Left-hand path and right-hand path

The New world religon

Occultism Satanism

Playing whit darkness

The Rise of Darkness

 

2 Peter 2

But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness, and despise government.

Presumptuous are they, selfwilled, they are not afraid to speak evil of dignities.

De selvgode vågehalser! De skjelver ikke for å spotte de høie makter,

 

Venstre Hånds Pakten ( veien)

Lek med mørke

Den Nye verdens religion

Painting

      Bruce Pennington

lefthand pact.jpg

Revelation: The Bride, the Beast & Babylon

 

They Plan This Against Chistianity

 

Revelation 17

Johannes’ åpenbaring 17

 

The man will be called by a barbaric name

that three sisters will receive from destiny.

He will speak then to a great people in words and deeds,

more than any other man will have fame and renown.

The Grim Reality of the Last Days (Mark 13:1-13)

Judaism  Christianity Islam. Merging into a new religion, the tree monotheistic religions of the world whit a Messianic expectation syncretism

Mike Golay: Neo-Paganism: Globalism’s New Glue


Revelation 13

The Great Tribulasjon

Mannen vil bli kalt med sitt barbariske navn som tre søstre vil motta fra skjebnen Han vil tale til et stort folk i ord og gjerning Mer enn alle andre menn vil ha ry og berømmelse

som tre søstre vil motta Jøde Dom- Kristen Dom -og Islam De tre Monoteoistiske Religioner med Messias forventning

 Monoteoistisk= Troen på kun en Gud, en ny religion sammensmelting til en ny verdensreligion, med en falsk messias (sammensmelting = synkretisme) ( synkretisme)

Unity with Babylon – Mike Gendron

 

Johannes  Åpenbaring 13

Den Store Trengsel.

Zechariah

11:17

 Woe to the idol shepherd that leaveth the flock! the sword shall be upon his arm, and upon his right eye: his arm shall be clean dried up, and his right eye shall be utterly darkened.

Sakarja

 NO-11:17

Ve min dårlige gjeter som forlater flokken! Sverd mot hans arm, mot hans høyre øye! Armen skal visne, høyre øye blindes.

The Origin of Evil Pt 1 - Dr Chuck Missler

See cores of evil

 

 

1 Corinthians 2.2

For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified.

1 korinterne 2.2

For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.

 

Near Death Experience - Secret Sins I Car Crash I Hell then Faces God the Father

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Desverre alt er på Engelsk

qumeran.jpg

 

Rapture Prophecies Revealed in Dead Sea Scrolls

Bortrykkels Profetier i døde havs rullene

 

The danger of large religious systems. Church Society

 

Faren med store religiøse systemer. Kirke Samfunn

 

vatikan.jpg

The Best Documentary Ever - The Roman Catholic Church | THEY ARE NOT WHO THEY CLAIM TO BE

Gendron on Pope Francis

 

 

bilde.bmp

 

THE KINGDOM OF BLOOD: THE HISTORY OF THE CHURCH

 

Ex-Catholic Exposes the TWISTED Teachings of the Catholic Church | Mike Gendron

 

Glenn: My visit to Vatican City proves EVIL IS EVERYWHERE

 

How Vatican City’s DARK SECRETS are relevant to YOU

 

 

John MacArthur - The Pope and Catholicism

 

John MacArthur - The Idolatry of Mary Worship (Catholic Dogma)

 

The Vatican, the Jesuits, and the Great Reset | Timothy Alberino talks with Leo Zagami

 

Tim Alberino: The UnHoly See

 

 

Some interesting films

Vimeo

Vemeo.jpgvemeo 1.jpg

 

 

The Prophecies of St. Malachy Book

 

 

The Prophecies of St. Malachy

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


 

 

gods.jpg

Jonathan Cahn: The Exposed TRUTH Behind the Dark Trinity in the World

 

AQUARIUS

Sex drugs and rock and roll

The Rebel Generation.

Opprørs Generasjonen

It begun in the sixties

Det begynte på 60 tallet

My generation

Min Generasjon

Flower Power

The beginning of the drug epidemic,who  has haunted us to this day.

Begynnelsen av narkotika epidemien som hjemsøker oss til dags dato.

Lucy in the Sky whit Diamonds,

ÅP 9-21 trolldom

Rev 9-21 sorceries

φαρμακεία

pharmakeia

far-mak-i'-ah

From G5332; medication (“pharmacy”), that is, (by extension) magic (literal or figurative): - sorcery, witchcraft.

Drugs open a gateway to the spiritual dark world, this is always known

Farmasi = Narkotika = Trolldom

Narkotika åpner en vei, dør til den åndelige mørke verden det har en alltid visst (vikingene med soppstuning, bulmeurt berserk)

 

New Age

The Cosmic Secret

Åndelig dømmekraft: New age - innflytelse i menigheten | del 1 | Ingunn Wright

 

 

musikk M.jpg

 

 The beautiful side of evil

Testing The Spirits

Johanna Michaelsen

The Truth about Satan and Demons with Father Vincent Lampert

 

This is avoiding your Healing - Invisible Barriers to Healing - Derek Prince

Åndsstrømninger i tiden i lys av Bibelen

 Charles Hansen:

The breakdown of western Christian values Jan Markell Ministries 2023 - We Have a Crisis

 

The Most Hated Christian Doctrine  Grace to You

 

The Truth About Hell (Selected Scriptures)

 

Cornerstone Fellowship

corn s.jpg

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Joel 3-1.2.No

Joel 2-28.Eng

The beginning of the latter rain

And its continue to this day

 

1969-70

The hippie Generation came to its end of its self.

There was no paradise on earth only drug addiction

Uncleanliness filth overdose deaths and poverty.

 

Hippiegenerasjonen kom til enden av seg selv.

Det var ikke noe paradis på jorden bare narkotikamisbruk

Urenhet sjiitt Overdose dødsfall og fattigdom.

 

Tilbake til Sannheten

Back to the Truth

There is no free Lunch.

 

 

Jesus Revolution (2023 Movie) Official Trailer - Kelsey Grammer, Joel Courtney

Lonnie Frisbee's Deathbed Confession - The Jesus Revolution Evangelist

My Generation.

 

 

 

 

 

Stein A Johannessen

 

 

 

 

 

Under bygging