The Age of

AQUARIUS

Fallen Angels and The Coming...New Golden Age |

Fallen Angels and The Coming

The Fig Tree Generation

 

Saturn.jpg

The Age of AQUARIUS

 

 

The Rebel Generation.

Opprørs Generasjonen

 

 

Please to meet you hope you guess my name.

 

 

 

Daniel 8:23 a king of fierce countenance and understanding dark sentences, shall stand up.

 

 

Zechariah 11:17 Woe to the idol shepherd that leaveth the flock!

the sword shall be upon his arm, and upon his right eye: his arm shall be clean dried up, and his right eye shall be utterly darkened.

 

 

“If I Were the Devil” – Paul Harvey Predicts America’s Downfall (1965)

 

3:15 The Genesis of All Prophecy (Part 2)

 

REAL ALIENS COMING--When Do The Real Aliens (Satan's Demons) Start to Invade Earth?

 

The shining one.

Left-hand path and right-hand path

The New world religon

Occultism Satanism

Playing whit fire and darkness

 

Theistic Satanism:
The new Satanisms of the era of the Internet
by Diane Vera

Carl Orff O Fortuna Latin and English Lyrics

Order of Nine Angles

 

It has come totally in the Open, occult means the hidden.

 

The Rise of Darkness

2 Peter 2

But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness, and despise government.

Presumptuous are they, selfwilled, they are not afraid to speak evil of dignities.

De selvgode vågehalser! De skjelver ikke for å spotte de høie makter,

 

The Darkest  of Darkness.

Satanism and witchcraft exploiting the most small vulnerable defenseless children in their rituals. This has probably going on for century’s, paganism (Baal Moloch) in dark of the darkest inner circle of mighty people.

It make me sick and furious!! There is always those who will exploit the most vulnerable defenseless people for money. God's wrath will reach them. There is to many evidence that this is true, and its not a conspiracy theory.

Human being whit no conscience destroyed by war and dark satanic influence. In the WW 2 novel Shame  (Nr skammen)Ther was a german officer who call himself Otto von tod  lebend  (Otto von living dath).

Of all the horrors in war and war crimes he had committed. Losing  the emotions to be human. That’s how low humans can sink. There is millions of examples, Just following orders. I can write side up and down of human degradation, but I stop here.

Dutch Whistleblower: They Worship Lucifer, Sacrifice Children (Ronald Bernard)

 

Ronald Bernard ~ Fmr. Dutch Banker (ITNJ Seating)

International Tribunal for Natural Justice

Ronald Bernard

If this is true it’s a bombshell.

Hacker Finds HORRIFIC Website with THOUSANDS of Child Predators | Horror Stories with Hackman

BOMBSHELL! Mel Gibson about to EXPOSE all of them | Redacted with Natali and Clayton Morris

The Fight Against Worldwide Child Slavery & the Sex Trade | Jim Caviezel and Tim Ballard

Sound of Freedom Theatrical Trailer for July 4 | Angel Studios

Ted Gunderson - The Great Conspiracy

 

sounoffreedom.jpg

 

Det Mørkeste av det Mørke

 

Satanisme og hekseri som utnytter de mest små, sårbare, forsvarsløse barna i sine ritualer. Dette har nok pågått i århundrer, hedenskapet (Baal Moloch) i mørke av den mørkeste indre krets av mektige mennesker.

Det gjør meg Kvalm og Rasende!! Det er alltid de som vil utnytte de mest sårbare forsvarsløse menneskene for penger. Guds vrede vil nå dem. Det er for mange bevis for at dette er sant, og det er ikke en konspirasjonsteori.

 

Mennesket har fått samvittighet ødelagt av krig og mørk satanisk innflytelse. I WW 2-romanen   skammen) var der en tysk offiser som kalte seg Otto von tod lebend (levende død).

Av alle grusomhetene i krig og krigsforbrytelser han hadde begått. Å miste følelsene til å være menneske.  Hvor lavt mennesker kan synke. Det er millioner av eksempler, bare gå etter ordre. Jeg kan skrive side opp og ned av menneskelig fornedrelse,

 men jeg stopper der.

 

 

Venstre Hånds Pakten ( veien)

Lek med ilden og mørke

Den Nye verdens religion

Painting

      Bruce Pennington

 

Revelation: The Bride, the Beast & Babylon

 

Unity with Babylon – Mike Gendron

 

Identity of the Little Horn Power - Special Features - Conviction Documentary

Interesting, but the papacy is not the Antichrist. She is the Harlot in Rev 17.But she will be a part of the antichrist  system for a while and destroyed.

 

Hansen Charles: Hemmeligheten Babylon (T4)

Nr.296 Charles Hansen: Den store skjøgen (5 av 5)

 

Christian Deconstruction, Part 1

Christian Deconstruction, Part 2

 

Revelation 17

Johannes’ åpenbaring 17

Nostradamus

The man will be called by a barbaric name

that three sisters will receive from destiny.

He will speak then to a great people in words and deeds,

more than any other man will have fame and renown.

Judaism Christianity Islam. Merging into a new religion, the tree monotheistic religions of the world whit a Messianic expectation syncretism

The Coming World Ruler

The Grim Reality of the Last Days (Mark 13:1-13)

Jan Markell Ministries 2023  Pope Francis: The Vicar of the New World Order

 

Mike Golay: Neo-Paganism: Globalism’s New Glue


Revelation 13

The Great Tribulasjon

Mannen vil bli kalt med sitt barbariske navn som tre søstre vil motta fra skjebnen Han vil tale til et stort folk i ord og gjerning Mer enn alle andre menn vil ha ry og berømmelse

som tre søstre vil motta Jøde Dom- Kristen Dom -og Islam De tre Monoteoistiske Religioner med Messias forventning

 Monoteoistisk= Troen på kun en Gud, en ny religion sammensmelting til en ny verdensreligion, med en falsk messias (sammensmelting = synkretisme) ( synkretisme)

Unity with Babylon – Mike Gendron

 

Johannes  Åpenbaring 13

Den Store Trengsel.

Sakarja

 NO-11:17

Ve min dårlige gjeter som forlater flokken! Sverd mot hans arm, mot hans høyre øye! Armen skal visne, høyre øye blindes.

The Origin of Evil Pt 1 - Dr Chuck Missler

See core of evil

 

 

1 Corinthians 2.2

For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified.

1 korinterne 2.2

For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.

 

Near Death Experience - Secret Sins I Car Crash I Hell then Faces God the Father

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Desverre alt er på Engelsk

 

Rapture Prophecies Revealed in Dead Sea Scrolls

Bortrykkels Profetier i døde havs rullene

 

The danger of large religious systems. Church Society

 

Faren med store religiøse systemer. Kirke Samfunn

 

vatikan.jpg

The Best Documentary Ever - The Roman Catholic Church | THEY ARE NOT WHO THEY CLAIM TO BE

Gendron on Pope Francis

 

 

bilde.bmp

 

THE KINGDOM OF BLOOD: THE HISTORY OF THE CHURCH

 

Ex-Catholic Exposes the TWISTED Teachings of the Catholic Church | Mike Gendron

 

Glenn: My visit to Vatican City proves EVIL IS EVERYWHERE

 

How Vatican City’s DARK SECRETS are relevant to YOU

 

 

John MacArthur - The Pope and Catholicism

 

John MacArthur - The Idolatry of Mary Worship (Catholic Dogma)

 

The Vatican, the Jesuits, and the Great Reset | Timothy Alberino talks with Leo Zagami

 

Tim Alberino: The UnHoly See

 

 

Some interesting films

Vimeo

Vemeo.jpgvemeo 1.jpg

 

 

The Prophecies of St. Malachy Book

 

 

The Prophecies of St. Malachy

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


 

 

gods.jpg

Jonathan Cahn: The Exposed TRUTH Behind the Dark Trinity in the World

WARNING! What Happens When America Gives Up God | Jonathan Cahn | The Glenn Beck Podcast | Ep 182

Jan Markell Ministries 2023  Curtain Closing: The Final Act of World History

The Antichrist - A Man Possessed By Satan

 

 

Nefe.jpg

Steve Deace Talks Nefarious Movie | Pastor Mark Driscoll

Steve Deace on Recent Spiritual Attacks Since the Release of NEFARIOUS

 

 

AQUARIUS

Sex drugs and rock and roll

The Rebel Generation.

Opprørs Generasjonen

It begun in the sixties

Det begynte på 60 tallet

My generation

Min Generasjon

Flower Power

 

channels4_profile.jpg

Shawn Ryan Show

The beginning of the drug epidemic,who  has haunted us to this day.

Begynnelsen av narkotika epidemien som hjemsøker oss til dags dato.

Lucy in the Sky whit Diamonds,

ÅP 9-21 trolldom

Rev 9-21 sorceries

Φαρμακεία

Pharmakeia - Sorcery in The Last Days // THE BOOK OF REVELATION:

pharmakeia

far-mak-i'-ah

From G5332; medication (“pharmacy”), that is, (by extension) magic (literal or figurative): - sorcery, witchcraft.

Drugs open a gateway to the spiritual dark world, this is always known

Future Tech, Life Extension, DMT & ALIENS | Richard Dolan Show w/Paul Hynek

What Is DMT?

Farmasi = Drugs, Narkotika = Sorcery ,Trolldom

Farvel Marita

 

Hans-Inge Fagervik

 

Narkotika åpner en vei, dør til den åndelige mørke verden det har en alltid visst (vikingene med soppstuning, bulmeurt berserk,)

Drugs open a path, door to the spiritual dark world it has always been known, the vikings who goes beserk

The Vikings

Satan offered me a deal (Testimony)

Born Into Witchcraft & Satanism: Dedicated to Satan By Her Dad, Here’s How Sandy Boyd Escaped

 

Witchcraft & Satanism and Deliverense

 

I went to Hell's Worst Chamber but first I came Face to Face with Jesus in Heaven - Joel's Testimony

 

https://yt3.googleusercontent.com/T5AxY8VMRkWWLfaIWo9XniMGoh96-j4vdH_9AGxQTFKHNNZPYJFDqnJDMRZI2smrOqlxmwaafns=s176-c-k-c0x00ffffff-no-rj

Touching The Afterlife

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

mobilavhengi.jpg

Mobile phone addiction

Poor girl how long does she have to suffer this way.

Until the mobile comes back from repair I am afraid

 

New Age

The Cosmic Secret

Åndelig dømmekraft: New age - innflytelse i menigheten | del 1 | Ingunn Wright

 

 

musikk M.jpg

 

 The beautiful side of evil

Testing The Spirits

Johanna Michaelsen

The Truth about Satan and Demons with Father Vincent Lampert

Ren Heksekraft Okkultisme

This is avoiding your Healing - Invisible Barriers to Healing - Derek Prince

 

Christian Girl Deceived by New Age Shares How It Happened

 

Ex-Warlock Reveals Shocking Truth About Satan's Agenda!

 

Åndsstrømninger i tiden i lys av Bibelen

 Charles Hansen:

The breakdown of western Christian values Jan Markell Ministries 2023 - We Have a Crisis

 

John MacArthur sermon 2023 - The end of humanity is gradually coming

 

The Most Hated Christian Doctrine  Grace to You

 

The Truth About Hell (Selected Scriptures)

 

https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIf8zZSnZ-5iqAgtvNqx8Z2Xa0GDdChMRNLckbYub4UL9Q=s176-c-k-c0x00ffffff-no-rj

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

This Strange New Phenomenon is Happening in America…

 

Joel 3-1.2.No

Joel 2-28.Eng

The beginning of the latter rain

And its continue to this day

 

1969-70

The hippie Generation came to its end of its self.

There was no paradise on earth only drug addiction

Uncleanliness filth overdose deaths and poverty.

 

Hippiegenerasjonen kom til enden av seg selv.

Det var ikke noe paradis på jorden bare narkotikamisbruk

Urenhet sjitt Overdose dødsfall og fattigdom.

 

Tilbake til Sannheten

Back to the Truth

There is no free Lunch.

 

Jesus rev.jpg

 

 

Jesus Revolution (2023 Movie) Official Trailer - Kelsey Grammer, Joel Courtney

Lonnie Frisbee's Deathbed Confession - The Jesus Revolution Evangelist

I've Kept This Secret for 52 Years!

My Generation.

 

20 years after World War II in the mid-sixties, a good deal of Western Christian culture began to rot on root, unfortunately my generation.

 I can see it clearly today after 70 years of life experience. The journey has been amazing with all the technical advancements in all areas. If only we had preserved the foundation of our society. The message of the Christian Faith the Bible.

I see it more clearly with each passing day. From here it can be written pages up and down about our history, but I just want to remind the individual that we are the only generation that has seen the Fig Tree come to life.

 

God bless us all

 

 

 

20 år etter andre verdenskrig på midten av sekstitallet begynte en god del av den vestlige kristne kultur å råtne på rot dessverre min generasjon. Jeg kan se det klart i dag etter 70 år med livserfaring.

Reisen har vert fantastisk med alle de teknlogiske fremskritt på alle områder. Om vi bare hadde tatt vare på grunnvollen for vårt samfunn. Den kristne Tro-Bibelens budskap.

Jeg ser det klarere for hver dag som går. Fra her så kan det skrives side opp og ned om vår historie, men jeg vil bare minne den enkelte at vi er den enste generasjon som har sett Fikentreet komme til live.

 

Gud velsigne oss alle.

 

 

 

Under bygging

 

 

Stein A Johannessen