvekst.

 Fra en tildels en fattig Nasjon på 50 tallet til en av de rikeste Nasjoner i verden. Bedehus og sosialdemokrati  bygget Norge etter krigen spesielt Norske kvinner var medlem av begge og mange foreninger og lag. Sosial rettferdighet og Gudstro gjennomsyret det Norske samfunnet frem til slutten av  80? tallet. Mine foreldres generasjon som hadde opplevd krigen. Bønnekrigere for misjon, barna og samfunn og Norge og Israel, de bøyde knær på bedehus og i hjemmet la grunnlaget for den velstand og frihet vi har i dag. (Rettferdighet.Bønn. og Arbeid).(By og Land hand i hand)  Den må ikke tas for gitt !! Det skal en sterk rygg til å bære gode dager ! En må ha ett lengre perspektiv på livet enn tiden vi er på denne jord. Det var en som sa, att den som har mest leker når en dauer har vinni. Mange har ett slikt kortsiktig perspektiv dessverre. Den som har mange penger og ressurser har en unik mulighet til å hjelpe andre mennesker og organisasjoner og lag som driver humanitært hjelp. Dette får den som hjelper sine medmennesker med seg både i liv og i død. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg, Salme 23. Den største glede en kan ha i livet er å dele ting og resurser og opphevelser med andre mennesker. I det ligger det en Guddommelig sannhet. Gud vil ha samfunn og  tilsdedeværlse i våre liv og dele sitt rike med oss.HAN SOM EIER ALT. Adam hvor er du!.Dette vil skje både før og i Rikets tid. Vi skal se ham Ansikt til Ansikt. Halleluja Komme ditt Rike

 

En rik mann kom til himmelens port slepene på to tunge kofferter.

Hva er det du har med deg spør st Peter, se her sier mannen og åpner koffertene

Som er fulle av gullbarrer.

Kjære deg sier st Peter har du tatt med deg gatestein.

 

 

. Bedehus og Misjon og sosialdemokrati  bygget Norge før og etter krigen

Haugianerne Hans Nilsen Hauge Markus Trane

 Profetiorna har gått i uppfyllelse framför våra ögon | Ove Marcelind

Mye kan skrives om det historisk og politisk, men jeg vil ikke komme inn på det,(side opp og side ned) men hovedsakelig var den Norske modellen en suksess historie.

Menings utveksling, filosofi, politikk.

VI HAR ALT - men det er også alt vi har

Forkynneren

Overblikk: Forkynneren

Pink Floyd Reunion - Time

Har alt" Anne Grete Preus  Vibeke Saugestad.

Uten tilknytning til Gud er vi bare agner for vinden

Wolf og Asle Toje Filosoferer Om Livets Siste Belønning (Før vs Nå)

FARVEL VESTLIG DOMINANS - Asle Toje | FAKS TROMSØ

Asle Toje

Jon Hustad

Wolfgang Wee Uncut

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Perspektiv på Fremtiden

Kalle Fakta. oppsummering av det profetiske senario slik som jeg tror kan skje

 

 

The Wars Leading to Armageddon | Bill Salus Krigene som leder til Harmageddon Engelsk

Esekiel 38  står først på det profetiske programmet?

 

Charles Hansen: GOG og Israel (Esekeiel 38)

 

 Vi ser i dag hvordan Russland og Iran og Tyrkia er faktisk i en allianse +en del Islamske land i Afrika . Amir Tsarfati: Gog and Magog ,desverre Engelsk

Hvor lang tid det er mellom Esekiel 38 og Trengsestiden i ÅP er der ingen som vet men vi vet at de skal brenne krigsutstyr i syv år i Gog krigen. Di  syv år gjentar seg gang på gang i bibelen syv år = en åruke 7 tallet gjentar seg i hele Bibelen

Når det gjelder bortrykkelsen av den kristne menighet så er det alltid vert overhengene tidløst fra Jesu oppstandelse til i dag, den kan skje når som helst. Noen tror at menigheten ikke vil oppleve  Esekiel 38

 Når det gjelder Esekiel 38 så kan opptakten til denne krigen begynne med at Israelerne angriper atom innstalasjoner i Iran.

Dette kan skje når som helst og det vil resultere i at Russland blir dradd inn i konflikten (kroker i kjevene) Tiden er nå overmoden for Israel for et forebyggene angrep på Iran for å hindre dem i å utvikle avanserte atom våpen med leverings kapasitet.

Når det gjelder selve Gog krigen så er det et menneskelig angrep på Israel selv om det er overveldende. I Militære odds så har Israel ingen tangs for å overleve en slik invasjon. Men GUD er på Tronen og utfrir Israel på mirakuløst gjennom forvirring og naturkatastrofer det vil bli ett eksempel på at vi ikke er alene i denne verden. Han har hele verden i sin hånd. dette vil sansyligvis skje i det neste 10 til 15 årsperiode?. Når folk ser dette vil der sannsynlig bryte ut store vekkelser. Det vil bli den siste innhøstning (Hednings tid) før bortrykkelsen ?.Folk vil forstå at Israel er Guds land og eiendom og kan ikke erobres militært av noen nasjoner eller folk. Når det gjelder Gog krigen så ser det ut som det kan ende i en kjernefysisk utveksling, bruk av atomvåpen hvor stort det blir vet vi ikke.  Magog og de som bor trygt på (øyene vestlige nasjoner)

Om menighetens er bortrykket på dette stadiet før eller etter Gog krigen det vet ingen.

 

Om en er pri trib. mid trib. eller post trib, utrykk trib = trengselstid = ÅP. på forskellig tolkninger av Jesu gjenkomst.

Så er dette budskapet like viktig

Tidsangivelser Antagelser  ornamentet

PSALM 83, The Missing Prophecy Revealed

PSALM 83, The Missing Prophecy Revealed -
How Israel Becomes the Next Mideast Superpower Kindle Edition

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Åpenbaringen  nåtids boka til  de syv menigheter. Vår tidsalder hedningens tid

ÅPB 6 Trengsels tiden Kongen åpner seglene, satans angrep på Gud og hans trone og de som har kommet til troen etter Bortrykkelsen har funnet sted. Trengselstid for Jakop Jødene og andre troende som miset bortrykkelsen.

Trengstiden  de 7 år : 2 = 3,5 År

Da skal det være slik en trengsel som det aldri før har vært og som aldri vil komme igjen . Matt 24,21

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fra her begynner jeg å bli politisk

 

Esaias 42 .8 Jeg er Herren og det er mitt navn ,og jeg gir ikke nogen annen min ære eller de utskårne billeder min pris. 9 De ting som er forkynt tideligere,se de kommer,og nu forkynner jeg nye ting: før de spirer fram, lar jeg eder høre om dem.

Historie fortalt på forhånd. For de som forstår tidens tegn

Vår Nasjon må være forberet som vi var etter 2 vedens krig både militært og sivilt, jeg vokste opp med heimeverns øvelser og sivilforsvarsøvelser rund meg på 50 og 60 tallet. Når Norge var en til dels fattig Nasjon, men etterdønningene etter 2 verdenskrig satt i minnet!!. Krigen i Ukraina har forhåpentlig vis vekket noen ansvarlige på hvor fort historien endrer seg. da kommer det  brå undergang verdens begivenhetene kan snu seg på helen før vi rekker å reagere. De som tenker klokt bør tenke både på militært og sivil beredskap.3 Hellige ting 1.Forsvaret-2  Matsikkerhet.-3 Enargi Forsyning sikkerhet  en kan også ta med Politi Helsevesenet  faller noen av de grunnvollene bort så går et sivilisert samfunn i oppløsning = anarki. De sammfunds pilarene må aldri rokkes med. De viser svakhetene med et moderne samfunn om en alvorlig trussel skulle dukke opp .En trenger ikke mye fantasi for å forstille seg om Mat og El forsyningen svikter. Vi er 10-14 dager fra anarki. De fleste i Norge er ikke preppere og heller ikke økonomi til det. Men det er ikke dumt å ha noe i reserve av alle nødvendige ting   Vi har hatt den lengste fredsperioden i  Europa  siden 2 verdens krig unntatt borgerkrigen på Balkan. Og da har dessverre mange sovnet og tror at det vil vedvare i uoverskuelig fremtid, gid det var så vel. De som forstår skrifta på veggen (tidens tegn)skjønner at dette dessverre ikke vil vare i fremtiden. Kanskje min generasjon som ble født i begynnelsen av 50 tallet er den første heldige generasjon som som går i graven uten å ha opplevd krig? Der vil bli en heldig generasjon som ikke vil gå igjennom døden men blir bortrykket, hvor langt inn i fremtiden før det kan skje vet ingen. Uten om det vet vi en god del, kron tegnet på vår tid er Israel det er timeglasset på vår tid. Det 21 århundre vil være avgjørende. Tidens tegn ligger opp på hverandre som i en arkivstabel ingen kan ignorere det. En må stikke hodet svært dypt i sanden for å ikke se det. Her kunne det skrives en arkivstabel til taket om det som skal skje, men det overlater jeg til leserne.

Vi trenger styresmakter i Norge som de samme i sikkerhets tankegangen som var rett etter krigen  Josef opsjonen som vil sikre gjøre det som kan gjøres for Norge mot fremtidige Boikott, kriger og katastrofer. Og viktigs å stole på oss sjøl med de resurssene vi har her på berget. Kanskje Nordisk samarbeid. Norge er i dag et rikt land så det er ingen unnskyldning for å ikke gjøre noe. Og som mange styresetter (politikere) skyver stort sett fremtiden foran seg . Folk styresmakter (politikere) lærer dessverre aldri av Historien. De 3 -4 hellige pilarene må aldri brukes som sanerings post i budsjettene!!! Straffelekse skrive Terje Viken 6000 ganger.

 

 

 

 

 

Spørsmålet er om regjeringen i det hele tatt forstår konseptet «totalforsvar»

 

Norge er svakt beskyttet, svakt opplært og ligger åpent for hogg. Det kan vi takke samtlige regjeringer siden 1993 for.

 

Fra her trenges det ikke å skrive mer om det. Det er jo selvsagte ting om samfunns sikkerhet frihet og ansvar!!!

 

Tårnhøye bølger går

Tårnhøye bølger går

"Sanctus"

(Hellig, hellig, hellig)

 

Andre Krønikebok 7:14
14
og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.

Rettferdiggjørelsen

 

 

 

steiare@hotmail.com

 

Stein A Johannessen.

08/22