image002.jpg

 

 

 

 

Hadrie se utdrag av bok nr 3

Oskar E Indergaard er en av de mest produktive forfattere som henter sitt budskap og emnevalg omkring den store tema-krets vi kaller «de siste ting». Vi har vel før forsiktig antydet at mengde kan gå ut over gjennomarbeidet kvalitet. Det står fremdeles fast at vi synes redigeringen kunne ha strammet inn stoffet noe, at språket hadde latt seg polere mer - kort sagt - stoffet, innholdet, er så verdifullt at det hadde fortjent å få en mer tilgjengelig form, slik at flere lesere hadde våget seg på denne «mursteinen». Men denne anmelder er ikke redd for å innrømme glupende appetitt på «det profetiske». Jeg er heller ikke redd for og vil ikke - skygge unna, «spretne» synspunkter, uortodokse slutninger og djerve tankerekker. Som leseren vil skjønne, er det ikke alt vi umiddelbart kan si «ja og amen» til, men vi gir forfatteren honnør for en uforfalsket kjærlighet til Guds Ord, en forbløffende innsikt og kunnskap om «det profetiske» og dets aktualitet og konkrete natur. Han har en frapperende oversikt over historie og verdens forskjellige kulturlandskap, og nettopp derfor kunne vi stundom Ønske mer dokumentasjon og beskrivelse av slutningsrekkene omkring det som må fortone seg som «påstander».
Jeg legger ikke skjul på at Indergaard er en sjelden og verdifull plante i den norske bibelbotanikk. Den duft han for meg representerer, er vellukt og avgjort «fra liv til liv». Originalitet og dristighet i kombinasjon med Åndens opplysning er produkter vi trenger for å bli klar over det alvorlige i at «tiden er nær», og at få tro- dette er innsikt de har hatt på GT's tid. Indergaard vekker noe av denne viten til live igjen.
For det andre: Indergaard gir det sterkeste vitnesbyrd jeg kjenner på norsk grunn for jødenes og Israels spesielle plass og oppgave i frelseshistorien. Han hevder også selv at han føler en spesiell oppgave er lagt innover han - nemlig å avsløre og bekjempe «erstatningsteologien». Denne ulykk- salige kortslutning at Israel og jødefolket for alltid er satt til side, og at menigheten skulle ha tatt deres plass. Indergaard er således under Herrens velsignlse og blant de som «rettelig utdeler (inndeler) Guds Ord». (2.Tim.3,15.). Vi takker for boken i det vi anbefaler den til «edruelig» lesning. Vi venter på mer og håper at forfatteren vil finslipe sitt gudgitte talent enda mer. Lykke til Broder!
Harald Kjevik.Oskar E Indergaard er en av de mest produktive forfattere som henter sitt budskap og emnevalg omkring den store tema-krets vi kaller «de siste ting». Vi har vel før forsiktig antydet at mengde kan gå ut over gjennomarbeidet kvalitet. Det står fremdeles fast at vi synes redigeringen kunne ha strammet inn stoffet noe, at språket hadde latt seg polere mer - kort sagt - stoffet, innholdet, er så verdifullt at det hadde fortjent å få en mer tilgjengelig form, slik at flere lesere hadde våget seg på denne «mursteinen». Men denne anmelder er ikke redd for å innrømme glupende appetitt på «det profetiske». Jeg er heller ikke redd for og vil ikke - skygge unna, «spretne» synspunkter, uortodokse slutninger og djerve tankerekker. Som leseren vil skjønne, er det ikke alt vi umiddelbart kan si «ja og amen» til, men vi gir forfatteren honnør for en uforfalsket kjærlighet til Guds Ord, en forbløffende innsikt og kunnskap om «det profetiske» og dets aktualitet og konkrete natur. Han har en frapperende oversikt over historie og verdens forskjellige kulturlandskap, og nettopp derfor kunne vi stundom ønske mer dokumentasjon og beskrivelse av slutningsrekkene omkring det som må fortone seg som «påstander».
Jeg legger ikke skjul på at Indergaard er en sjelden og verdifull plante i den norske bibelbotanikk. Den duft han for meg representerer, er vellukt og avgjort «fra liv til liv». Originalitet og dristighet i kombinasjon med Åndens opplysning er produkter vi trenger for å bli klar over det alvorlige i at «tiden er nær», og at få tro- dette er innsikt de har hatt på GT's tid. Indergaard vekker noe av denne viten til live igjen.
For det andre: Indergaard gir det sterkeste vitnesbyrd jeg kjenner på norsk grunn for jødenes og Israels spesielle plass og oppgave i frelseshistorien. Han hevder også selv at han føler en spesiell oppgave er lagt innover han - nemlig å avsløre og bekjempe «erstatningsteologien». Denne ulykk- salige kortslutning at Israel og jødefolket for alltid er satt til side, og at menigheten skulle ha tatt deres plass. Indergaard er således under Herrens velsigne og blant de som «rettelig utdeler (inndeler) Guds Ord». (2.Tim.3,15.). Vi takker for boken i det vi anbefaler den til «edruelig» lesning. Vi venter på mer og håper at forfatteren vil finslipe sitt gudgitte talent enda mer. Lykke til Broder!

Harald Kjevik.

 

Utdrag av de 5 Bøkene

 

Bok nr 1 Jesu Gjenkomst PDF.

 

 

Irenaeus - Ground Zero for Bortrykkelse-kontroversen i den tidlige kirken Norsk

Hyrden av Hermas Norsk

 

https://yt3.googleusercontent.com/w8E8Gh-Jj126wzeTkfGoYOhFerCr64X56f9Z9HuYUgqT9QSOVrhHVuqndcjcCjqGyy6w59N3xQ=s176-c-k-c0x00ffffff-no-rj

 

Nr.286 Charles Hansen - Gog og Israel (1 av 5)

 

Nr.287 Charles Hansen - De to vitnene (2 av 5)

 

Nr,288 Charles Hansen: De 24 eldste (3 av 5)

 

Nr.289 Charles Hansen: Romerriket (4 av 5)

 

 

Auto oversatt i web leser.

 

 

The Book that Almost Made it into the Bible

 

 

John MacArthur - The Signs of Christ's Coming

The Coming Kingdom of Christ, Part 2 - John macarthur

Amir Tsarfati - Revealing Revelation 2023 Davao

Amir Tsarfati: God's Calendar

Amir Tsarfati - Revealing Revelation 2023 Davao

Jan Markell Ministries 2023  Prophecy Derangement Syndrome

End Times Scenario 1 Chuck Missler

Irenaeus — Ground Zero for the Rapture Controversy in the Early Church

Mike Golay: The Rapture According to the Early Church

Bruk oversetter i youtube

Phaakon

Per Braaten:

 

Disse 8 emner ble talt over våren 2004:

1: (5769) Er profeten Daniels bok en bok for vår tid

2: (5770) Verdenshistorien på forhånd

3: (5771) Romerrikets historie i lys av det profetiske ord - angår det oss?

4: (5772) Har dyret i Åpenbaringen noe med EU å gjøre?

5: (5773) Endetidens antikrist - et universalgeni

6: (5774) Endetidens antikrist  - en falsk kristusskikkelse

7: (5775) Bortrykkelsens gåtefulle hemmelighet

8: (5776) Hva hindrer antikrist i å stå fram?

 

channels4_profile.jpg

Bible Eschatology.

Isteden for å linke det ene  etter det andre du kan finne det selv Engelsk

https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_nfGcfYl_qH6AQsbwGqtfN3YRTTQsS0Y5rKEIDb=s176-c-k-c0x00ffffff-no-rj

VårTid

 

 

 

 

10565

 

INNHOLD.

Side
Jesu første komme 12
Himlenes rike er kommet nær I 17
Himlenes rikes hemmeligheter 22
Himlenes rike skal opprettes ved Jesu gjenkomst 26
Jesu komme for den kristne menighet 30
Det er Den Hellige Ånd som gjør levende 38
Uttrykk som angår Jesu komme for den kristne menighet 40
Jesu gjenkomst skjer i etapper 42
3 forskjellige greske ord er brukt om Jesu gjenkomst 46
Beskrivelse av Jesu gjenkomst i Det Nye Testamente 49
Herlighetslegemet 57
Herlighetslegemets forskjellige egenskaper 68
Jesu eller Guds domstol i himmelen 79
Hva skal til for å få full lønn? .83
De gode gjerdingene 87
Den Hellige Ånds funksjon 90

Den riktige oversettelsen av det greske ordet aion 152
Den riktige oversettelsen av det greske ordet "aionios" 178
Bibelens tallsymbolikk og matematiske mønster 191
De forskjellige benevnelsene som angår endetiden 225
Israels misgjerningsår og hedningenes tider 273
Israels gjenoprettelse 289
Det store frafallet 297
Romerriket kommer tilbake 306
New Age 312
Den store skjøgen 319
Den opprinnelige babylonismen 332
Det gamle Babylon skal bygges opp igjen 343
Den katolske kirkes lære 3

Tegnene i endetiden 360
Fikentreets tegn 362
Antisemittismens og antisionismens tegn 365
Forurensninger, miljøforstyrrelser, hungersnød og dyrtid 371
Sykdom og pest 381
Krig og rykter om krig 383
Jordskjelv og naturkatastrofer 387
Fredstegnet 391
Templet skal bygges opp igjen 398
Evangeliet om riket 404
Tids tegnet 414

De forskjellige kransene (kronene) og rettferdighetsdrakten . - 99
Nådelønnens forskjellige motiver
Det er to typer nådelønn
Løftene i Johannes Åpenbaring
De 24 eldste

INNLEDNING.

Kristen Bokproduksjon gir ut bøker om Israel og det profetiske ordet. Denne gangen er vi så heldige å kunne gi ut boka: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Dette blir en serie på flere bøker.
I og med at Jesu komme for den kristne menighet står foran sin nære oppfyllelse, er det av den største viktighet at kristenfolket får opplysninger om denne viktige begivenheten. Jesus kan komme når som helst, for å hente den kristne menighet. De forskjellige tegn, som vi har i tiden, viser dette med all tydelig klarhet.
I denne første boka har vi skrevet om Jesu første komme og forkynnelse. Den angikk først og fremst jødefolket og riket for Israel. Da jødene ikke ville ta imot sin egen Messias, fikk vi Guds-rikets hemmelige side, som er kirkens tid. Den har nå vart i snart 2000 år. Etter at det kristne legemet er fullt, kommer Jesus ned i lufhimmelen " med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun (den siste basun) ... (1.Tess.4,16), og kaller den kristne menigheten til seg til himmelen. Den kristne menighet skal hverken gå inn i eller gjennom trengselstiden på 7 år. Dette har vi forsøkt å gjøre greie for i framstillingen.
I forbindelse med oppstandelsen og himmelfarten blir vi ikledd det herlighetslegemet, som venter på oss i himmelen. Dette er et åndelig lyslegeme. Det skal forenes med vårt jordiske legeme. Vi er ikke helt frelst før også legemet har fått del i frelsen. Etter at den kristne menigheten er kommet til himmelen, skal vi alle sammen stilles fram for Jesu eller Guds domstol, som er i himmelen, forat vi skal få igjen det som er skjedd ved legemet, enten det er godt eller ondt. Dersom våre gjerninger viser seg å holde i dommen, skal vi få nådelønn for dette. Dersom våre gjerninger ikke holder mål for Herren, vil de falle bort. Nådelønnen vil bli forskjellig, men selve frelsen vil bli den samme. (Se-l-Kor. 3,10-15.) Den nådelønnen, som hver enkelt får, skal bl.a. danne grunnlaget for den gjerning vedkommende skal ha i riket for Israel, som er det samme som 1000 'års- riket Videre har vi beskrevet nådelønnens innhold og alle de løftene, som den kristne menighet har fått. I Joh. Ap. 4-5 er den kristne menighet beskrevet som de 24 eldste. Disse skal i følge Textus Receptus, som er den korrekte grunnteksten, være konger og prester på jorden i rikets tid. (Åp.5,9-lO.) Dette viser at den kristne forsamlingen ikke bare skal være i himmelen i rikets tid, men den skal også ha oppgaver på jorden.
Vi har også gått gjennom de to greske ordene "aion" og "aionios" og vist at de er altfor dårlig oversatt i våre Bibler. Disse ordene skal oversettes med "tidsalder" og "det som hører tidsalderen til." Frelsen betyr etter jødiske oppfatning at man får del i den neste tidsalderen, som er riket for Israel. Den kommende tidsalderens krefter er allerede til stede i verden i vår tidsepoke, men de kan ikke få sin fulle utfoldelse i vår tid. Vi har videre tatt for oss tallsymbolikken i Bibelen og beskrevet Bibelens matematiske mønster. I og med at både hebraisk og gresk har tallverdien for bokstavene i alfabetet, har de forskjellige ord ikke bare en bestemt betydning, men de har også' en tallverdi. Det viser seg at de forskjellige ord, utrykk, setninger og lengre avsnitt i Bibelen, lar seg dele med 7-tallet, som er fullendelsens tall. Det er dermed bevist at Bibelen er Guds ord til oss menneskene.

På slutten av boka kommer vi inn på begrepene "hedningenes tider" og "Israels misgjernings'år." Begge disse tidsbenevnelsene begynte i år 606 før Messias, og de varer inn i endetiden. Begrepet "Israels misgjerningså'r" slutter ved Gogs angrep på Israel, mens begrepet "hedningenes tider" slutter ved Jesu gjenkomst og opprettelsen av riket for Israel.
Vi kommer også' inn på de mange tegnene, som vi har i tiden, og som viser at Jesu komme for den kristne menighet er nær forestående. Det største tegnet som vi har, er jødenes hjemkomst til Israel og landets opprettelse i 1948. Vi beskriver også det falske religiøse systemet som vi vil få i endetiden. Den romerske kirken med sine mange falske lærdommer, vil stå i sentrum for dette. Sentralt i den endetidsreligionen, som vi vil få, blir Maria-motivet med Jesu-barnet på sitt fang. Jomfru Maria vil etter som tiden går, få utvidet sitt maktområde til også 'å bli gjort delaktig i forsoningsverket. Det vil bli det neste dogmet som kommer om henne.
Jødene forbereder seg også på Messias komme. De kommer til å bygge opp trengselstidens tempel i Jerusalem. Det er dette templet, som Antikrist vil sette seg i etter 3,5 'år av trengselstiden og kreve guddommelig tilbedelse av jødene og andre nasjoner.
Etter at den store trengsel er forbi, vil Jesus komme tilbake til Israel sammen med englene og de hellige, og ødelegge Antikrist og alle hans soldat er ved Harmageddon. Antikrist og den falske profet vil bli satt i ildsjøen, mens Satan vil bli fengslet i 1000 år. I denne perioden får vi 1000 'årsriket, som er selve menneskenes, dyrenes og jordens kvileperiode, før vi går inn i selve evigheten, som er den nye himmel og den nye jord.
Vi takker for den fine støtten, som vi har fått fra mange av våre lesere i forbindelse med vårt arbeid med 'a gi ut bøker om Israel og det profetiske ordet. Vi vil fortsatt be om forbønn og Økonomisk støtte til dette viktige arbeidet. Vi vil be om at kristenfoket ser sitt ansvar på dette området, slik at dere vil være med på å kjøpe våre bøker og spre dem til andre. Interessen for det profetiske ordet er dessverre altfor liten. Det er viktig at vi får en rett forståelse av innholdet i Bibelen og Guds planer både med den kristne menighet og med jødefolket. Slik som mye av forkynnelsen er i dag, blir oppgavene og forpliktelsene til de to Gudsfolk blandet sammen. Den som ikke har noen forståelse for riket for Israel i sitt Bibelstudium, den forstår hverken jødenes oppgaver og egenart eller den kristne menighets oppgaver og egenart.
Vi ser gjerne at dere skriver til oss, dersom det er noe som er uklart i bøkene, eller noe som dere vil drøfte nærmere. Vi sender ut en orienter ing om arbeidet to ganger i året, der vi gjør greie for vårt arbeid og hvilke planer vi har for nærmere utgivelser.JESU FØRSTE KOMME.


Det er helt klart at profetene, mange av rabbinerne og de skriftlærde i gammel-testamentlig tid så det tydelig at Messias skulle komme to ganger, og at det skulle være et mellomrom på ca.2000 år mellom Messias to komme. (Se kapitlene: Messias kommer to ganger, Tidspunktet for Messias første komme og Rabbinerne visste at Messias var kommet, i min bok: Jødenes Konge. Bind 4.)
Vi skal i det følgende ta med noen få utsagn fra G.T., som viser at denne vurderingen er riktig."Og du (Daniel) skal vite og forstå: Fra den tid ordet (befalingen) om å gjenreise og ombygge Jerusalem (Dette skjedde i året 445 før Messias), inntil Messias, en fyrste står fram, skal det gå 7 uker og 62 uker (Det er tilsammen 69 uker, som er det samme som 483 år.), det (Jerusalem) skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidens trengsel. Og etter de 62 uker (pluss de 7) skal Messias utryddes og ingen ting ha, og staden og helligdommen (templet i Jerusalem) skal en kommende fyrstes (Antikrists) folk (romerne) ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet."(Dan.9,25- 26.)

"Den stein (Messias) som bygningsmennene (rabbinerne og de skriftlærde) forkastet, er blitt hovedhjørnestein"(Salm.118,22.)
"Jeg (Messias) vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted (himmelen), inntil de Jødene) erkjenner seg skyldige, i sin trengsel (den store trengsel) skal de lete etter meg. Kom, (sier de) la oss vende om til Herren. For det er han som har sønderrevet, men han vil også lege oss, han slo, men han vil også forbinde oss. Han vil gjøre oss levende etter 2 dager (etter 2000 'år), på den 3.dag (i 1000 års-riket) vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn." (Hos.5,15-6,3.)
"For i mange dager (2000 år) skal Israels barn sitte uten konge og fyrste, uten offer og billedstøtte og gudstjenesteredskaper. Deretterskal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge (Messias), og bevende skal de søke Herren og hans gaver i de siste dager."(Hos.3,4-5.)
"Derfor skal han (Messias) overgi dem Jødene), inntil den tid da hun (Israel) som føder, har født Jødenes frelse i endetiden), og de som blir igjen av hans brødre, skal vende tilbake sammen med Israels barn."(Mika.5,2.)
"Så røktet jeg (Messias) slaktefårene jødene), enda de usleste av fårene (de Jesus-troende jøder), og jeg tok meg 2 staver, den ene kalte jeg liflighet, og den andre kalte jeg bånd, og jeg røktet fårene, og jeg gjorde de 3 hyrder (hyrdeomsorgen for Israel i de 3 første verdensrikene) til intet i en måned. Jeg ble lei av dem (de fleste av jødene), og de likte heller ikke meg, og jeg sa: Jegvil ikke lenger røkte dere, det som er nær ved 'a dø, får dø, og det som er nær ved 'a bli tilintetgjort, får bli tilintetgjort, og de som blir igjen får fortære hverandres kjøtt. Så tok jeg min stav liflighet (nåde) og brøt den i stykker, for å gjøre den pakt til intet, som jeg hadde gjort med hele folket (med alle jødene). Og den (pakten) ble gjort til intet på den dag, og således skjønte de usleste av fårene (de Jesus-troende jødene), de som aktet på meg, at det var Herrens ord."(Sak.11,7-ll.)
Profetene og mange av rabbinerne og de skriftlærde så likeledes at Messias skulle lide og dø for jødenes synder, og at han skulle komme tilbake til Israel på et senere tidspunkt. (Se kapitlene: Israel er Herrens Tidende tjener og Messias er Herrens lidende tjener, i min bok: Jødenes Konge. Bind 4.)
Vi skal ta med noen henvisninger fra G.T., som viser at dette er riktig."Jeg (Messias) er utøst som vann, og alle mine bein skiller seg at, mitt hjerte er som voks, smeltet midt i mitt liv. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer, og i dødens støv legger du meg (Gud). For hunder (hedninger) omringer meg, de ondes hop kringsetter meg, de har gjennomboret mine hender og føtter (Jesus på korset). Jeg kan telle alle mine bein, de ser til, de ser på meg med lyst. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel." (Salm.22,15-19.)
"Sannelig, våre jødenes) sykdommer har han tatt på seg, og vare piner har han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Han ble mishandlet, enda han var elendig, og han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier, når de klipper det, han opplot ikke sin munn.

Ved trengsel og dom ble han rykket bort, men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, SÅ VAR DET FOR MITT FOLKS MISGJERNINGS SKYLD AT PLAGEN TRAFF HAM."(Es.53,4-8) .I følge de utregningene som de forskjellige rabbiner skolene gjorde, skulle Messias komme etter at det var gått 2000 år av lovens tid. Ifølge Elia-skolens tradisjon skulle verden bestå i 7000 år. I de første 2000 år var det kaos. De neste 2000 'år var lovens tid. De siste 2000 'år var Messias sine dager. Det siste 1000 året skulle være verdens kviledag eller den store verdens sabbaten. DETTE KOMMER TIL Å BLI JORDENS GULLALDER. I materiell henseende kommer jorden til 'a bli fruktbar som Edens hage. I 'åndelig henseende kommer store deler av menneskene til å tilbe Gud og jødenes konge, som er Jesus fra Nasaret.Dette betyr at de første 2000 'år var hedningenes tid. Lovens tid og jødenes tid begynte med Abraham, og den strakte seg fram til Messias sitt første komme. Fra Abraham til Messias skulle det være 2000 år. Messias skulle komme 2000 år etter Abraham, og det gjorde han også.

Bibelfortolkeren Rasji har sagt følgende om denne utregningen: "Ifølge dette skulle Messias ha kommet etter de 2000 år av lovens tid, den Ødelagte kongen skulle ha blitt tilintetgjort (Jesu død på korset), og Israels slaveri skulle ha opphørt." Jødenes Messias, som er Jesus fra Nasaret, kom også' 2000 år etter Abraham. De gamle rabbinerne hadde forstått dette riktig, men i og med at ikke jødefolket ville anerkjenne Jesus fra Nasaret som deres Messias, så kunne han ikke opprette riket for dem.
Mange jøder sier: At i og med at ikke Jesus opprettet riket for Israel for jødene ved sitt første komme, så kunne han ikke være jødenes Messias. Dette er en altfor enkel måte å se dette på. Jesus kunne ikke opprette riket for dem, i og med at de ikke ville anerkjenne ham som deres Messias. Jesus venter fortsatt på at jødene skal anerkjenne ham. Når dette skjer, vil han komme tilbake på himmelens skyer og opprette riket for Israel. Jesus sa: "For jeg sier
dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: VELSIGNET
VÆRE HAN SOM KOMMER I HERRENS NAVN. (Mat. 23,39.)
Dette skal skje i slutten av den store trengselen, som skal komme over
hele jorden, for å prøve dem som bor på jorden.
Hovedgrunnen til at jødene ikke ville anerkjenne Jesus som deres Messias, var at de religiøse lederne i Israel ikke forstod forsoningssiden ved Messias. De mente at de ikke behøvde en som skulle forsone jødefolkets synder. Det skulle de greie selv ved å gjøre gode gjerninger. (Se kapitlet: Syndsbegrepet i jødedommen, i min bok: Jødenes Konge. Bind 4.)
I den ortodokse jødedommen er dessverre forsoningssiden ved Messias falt ut. Mye av Guds-dyrkelsen går ut på hvorvidt den enkelte greier å oppfylle Sinai-loven og rabbinernes mange fortolkninger av den. De ortodokse jødene mener at det bare er de 5 Mosebøkene som er helt å stole på i G.T., for de er Guds ord direkte til det jødiske folket gjennom Moses, i og med at Gud talte direkte til Moses, åsyn til åsyn.
Hva som gjelder profetene og de mange problemstillinger som de beskrev i G.T., så er de mindre 'a stole enn Mosebøkene, for de er ikke direkte diktert av Gud, men de er bare inspirert av Gud gjennom profetene. Jo lenger et skrift er i tid fra Sinai, jo mindre er det 'å stole på, mener den ortodokse jødedommen.
Men slik er det naturligvis ikke. Det er først når jødene forstår at de må ta hensyn til hele G.T., at de kan forstå at Jesus fra Nasaret er jødenes Messias og konge, at de behøver forsoningssiden ved ham, og at den jødiske Guds-åpenbaringen ikke bare er loven, men også nåden.
Ved Jesu første komme tilbød han jødefolket både det historiske riket for Israel og dets åndelige innhold. I og med at j Ødefolket ikke ville ta imot tilbudet om opprettelsen av riket for Israel, så sa Jesus klart ifra at Guds rike skulle taes ifra de åndelige lederne i Israel og gies til et folk som bar dets frukter. Dette folket var APOSTLENE OG DE TROENDE I ISRAEL."Derfor sier jeg dere: Guds rike skal taes fra dere og gies til et folk som bærer dets frukter."(Mat.21,43.)
Jesus var fullt klar over at jødefolket ikke ville ta imot hans tilbud om å opprette riket for Israel. Dette kommer bl.a. helt tydelig fram i evangeliet etter Matteus, som først og fremst er en beskrivelse av Jesus som kongen i riket for Israel. Vi kan dele evangeliet etter Matteus inn i 3 deler, hva som gjelder Jesu forkynnelse om Guds rike. Som tilbud kunne riket for Israel ha blitt opprettet ved Jesu første komme, mer. som realitet og frelses-historisk rike kan det ikke opprettes før enn ved Jesu gjenkomst, for det er avhengig av at den jødiske nasjonen anerkjenner Jesus fra Nasaret som deres Messias og konge."Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue opp til meg, på ham som de har gjennomstunget (på korset), og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte." (Sak.12,1O.)
"Så fatt da et annet sinn og vend om, forat deres synder må bli utslettet, så husvalelsens tider (riket for Israel) kan komme fra Herrens nærvær, og han kan sende den for dere utkårede Messias, Jesus, som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av."(Ap.gj.3,19-21.)


Spørsmål og oppgaver:

I.) På hvilken måte kunne rabbinerne og de skriftlærde i Israel forstå at Messias skulle komme 2 ganger?
2.) Hvor i G.T. er det beskrevet at Messias skulle lide og dø for jødenes synder?
3.) Hvordan delte rabbinerskolene opp de første 7000 år av menneskehetens historie?
4.) Hvordan skulle det siste 1000-året bli?
S.) Hvorfor kunne ikke Jesus opprette riket for Israel ved sitt første komme?
6.) Hvordan ser den ortodokse jødedommen på de 5 Mosebøkene i forhold til de andre skriftene i G.T.?
7.) Hva er faren ved å vektlegge de 5 Mosebøkene på bekostning av de Øvrige skriftene i G.T.? (Se kapitlet: Messias i de gammel-testamentlige skrifter, i min bok: Jødenes Konge. Bind 4.)


HIMLENES RIKE ER KOMMET NÆR.


Fra kap. 4 til og med kap. 12 talte Jesus rett ut til det jødiske folket at riket for Israel var nær for dem. Han tilbød dem riket for Israel på det vilkåret at hele Israel ville omvende seg (holde loven) og komme til en personlig tro på ham som jødenes Messias og Israels frelser."Fra den tid begynte Jesus å forkynne 'a si: OMVEND DERE,
FOR HIMLENES RIKE (RIKET FOR ISRAEL) ER KOMMET NÆR."(Mat.4,17.)
Benevnelsen himlenes rike betyr her riket for Israel. Det var dette riket de gammel-testamentlige profetene hadde omtalt i G.T. Det var også dette riket døperen Johannes hadde forkynt, idet han anmodet folket om å angre sine synder og å komme til ham for å få del i den dåpen som Gud hadde pålagt ham å døpe med. Det var en dåp som krevde omvendelse som forutsetning og som gav omvendelse og frelse som resultat.
Vi må være oppmerksomme på det forholdet at hovedbetydningen av begrepet Guds rike i Bibelen er RIKET FOR ISRAEL. Dette betyr at den treenige Gud skal styre hele verden ut ifra Jerusalem og Israel. (Se min bok: Guds-riket i Israel, hvor jeg gjennomgår de forskjellige benevnelsene angående Guds- riket.)
I Bergprekenen og andre steder i evangeliene la Jesus fram den læremessige basis for riket for Israel. (Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 3, s.190-280 og Jødenes Konge. Bind 4, kapitlene: Forskjellen på Jesu og Paulus sin forkynnelse, Jødiske Bibelforskeres syn på Jesus og Paulus og Den læremessige basis i riket for Israel.)
Jesu forkynnelse er BÅDE LOVEN OG NÅDEN. Slik skal det også bli i riket for Israel. Jesus skal styre hedningene med autoritet, og det midlet som bl.a. skal brukes, er loven. Guds ord og Guds lov skal gå ut ifra Jerusalem."Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så,han kan lære oss sine veier. og vi ferdes på hans stier! FOR FRA SION SKAL LOV UTGÅ, OG HERRENS ORD FRA JERUSALEM."(Es.2,3.)

I sin forkynnelse Ønsket ikke bare Jesus at den enkelte jøde skulle bli frelst, men han ville at hele den jødiske nasjonen skulle omvende seg og komme til tro på ham. Vi vet at det var store skarer av jøder som kom til tro på ham, men de fleste tok likevel avstand fra ham. I Mat. 11,20-24 refset Jesus hele byer, for at menneskene der ikke ville underkaste seg hans lære og komme til tro på ham."Da begynte han å refse de byer hvor hans fleste kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg. Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! Dersom de kraftige gjerninger som er gjort i dere, var gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg i sekk og aske. Dog, sier jeg dere: Det skal gå Tyrus og Sidon bedre på dommens dag (den siste dommen) enn dere. Og du, Kapernaum, som er opphøyet like til himmelen! like til dødsriket skal du bli nedstøtt, for dersom de kraftige gjerninger som er gjort i deg, var gjort i Sodoma, da var det blitt stående til denne dag. Dog, jeg sier dere: Det skal gå Sodomas land bedre på dommens dag enn dere." I Mat.12,24-37 refset Jesus rabbinerne, de skriftlærde, fariseerne og saddusserene fordi de ikke ville tro på ham, og fordi de mente at det var ved Satans hjelp han drev ut de onde 'åndene. Jesus uttalte følgende dom over dem: "Derfor sierjeg dere: Hver synd og bespottelse skal bli menneskene forlatt, men bespottelse mot Ånden skal ikke bli forlatt. Om noen taler et ord mot Menneskesønnen, det skal bli ham forlatt, men om noen taler mot Den Hellige Ånd, det skal ikke bli ham forlatt, hverken i denne tidsalderen eller i den kommende (riket for Israel)." I Mat. 12,38-45 uttalte Jesus dommen over jødefolket. Jesus visste at jødene ikke kom til 'å ta imot ham som jødenes Messias og verdens frelser."Men han svarte og sa til dem: En ond og utro generasjon krever tegn, og tegn skal ikke gies den, uten profeten Jonas tegn. For likesom Jonas var 3 dager og 3 netter i fiskens buk, således skal Menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens skjød. Ninives menn skal står fram i dommen (som vitner) sammen med denne generasjon og fordømme den, for de omvendte seg ved Jonas forkynnelse, og se, her er mer enn Jonas. Dronningen fra Syden skal stå fram i dommen sammen med denne generasjon og fordømme den, for hun kom fra jordens ytterste ende for 'a høre Salomo visdom, og se, her er mer enn Salomo. Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennom tørre steder og søker kvile, men finner den ikke. Da sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus (det jødiske huset), som jeg for ut av. Og når den kommer dit, finner den det ledig og feid og pyntet. Så går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første. Således skal det også gå med denne onde generasjon."(Mat.12,39-45.)
(I parantes nevner vi at Jonas både er et forbilde på Jesus og på den jødiske nasjonen. Han er forbilde på følgende måter:
a) På samme måten som Jonas var 3 dager og 3 netter i fiskens buk, var Jesus i jordens skjød i det samme tidsrommet. Jonas pekte derfor fram imot Jesu forsoning for all verdens synd.
b) På samme måten som Jonas var et tegn for folket i Ninive, på samme måten var Jesus et tegn for folket i Israel."For likesom Jonas ble et tegn for folket i Ninive, således skal også Menneskesønnen bli det for denne slekt (generasjon.)" (Luk.11,3O.)
c) I og med at Jonas ikke ville gå med forkynneroppdraget til Ninive og legge frelsens og dommens muligheter fram for folket i Assyria, men unndro seg dette, er han også et forbilde på det jødiske folket, som i stor utstrekning har unndratt seg Guds misjonsoppdrag i verden. Jødene har ment at de ikke behøver å drive hedningemisjon, for hedningene har naturretten eller
de 7 noahkittiske budene(Engelsk). Dersom de holder dem, får de del i frelsen.
Jødene var heller ikke villige til 'a gå ut til hedningene med rikets evangelium, som inneholder Jesu forkynnelse samt den gode nyheten om at Jesus fra Nasaret er død for alle menneskers synder. Synden er forsonet og til og med sendt bort. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4, kapitlet: Jesu forsoningsdød på korset.)
På samme måten som Jonas forsøkte 'a rømme fra Gud og unndra seg de forpliktelsene som Gud la på ham, på samme måten har også jødefolket gjort det i 4000 'år. Vi vet at Abraham pakten, som også gjelder oss hedningene, har en indirekte appell til det jødiske folket Om å drive misjon blant hedningene. I 1.Mos. 12.3 blir det sagt at gjennom,, Abrahams slekt eller ætt skulle alle jordens slekter bli velsignet. Abrahams ætt er både jødefolket og Jesus. Jødene burde defor gå ut med dette evangelium til hedningene om at de skulle få del i jødefolkets og Messias sine velsignelser. Og enda mer burde de gå ut med evangeliet etter at Messias var kommet og forkynt verden dette gode budskapet om at verdens frelser var kommet

På samme Måten som Jonas omvendte seg og gikk inn i misjonsoppdraget og utførte Herrens gjerning, skal også jødefolket i forbindelse med den store trengselen omvende seg og gå ut til hedningene med rikets evangelium. De skal da medvirke til at store skarer av hedninger blir vunnet for Guds rike. Dette gjelder de 144000 beseglede av Israels 12 stammer, som vinner den store kvite skaren av alle ætter, stammer, folk og tunger, som ingen kunne telle. (Se Ap.7.)
I 1000 års-riket vil også jødene være det ledende misjonsfolket i verden. I vår tid vinnes enkeltindividene for Guds rike. I rikets tid skal FOLKESLAGENE bli vunnet for Guds rike. Da først kommer misjonsbefalingen i Mat.28,18-20 til sin virkelige utfoldelse og fulle rett. Den går ut på at apostlene skulle gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til Jesu disipler, idet de skulle døpe dem og kreve at de holdt alle de bud og forordninger som Jesus krevde."Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn, og ]ærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil tids- alderens ende." (Mat.28,18-20.) I Mat.23 kom Jesus med en siste advarsel til de skriftlærde og fariseerne. Han kom med de voldsommste utfall mot dem, fordi han anså dem for å være hans hovedmotstandere og hovedansvarlige for hans kosfestelse og død

Som en konsekvens og en logisk følge av at fariseerne og de skriftlærde hadde forkastet Jesus gjennom de 3 år som hans virksomhet varte, så forkastet de ham også offisielt og juridisk ved at de sammen med romerne dømte han til døden og hengte ham opp på korset."Da sønderrev ypperstepresten sine klær og sa: Han har spottet Gud, hva skal vi mere med vitner? Se, nå har dere hørt Guds-bespottelsen! Hva tykkes dere? De svarte og sa: Han er skyldig til døden.!(Mat.26,65-66.)

"Pilatus sier til dem (en del av folket): Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som de kaller Messias? De sier alle: La ham korsfeste." (Mat.27,22.)
"Jordens konger steg fram, og høvdingene samlet seg sammen mot Herren og mot hans Messias- ja i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje." (Ap.gj.4,26-28.)


HIMLENES RIKES HEMMELIGHETER.


I Mat. 13 fortalte Jesus sine apostler og jødefolket om Guds-rikets hemme ligheter. Disse hemmelighetene gikk ut på at Guds-riket ikke skulle etableres i Israel ved Jesu første komme, på grunn av at jødene ikke ville ta imot Jesus fra Nasaret som deres Messias. Det konkrete og historiske Guds- riket skulle bli utsatt til et senere tidspunkt.
Mat. 13 består av følgende 7 lignelser, som forteller oss en del om Guds- riket, fra jødenes forkastelse av det og inntil dommen over hedningene og Jesu gjenkomst:
a) Lignelse nr. l. (Mat.13,3-23.) forteller oss om Jesu forkynnelse av Guds- riket i Israel i forbindelse med sin første tilstedeværelse i Israel. Han sådde ut Guds ord i Israel i 3 'ar. Noe av dette falt ved veien, noe av det falt på steingrunnen, noe av det det falt blant torner, og noe av det falt i god jord. Det som ble sådd i den gode jord, var de mange jødene som forstod Jesu forkynnelse om riket og tok imot ham som sin personlige frelser. Disse ble frelst og fikk del i riket. "Men det som ble sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det, han bærer frukt, og en gir hundrede fold, en seksti fold, en tretti fold."(Mat.13,23.)
b) Lignelse nr.2. (Mat.13,24-30 og 36-43.) forteller oss om den kristne forkynnelsen gjennom hele kirkens tid og like til Jesu gjenkomst og dommen over folkeslagene. Jødene skal hentes tilbake til Israel ved englenes hjelp i endens tid. De rettferdige skal skinne som solen i riket for Isracl."Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Faders rike. Den som har ører, han hører." (Mat. 13,43.)
e) Lignelse nr.3. (Mat.13,31-32.) forteller oss om Guds- rikets ekspansjon inntil Jesu gjenkomst. Det skal bli som et stort tre, slik at himmelens fugler skal komme og bygge reir i dets greiner. "En annen lignelse framsatte han (Jesus) for dem og sa: Himlenes rike er likt et sennepskorn, som en mann tok og sådde i sin åker, det er mindre enn- alt annet frø, men når det vokser til, er det større enn alle maturter, så himmelens fugler kommer og bygger reder i dets greiner."(Mat.13,31-32.)
Denne lignelsen forteller oss om kirkens unormale vokster og ekspansjon i endens tid. Den skal omfatte hele verden, slik at alle religionssystemer skal søke ly i kirketreets greiner. Denne lignelsen forteller oss om den falske kirken i endetiden, som skal innkludere de fremmede og falske religioner. Dette er skjøge-kirken i endens tid. SENTRUM I SKJØGE-KIRKEN ER DEN KATOLSKE KIRKE OG DENS VRANGLÆRE. (Se kapitlet: Den store skjøgen_)
Det er først i rikets tid at Guds- riket skal få den ekspansjonen som det her er tale om. Guds- riket skal da bli så stort at det omfatter hele jorden. SENTRUM I GUDS RIKET VIL VÆRE ISRAEL OG JERUSALEM. Jesus vil komme tilbake og styre hele verden. Da skal alle hedningenasjonene søke til Messias-riket.
d) Lignelse nr.4. (Mat. 13,33.) forteller oss den falske læren som skjøge-kirken vil ha i endens tid."En annen lignelse sa han til dem: Himlenes rike er likt en surdeig, som en kvinne (skjøge-kirken) tok og skjulte i 3 skjepper mel, til det ble syret alt sammen."(Mat. 13,33.)
Surdeigen er gjennom hele Skriften et bilde på det som er ondt og på falsk lære. Kvinnen er her et bilde på skjøge- kirken i endens tid. I følge Moseloven var det forbudt 'å blande surdeig i melofferet. På samme måten som hele matofferet ble gjennomsyret av surdeigen, skal skjøge-kirkens lære gjennomsyre det religiøse systemet, som vi vil få i endens tid. Det kommer til å bestå både av jødiske, kristne og hedenske elementer.
e) Lignelse nr.5. (Mat.13,44.) forteller oss om en skatt som var gjemt i en åker, og som en mann fant og skjulte. I sin glede gikk han bort og solgte alt det som hadde og kjøpte hele åkeren."Himlenes rike er likt en skatt som var gjemt i en åker, og som en mann fant og skjulte ' og i sin glede gikk han bort og solgte alt det han hadde, og kjøpte åkeren."(Mat.13,44.)
Den mannen som det her er tale om, er Jesus. Skatten, som var gjemt i åkeren, er jødefolket. Åkeren er et bilde på hele verden. Jesus gav sitt liv for hele verdens synd. Han gjemte skatten i åkeren. Jødefolket har vært gjemt i verden i snart 2000 år.f) Lignelse nr-6. (Mat.13,45-46.) forteller oss om en kjøpmann som søkte etter gode perler. Da han fant en kostelig perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte perlen."Atter er himlenes rike likt en kjøpmann som søkte etter gode perler, og da han fant en kostelig perle, gikk han bort og solgte alt det han hadde, og kjøpte den."(Mat.13,45- 46.)

Kjøpmannen er her Jesus. Han søkte etter gode perler både blant jødene og blant hedningene. Den perlen, som han fant, var det kristne legemet, som består både av troende jøder og hedninger. Han gav sitt liv for den og kjøpte den tilbake til Gud.
g) Lignelse nr.7. (Mat.13.47-50.) forteller oss om Jesu gjenkomst og dommen over nasjonene i endens tid."Således skal det gå til ved tidsalderens ende: Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige og kaste dem i ildovnen, der skal være gråt og tenners gnissel."(Mat.13,49-50.)

Fra Mat.4 og til og med 12 talte Jesus rett ut til det jødiske folket om Guds rike og seg selv som jødenes konge og Messias. Da jødene som folk og nasjon ikke ville ta imot ham, så begynte han fra Mat.13 og gjennom resten av sin forkynnelse å tale i lignelser til folket. Når han talte til folket, talte han bare i lignelser, men for apostlene og disiplene utla han lignelsene, når de var alene sammen med Jesus.
Dette forholdet at Jesus bare talte i lignelser til folket, gav også uttrykk for at jødene ikke kom til å ta imot hans budskap. Det forholdet at Jesus talte i lignelser til folket, gav uttrykk for at folket var under dommen."Og disiplene gikk til ham og sa: Hvorfor taler du til dem (folket) i lignelser? Han svarte og sa til dem: For dere er det gitt å vite himlenes rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. For den som har, ham skal gies, og han skal ha overflod, men den som ikke har, fra ham skal endog taes det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og fordi de hører og dog ikke hører, og ikke forstår. Og på dem oppfylles Esaias profeti, som sier: Dere skal høre og høre og ikke forstå, og se og se og ikke skjelne, for dette folks hjerte er sløvet, og med ørene hører de tungt, og sine Øyne lukker de, forat de ikke skal se med øynene og høre med ørene og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne få lege dem. Men salige er deres (apostlene og disiplene) Øyne fordi de ser, og deres Ører fordi de hører." (Mat.13,1016.)


HIMLENES RIKE SKAL OPPRETTES VED JESU GJENKOMST.

Fra Mat.13 og ut resten av evangeliet talte Jesus om forskjellige siderved Guds-riket. (Se min bok: Guds-riket i Israel, hvorjeg skriver mye om dette.) I denne forkynnelsen kommer det tydelig fram at han ikke vil opprette riket for Israel, før enn på et senere tidspunkt. Dette skal skje ved hans gjenkomst."og dere (både ortodokse jøder og de Jesus- troende jøder) skal hates av alle for mitt navns skyld, men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Men når de (hedningene og de vantro jøder i endens tid) forfølger dere i den ene by, da fly til den andre, for sannelig sier jeg dere: Dere skal ikke komme til ende med Israels byer før Menneskesønnen kommer (Jesu gjenkomst.)"(Mat.10,22-23.)
"Se, deres hus (templet) skal lates dere øde. For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer (Jesu gjenkomst) i Herrens navn."(Mat.23,38-39.)
"Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enerom og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hva skal tegnet være på ditt komme (din gjenkomst) og på tidsalderens ende?"(Mat. 24,3.)
"Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme." (Mat.24,14.)
"For som lynet går ut fra Øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være."(Mat.24,27.)
"Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle landets slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet." (Mat.24,3O.)
"Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens komme være, for likesom de i dagene før vannflommen 'at og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle, således skal også Menneskesønnens komme være."(Mat. 24,37-39.)
"Men da brudgommen gav seg tid, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød der et rop: Se, brudgommen kommer! gå ham i møte."(Mat. 24,5-6.)
"Men mens de (de uforstandige jomfruene) gikk bort for å kjøpe (olje til sine lamper), kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupet (som er riket for Israel), og døren ble lukket."(Mat.25,1O.)
"Lang tid deretter (etter 2000 år) kom da disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem."(Mat.25,19.)
"Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone (i Jerusalem). (Mat.25,31.)
"Vær da også dere rede! for Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker."Luk.12,4O.)
"Og han sa: Jesus! kom meg i hu når du kommer i ditt rike (Jesu gjenkomst)."(Luk.23,42.)
"Måtte ikke Messias lide alt dette og så gå inn i sin herlighet?" (Luk.24,26.)
"Jesus sa da: Ennå en kort tid er jeg hos dere, så går jeg bort til ham som har sendt meg. Dere skal lete etter meg og ikke finne meg, og der hvor jeg er, kan dere ikke komme."(Joh.7,33-34.)
" og når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg drage alle (alle som tror) til meg.(Joh.12,32.)
"I min Faders hus er det mange rom, var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort og bereder dere sted, og når jeg er gått bort og har beredt dere sted, kommer jeg igjen (Jesu gjenkomst til Israel) og vil ta dere til meg, forat også dere skal være der jeg er."(Joh.14,2-3.)
"Men jeg sier dere sannheten: Det er til gangn for dere at jeg går bort, for går jeg ikke bort, da kommer Talsmannen ikke til dere, men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere." (Joh.16,7.)
"Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden,jeg forlater verden igjen og går til Faderen."(Joh.16,28.) Jesus gjorde det dermed klart for sine apostler og disipler at han ikke kom til å opprette riket for Israel i forbindelse med sitt første komme. På grunn av at det jødiske folket ikke ville ta imot ham, så var dette en umulighet. Riket for Israel ble dermed utsatt, og vi fikk den kristen menighets tidsperiode, som nå har vart i snart 2000 år. Når det kristne legemet, som består både av troende jøder og troende hedninger, er fullt, kommer Jesus ned i lufthimmelen og tar de troende til seg. Etter den tid får vi de 7 årene som står igjen av Daniels 70 åruker, som er 490 'år. Etter den tid kommer Jesus tilbake til jorden og oppretter riket for Israel. (Om de 70 åruker se mine bøker: Israel og den kristne menighet og Jødenes Konge. Bind 4.)
Hva som gjelder den kristne menighet og dens mange hemmeligheter, så er dette ikke omtalt i evangeliene. Det var Paulus som fikk det oppdraget av Herren å fortelle oss om dette. Dette kommer godt til uttrykk i hans mange brev til de forskjellige menighetene.
I evangeliene er den kristne menighet bare antydet noen få ganger."Og jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe (på seg selv) vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter (døden) skal ikke få makt over den."(Mat.17,18.)

"Jeg har også andre får, som ikke hører med til denne sti jødekristendommen), også dem skal jeg føre fram, og de skal høre min røst, og det skal bli en hjord og en hyrde (i rikets tid.)" (Joh.10,16.)

"Men jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, likesom du Fader, i meg, og jeg i deg, at også de må være ett i oss, forat verden skal tro at du har utsendt meg."(Joh.17,20-21.)

Jesu forkynnelse gjelder ikke primært den kristne forsamlingen, men det jødiske folket. Jesu forkynnelse og hans lære gjelder riket for Israel. Vi kan ikke uten videre sette likhetstegn mellom det som Jesus sa i evangeliene og det som Paulus sa i sine brever. (Se mine
bøker: Jødenes Konge. Bind 1, 2, 3 og 4.)


JESU KOMME FOR DEN KRISTNE MENIGHET.


Snart Brister Skyen

MP-3 .2,99MB

Egil Gundersen og Arne Solheim

Vi skiller mellom Jesu komme for den kristne menighet p.d.e.s. og Jesu komme for jødene og for verden p.d.a.s. Den første begivenheten vil skje ca.7 år før den andre. Jesu komme for menigheten var en hemmelighet, som ikke var 'åpenbart i G.T. Heller ikke evangelistene visste om dette. Når de talte om Jesu gjenkomst, så var det Jesu komme for Israel de talte om. Evangelistene bygde sine framstillinger på det som Jesus hadde sagt. Hans budskap gjaldt først og fremst jødene og forskjellige forhold ved riket for Israel.
HVERKEN JESUS ELLER EVANGELISTENE OMTALTE DEN KRISTNE MENIGHETS BORTRYKK.ELSE. De omtalte derimot den oppstandelsen som skulle skje på den siste dagen. Det var det det samme som oppstandelsen av de troende i gammel-testamentlig tid."Undre dere ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst, og de skal gå ut, de som har gjort godt (lovens rettferdighet), til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse (som skal skje 1000 'år senere.)"(Joh.5,28-29.)

"For dette er min Faders vilje at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig (tidsalderlig) liv, og at jeg skal oppreise ham på den siste dagen."(Joh.6,4O.)
"Jesus sier til henne: Din bror skal oppstå. Marta sier til ham: Jeg vet at han skal oppstå på den siste dag."(Joh. I 1,23-24.)
Det var Paulus som fikk åpenbaringene om den kristne menighet og om det forholdet at Jesus skulle komme ned i lufthimmelen og hente de troende til seg før trengselstiden eller vredens tid. Det forholdet at de troende jøder skulle oppstå på den siste dagen, var godt kjent i G.T., men det forholdet at Messias skulle komme ned i lufthimmelen og hente de troende til seg, det var ikke kjent. Det var en hemmelighet."SE, JEG SIER DERE EN HEMMELIGHET: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nå, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal forvandles." (1.Kor.15,51-52.)
"Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om de hensovede, forat dere ikke skal sørge slik som de andre, som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal og Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede, for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå, deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord." (1.Tess.4,13-18.)
Den kristne menighets bortrykkelse er det kristne legemes spesielle håp og løfte. Mange Bibel-forskere tror at bortrykkelsen av den kristne menigehet er det det samme som den gammel- testamentlige oppstandelsen. Jeg for min del tror at denne bortrykkelsen gjelder bare den kristne menighet og ikke de troende fra gammeltestamentlig tid. Jeg skiller altså mellom bortrykkelsen for den kristne menighet p.d.e.s. og den generelle oppstandelsen av de andre troende, som vi får "ved dagenes ende" (Dan. 12,13.) eller ved "livets oppstandelse"(Joh.5,29) eller ved "oppstandelsen på den siste dag." (Joh. 1 1,24.) (Se mine bøker: Den kristne menighets bortrykkelse og Israel og den kristne menighet.)
Den kristne menighet er en helt annen frelsesforsamling enn de gammel-testamentlige troende. Den kristne menighet er det samme som det kristne legemet. Det er forenet med Kristus på en helt spesiell måte. Han er hodet for menigheten, og hver enkelt av de troende er lemmer på dette legemet. Det er et åndelig legeme som består både av troende jøder og hedninger, og det blir tatt ut i tidsintervallet mellom pinsefestens dag og Jesu komme for den kristne menigheten.
Det er 3 oppfatninger angående tidspunktet for den kristne menighets bortrykkelse i forhold til endetiden. Disse er følgende:

a) Den kristne menighet skal bortrykkes før den siste og syttiende åruken for Israel.

b) Den kristne menighet skal bortrykkes i midten av åruken, altså
etter 3,5 år.

e) Den kristne menighet skal bortrykkes etter den syttiende

åruken, i forbindelse med Jesu gjenkomst. (Jeg har gjort greie for

disse 3 forskjellige syn i min bok: Den kristne menighets bortrykkelse.)

De troende har hatt forskjellige vurderinger angående tidspunktet for den kristne menighets bortrykkelse. De har grunnet sine forskjellige vurderinger ut ifra Guds ord og ut ifra fortolkninger. Jeg baserer mitt syn ut ifra følgende vurderinger og Bibel-ord:
I.) For det første angår den siste og syttiende åruken ikke den kristne menighet, men derimot Israel og verden. Det er en domstid for verden. Verden skal saneres for onde mennesker før Jesus kommer tilbake for å opprette riket for Israel. Det skal ha sitt utgangspunkt og sentrum i Israel, men det skal strekke seg over hele verden. Det står igjen en uke, som er 7 år, av Daniels profeti om de 70 åruker. Denne uken hører endetiden til, og den begynner 'å løpe ved den kristne menighetensbortrykkelse.

Alle begivenhetene i Åpenbaringsboka, fra kap.6 til og med kap. 19 skal finne sted innenfor et tidsrom på 7 år. Når vi er kommet til Å. i 1, er vi kommet midt i 'åruken.

2.) For det andre har vi klare Bibel-ord som forteller oss at den kristne menighet ikke skal gjennom trengselen, men at den skal bli frelst fra den og fra vreden. "for selv forteller de om oss hva inngang vi fikk hos dere, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans Sønn fra himlene, som han opp vakte fra de døde, Jesus, SOM FRIR OSS FRA (gr.apo, som betyr fra) DEN KOMMENDE VREDE.(Vreden er hele trengselstiden på 7 år.)" (1.Tess-1,1O.)
"FOR,GUD BESTEMTE OSS IKKE TIL VREDE, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus."(l.Tess.5,9.)
"Så meget mere skal vi da, etter at vi nå er rettferdiggjort ved hans blod, VED HAM BLI FRELST FRA (gr.apo) VREDEN."(Rom.5,9.)

"Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg FRI DEG UTFRA (gr-ek, som betyr fra) DEN PRØVELSENS STUND, SOM SKAL KOMME OVER HELE JORDERIKE, for å prøve dem som bor på jorden."(Åp.3,1O.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på at mange Bibel-oversettere oversetter Åp.3, 10 galt. De oversetter den greske preposisjonen "ek" nied "i" eller "gjennom". Dette gjelder feks. både Bibel-oversettelsen av 1978 og Studiebibeiens ord til ord oversettelse.
"Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden."(1978)
"Fordi du tok vare på ordet om tålmodet mitt, og jeg deg skal ta vare på i timen prøvelsens ... (Se Studiebiebelen. Bind 4. s,768)
Til dette er det å si at her har oversetterne ikke oversatt teksten slik som den står, men de har oversatt den i henhold til deres forståelse av den. De fleste teologene i Norge mener at den kristne menighet skal gjennom hele trengselstiden på 7 'år.
Hva som gjelder betydningene av preposisjonene "apo" og "ek", så betyr de fra, og ikke "gjennom" eller "i". Når det greske språket skal uttrykke "gjennom" brukes "dia", og når man skal uttrykke "i", så bruker man "en".)
Dette er sagt til Filadelfia-menigheten, som er den ene av de to endetidsmenighetene. På grunn av at den "har tatt vare på mitt (Jesu) ord og ikke fornektet mitt navn" (Åp.3,8.), så skal Jesus fri den fra trengselstiden.
Laodikea-menigheten derimot går inn i trengselstiden, for den er ikke Guds sanne menighet. Denne menigheten vil utvikle seg til Antikristens menighet. En del av medlemmene i denne menigheten vil bryte ut og få del i frelsen. De fleste av dem vil måtte gi sine liv for sin tro. Vi vet at de som ikke er villig til 'å tilbe Antikrist og hans bilde, de må dø(Åp. 13,15.) De aller fleste troende i fengselstiden må besegle sin tro igjennom martyriet.
3.) Mens andre og tredje kapitlet i Åpenbaringsboka behandler de 7 lille-asiatiske menightene, som bl.a. reprensenterer den kristne menighet opp gjennom frelseshistorien, så finner vi ikke ordet menighetbrukt før enn vi kommer til Åp.22,16. Dette viser også at menigheten er bortrykket til Herren før trenglselstiden.
4.) For det fjerde er ikke den kristne menighet omtalt som en jordisk frelsesforsamling etter kap.3 i Johannes Åpenbaring. Vi møter den derimot igjen i himmelen i egenskap av de 24 eldste, soin satt omkring Guds trone. De var kledd i kvite klær og hadde gullkroner på sine hoder. "Og rundt omkring tronen var det 24 troner,og på tronene så jeg> 24 eldste sitte, kledd i kvite klær, med gullkroner på sine hoder."(Åb.4,4.)Disse 24 eldste representerer den kristne forsamlingen, som er bortrykket til Gud før trengselstiden. De kvite klærne og gullkronene symboliserer at de har vært for Guds eller Jesu domstol i himmelen og har fått sitt kristenliv vurdert der. 12 av dem består av jøder og 12 av hedninger.(Se kapitlet: De 24 eldste.)

(1 parantes gjør vi oppmerksom på at vi har beskrivelser av flere forskjellige jordiske frelseforsamlinger videre utover i Åpenbaringsboka, men disse gjelder ikke den kristne forsamlingen.)
5.) For det femte står det i Åp. 13,6 at Antikrist spottet Gud, Guds navn og HANS BOLIG, dem som bor i himmelen. "Og det 'åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn, og hans bolig, dem som bor i himmelen."(Åp.13,6.)

Vi vet at den kristne forsamlingen blir kalt for Guds bolig, Guds hus eller Guds tempel."Vet dere ikke at dere er GUDS TEMPEL, og at Guds Ånd bor i dere? Om noen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud Ødelegge, for Guds tempel er hellig, og det er dere."(l.Kor.3,16~17.)

"men Kristus som sønn over hans hus, og HANS HUS ER VI, såfremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden."(Hebr.3,6.)

og bli også dere oppbygget som levende steiner til et ÅNDELIG HUS, et hellig presteskap til å frambære 'åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus."(l.Pet.2,5.)

6.) For det sjette står det i 2. Tess.2. at den kristne menighet holder igjen for Antikrist, slik at han ikke kan åpenbares før den er bortrykket til Herren. Det er Den Hellige And i menigheten som holder igjen for Antikrist. "Og nå vet dere hva som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom,bare at han (Den Hellige Ånd) som ennå holder igjen, må bli tatt bort."(2.Tess.2,6-7.)

7.) For det sjuende står det flere steder i N.T. at når Jesus kommer tilbake til Israel, så skal han komme sammen med englene og de hellige. VI SKAL DA ÅPENBARES SAMMEN MED HAM I HERLIGHET. De hellige som kommer sammen med Jesus, er den kristne menighet samt de som stod opp i forbindelse med Jesu død og oppstandelse (Mat.27,52) og Elias og Moses. (De gammel-testamlige troende og martyrene fra trengselstiden er også med, men de har ikke fått sine oppstandelses-legemer ennå.)"For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er 'å akte for den herlighet (i rikets tid) som skal åpenbares på oss."(Rom.8,18.)
når Kristus vårt liv 'åpenbares, DA SKAL OG DERE ÅPENBARES MED HAM I HERLIGHET."(Kol.3,4.)
"forat han (Jesus) kan styrke deres hjerter, så de blir ulastelige i hellighet for vår Guds og Faders 'åsyn, NÅR VÅR HERRE JESUS KOMMER MED ALLE SINE HELLIGE."(l.Tess.3,13.)
når han kommer på hin dag for 'a vise seg herlig i sine hellige og bli beundret (tilbedt) blant alle de som tror-for trodd ble vårt vitnesbyrd til dere."(2.Tess.1,10.)
5> mens vi venter på det salige håp og 'åpenbarelsen av den store
Guds og vår frelser Jesu Kristi 'åpenbarelse."(Tit.2,13.)
" 'ledes skal og Kristus, etter 'a ha vært ofret en gang for å bortta sa
manges (alles) synder, annen gang åpenbare seg, uten synd, TIL FRELSE FOR DEM SOM VENTER PÅ HAM."(Hebr.9,28.)
"Dere elskede! nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke 'åpenbart hva vi skal bli, vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er."(l.Joh.3,2.)
"Disse var det også Enok, den syvende fra Adam, profeterte om da han sa: SE HERREN KOMMER MED SINE MANGE TUSEN HELLIGE. "(Jud.14.)
" Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem, fordi det er herrers herre og kongens konge, og DE SOM ER MED DET, DE KALTE OG UTVALGTE OG TROFASTE."(Åp-17,14.)
"OG HÆRENE I HIMMELEN (ENGLENE) FULGTE HAM PÅ KVITE HESTER, kledd i kvitt og rent fint lin."(Åp.19,14.)
8.) For det åttende blir det sagt i Hebr. 1 1,40 at Gud hadde bestemt noe bedre for oss (den kristne menighet), slik at de troende i gammel-testamentlig tid ikke skulle nå fullendelsen (riket for Israel) uten oss. Dette betyr at mens den kristne menighet blir bortrykket til Gud før trengselstiden, så venter de gammel-testamentlige troende på en bedre oppstandelse. "Og enda alle disse (de troende i gammel-testamentlig tid) fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det SOM var lovet (Oppstandelse og et liv i det himmelske Jerusalem), fordi Gud forut hadde utsett noe bedre (bortrykkelsen) for oss (den kristne menighet), så de ikke skulle nå fullendelsen (oppstandelsen og riket for Israel) uten oss." (Hebr.11,39-40.)

9.) For det niende må det være helt klart at dersom vi ikke får bortrykkelsen av den kristne menigheten før trengselstiden, så vil det ikke bli noen bortrykkelse, for Antikrist og den falske profet vil drepe de troende, både i første og andre halvdel av trengselstiden." Og da det (Jesus) åpnet det 5-segl, så jeg under alteret deres sjeler som var myrdet for Guds ords skyld, og for det vitnesbyrds skyld som de hadde, ... Og det ble gitt hver av dem en lang kvit kjortel, og det ble sagt til dem at de ennå skulle slå seg til ro en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og deres brødre som heretter skulle slåes i hjel likesom de selv, ble fullt." (Åp.6,9 og 1 I.)
"Om noen fører i fangenskap, han skal i fangenskap, om noen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro."(Åp.13,1O.)

"Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Skriv: Salig er de døde som dør i Herren heretter! Ja, sier Ånden, de skal kvile fra sitt arbeid, for deres gjerninger følger med dem. "(Åp. 14,13.)

"Og det (den falske profet) fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde ennå kunne tale, o gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes."(åpenb.13,15.)


DET ER DEN HELLIGE ÅND SOM GJØR LEVENDE.

Det er Den Hellige Ånd, som bor i våre hjerter, som gjør det mulig for oss å få del i bortrykkelsen. Den er vårt innsegl og pant til forløsningens dag. På samme måten som Den Hellige Ånd oppvakte Jesus fra de døde, skal han også levendegjøre vare dødelige legemer og oppvekke oss ifra de døde, slik at vi kan få møte Herren i skyen når han kommer. DEN SOM HAR HERRENS ÅND, HAN HØRER HERREN TIL. Den som ikke har Ånden, han har hverken Faderen eller Sønnen. Den Hellige Ånd, som er i oss, er selve hovedbeviset på at vi skal få del i bortrykkelsen."Men er Kristus i dere, da må vel legemet dø på grunn av synd, men Ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans Ånd som oppvakte Jesus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde,også ' levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere."(Rom 8,10-ll.)

"For vi er blitt forenet med ham ved likheten med hans død (ved en død som er lik hans), så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans, da vi jo vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham forat synde legemet skulle bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden, for den som er død, er rettferdiggjort fra synden. MEN ER VI DØD MED KRISTUS, DA TROR VI AT VI OGSÅ SKAL LEVE MED HAM, fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mere, døden har ikke mere noen makt over ham, for sin død den døde han en gang for synden, men sitt liv det lever han for Gud."(Rom.6,5-lO.)
" og Gud har oppvakt Herren, OG SKAL OGSÅ OPPVEKKE OSS VED SIN KRAFT."(I.Kor.6,14.) "for vi vet at han som oppvakte den Herre Jesus, skal også oppvekke oss med Jesus og stille oss fram (for Gud) sammen med dere."(l.Kor.4,14.)"og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft, som han viste på Kristus, da han oppvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over enhver makt og myndighet og velde og herredømme og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalderen, men også i den kommende."(ELI,19-21.)
"For vårt borgerskap er i himlene, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser, han som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme, ETTER DEN KRAFT HVORMED HAN OG KAN UNDER LEGGE SEG ALLE TING."(Fil.3,20-21.)og dere er fylt i ham, som er hode for all makt og myndighet, han i hvem dere og ble omsk'året med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved avkledningen av kjødets legeme, ved Kristi omskjærelse (selve gjenfødelsen), idet dere ble begravet med ham i dåpen, og i den (eller i ham) ble dere og oppreist med ham ved troen på Guds kraft, han som oppreiste ham fra de døde." (Kol.2,10-12.)
"For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for 'a føre oss fram til Gud, han som led døden i legemet, men ble levendegjort av Ånden."(I.Pet.3,18.)


UTTRYKK SOM ANGÅR JESU KOMME FOR DEN KRISTNE MENIGHET.

Forat vi lettere skal skille mellom Jesu komme for den kristne menighet og Jesu gjenkomst til Israel, så anvender N.T. forskjellige uttrykk på disse to begivenhetene. Vi skal nevne 5 uttrykk som går på Jesu komme for den kristne menighet.
l.) "KRISTI DAG" eller "HERRE JESU KRISTI DAG" eller "HERRE JESU DAG" eller "VÅR HERRE JESU KRISTI KOMME." "han som skal styrke dere inntil enden, så dere må' være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag."(l.Kor.1,8.)

og overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag."(l.Kor.5,5.)
"Og jeg er full viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. "(Fil. 1,6.)
"forat dere må kunne dømme om de forskjellige ting, så dere kan være rene og uten anstøt til Kristi dag."(Fil.1,10.)

"idet dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag." (Fil.2,16.)

"Vi ber dere brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham. "(2.Tess.2, I.)

2.) Uttrykket "FORLØSNINGENS DAG" går også på Jesu komme for den kristne menighet."og gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, han som dere har fått til innsegl til forløsningens dag." (Ef4,3O.) 3.) Uttrykket "DAGEN" kan både gå på Jesu komme for den kristne menighet og på Jesu gjenkomst til Israel. Det er sammenhengen, som uttrykket er brukt i, som må bestemme hva uttrykket betyr. De eksemplene som vi har sitert nedenfor, angår Jesu komme for den kristne menigheten."men vi som hører dagen til, la oss være edrue, ikledd troens og kjærlighetens brynje og med håpet om frelse som hjelm."(l. Tess.5,8.) og ikke forlater vår egen forsamling, som noen har for skikk, men formaner hverandre, og det så meget mer som dere ser dagen nærme seg."(Hebr.10,2S.) "Og dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i 'å akte på som et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen (Jesu komme for menigheten) går opp i deres hjerter."(2.Pet.1,19.)

4.) Uttrykket "HIN DAG" kan både gå på Jesu komme for den kristne menighet og på Jesu komme til Israel. Det er sammenhengen i teksten som må bestemme hva som ligger i uttrykket. "når han (Jesus) kommer på hin dag for å vise seg herlig i sine hellige og bli tilbedt blant alle troende."(2.Tess.1,10.)
"Derfor lider jeg (Paulus) også dette, men jeg skammer meg ikke ved det, forjeg vet på hvem jeg tror, og jeg er viss på at han er mektig til å ta vare på det som er meg overgitt, inntil hin dag."(l.Tim.1,12.)
S.) Uttrykket "VÅR HERRE JESU KOMME OG VÅR SAMLING MED HAM" går på Jesu komme for menigheten. "Vi ber dere, brødre, vedkommende vår Herre Jesu komme og vår samling med ham."(2.Tess.2,2.)


JESU GJENKOMST SKJER I ETAPPER.


Jesu gjenkomst og forskjellige begivenheter som har sammenheng med dette, er omtalt 319 ganger i N.T. Dette vil si at gjennomsnittelig blir Jesu gjenkomst omtalt en gang for hvert 25. vers. Som så mange andre begivenheter i Bibelen, så foregår Jesu gjenkomst i etapper. Vi har følgende 3 etapper:
l.) Jesus vil komme NED I LUFTHIMMELEN og TA DEN KRISTNE MENIGHET TIL SEG. Dette er ET HEMMELIG OG USYNLIG KOMME. Det vil skje PLUTSELIG, "i et nå i et Øyeblikk" ved DEN SISTE BASUNEN. Han kommer ALENE, for å frelse dem som tror på ham. Det er et komme TIL FRELSE."Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et Øyeblikk, ved den siste basun. For basunen (Jesu stemme) skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelig, og vi skal forvandles."(!.Kor.15,51-52.)
"for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, men overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå, og deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være sammen med Herren." (1.Tess. 4,16-17.)
Det som kjennetegner Jesu komme for den kristne menighet, er følgende 7 forhold:
a) Jesus vil komme ned i lufthimmelen.
b) Jesus vil ta den kristne menighet til seg.
e) Det er et hemmelig og usynlig komme.
d) Det vil skje plutselig.
e) Det vil skje ved den siste basun.
f )Jesus kommer alene.
g) Jesus vil komme for å frelse dem som tror på ham.

    Bortrykkelsens Triumf

 

 

  Bruce Pennington

Satan.jpg

Engelsk

Åp 12.12

 

 

 

SYV FORFERDELIGE ÅR FREMOVER - HVEM OVERLEVER OG HVA ER GUDS PLAN Engelsk

 

2.) Etter at Satan og de onde åndene er kastet ut av lufthimmelen, hvor de nå har sitt oppholdssted, og ned på jorden (Åp.12,7-9.), er det mye som tyder på at det himmelske Jerusalem, som er selve himmelen, blir flyttet mye nærmere til jorden enn den er i dag. Gud inntar den plassen som Satan og de onde 'åndene har hatt som sitt oppholdssted. Vi har flere Bibel-ord som viser at menneskene i den store trengsel er oppmerksomme på Guds og Jesu nærvær i det himmelske Jerusalem. De kan både se og høre at den treenige Gud er til stede sammen med englene og de hellige. Det himmelske Jerusalem vil være omgitt av Guds herlighets sky eller Sheckina-herligheten."Hvorfor larmer hedningene og grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg (i den store trengsel), og fyrstene rådslår sammen mot Herren og hans Messias: La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelen ler, Herren spotter dem. SÅ TALER HAN TIL DEM I SIN VREDE, og i sin harme forferder han dem: Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg."(Sal.2, 1-6.)
"Og da (etter den store trengsel) skal Menneskesønnens tegn vise seg på' himmelen, og da skal alle landets slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet."(Mat.24,3O.)
"Jesus sa til ham: Du har sagt det: Dog, sier jeg dere: FRA NÅ AV SKAL DERE SE MENNESKESØNNEN SITTE VED KRAFTENS (GUDS) HØYRE HÅND OG KOMME I HIMMELENS SKYER." (Mat. 26,64.)
"Se han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham, og alle landets slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen."Åb.1,7.)
"Og de (de to vitnene) hørte en høy røst fra himmelen sa til dem: Stig opp her. OG DE STEG OPP TIL HIMMELEN I SKYEN, OG DERES FIENDER SÅ DEM."(Åb.11,12.)
"Og det (Antikrist) 'åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans bolig, de som bor i himmelen."(Åp.13,6.)
3-) Etter at den store trengsel er over, kommer Jesus SAMMEN
MED ENGLENE OG DE TROENDE NED PÅ JORDEN. Hans føtter skal da stå på Oljeberget. Dette er et komme, SOM ER SYNLIG FOR ALLE. Dessuten er det ET KOMME TIL DOM

FOR SATAN, ANTIKRIST, DEN FALSKE PROFET OG DE
VANTRO. Det er videre et komme TIL OPPRETTELSE AV
RIKET FOR ISRAEL Jesu gjenkomst til Oljeberget vil bli ledsaget
av STORE NATURKATASTROFER OG KOSMISKE ØDELEGGELSER.
Det som kjennetegner Jesu gjenkomst til Israel, er følgende 8 forhold:
a) Jesus kommer sammen med englene og de troende.
b) Jesus kommer ned på jorden.
e) Jesu komme er synlig for alle.
d) Det er et komme til dom.
e) Det er et komme til opprettelse av riket for Israel.
f ) Jesu gjenkomst vil bli ledsaget av store naturkatastrofer og kosmiske ødeleggelser.
g) Jesu gjenkomst vil skje etter at den store trengselen er over.
(Når vi sammenligner utsagn som angår Jesu komme for den kristne menighet med utsagn som angår Jesu komme til Oljeberget, ser vi at dette er to forskjellige begivenheter. Dette skal få oss til 'a forstå at vi ikke må blande sammen disse to begivenhetene. Mellom disse to begivenhetene ligger hele trengselstiden på 7 år.)
"På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i Øst... Da skal Herren min Gud komme, og alle hellige med deg, min Gud."(Sak.14,4-5.)
"For Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet med sine engler, og da skal han betale enhver etter hans gjerning." (Mat. 16,27.)
"Men straks etter de dagers trengsel (den store trengsel) skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal Menneskesønnenes tegn (Jesus i skyen) vise seg på himmelen, og da skal alle landets slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i -himmelens skyer med kraft og megen herlighet." (Mat.24,29-30.)
"Men i de dager, etter den trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med megen kraft og herlighet." (Mark. 13,24-26.)"forat han kan styrke deres hjerter, så de blir ulastelige i hellighet for vår Guds og Faders 'åsyn, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige."(l.Tess.3,13.)
"når han kommer på hin dag for å vise seg herlig i sine hellige og bli tilbedt blant alle de troende."(2.Tess.1,10.)
"Og disse (de 10 kongene og Antikrist) skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem, fordi det er herrers herre og kongers konge, og de som er med det, de kalte og utvalgte og rettfer-dige."(ÅP-17,14.)
"Og jeg så himmelen 'åpnet, og se, en kvit hest, og han som satt på den, heter Trofast og Sanndru, og han dømmer og strider med rettferdighet... Og hærene i himmelen fulgte ham på kvite hester, kledd i kvitt og rent fint lin."(Åp.19,14.)

Spørsmål og oppgaver.

l.) Hvor ofte er Jesu gjenkomst omtalt i N.T.?
2.) Hvilke 7 forhold er det som kjennetegner Jesu komme for den kristne menighet?
3.) Hvilke 8 forhold er det som kjennetegner Jesu komme til Oljeberget?
4.) Hvilke 3 etapper deler vi Jesu gjenkomst i?
Hvor mange år er det mellom Jesu komme for den kristne menighet og Jesu komme for Israel?
6.) Hvorfor skal det himmelske Jerusalem være nærmere jorden i trengselstiden enn det er i dag?


3 FORSKJELLIGE GRESKE ORD SOM ER BRUKT OMJESU GJENKOMST.


Det er brukt 3 forskjellige greske ord om Jesus gjenkomst. Disse er:
I.) PARUSIA. Det er brukt 24 ganger i N.T. Det betyr både ANKOMST, PERSONLIG NÆRVÆR OG KOMME. Dette ordet blir både brukt om Jesu komme for den kristne menighet og om Jesu gjenkomst til Israel. Vi skal i det følgende gi 4 eksempler på bruken av dette ordet. De to første eksemplene angår Jesu komme for menigheten, mens de to siste angår Jesu komme til Israel."For dette sier vi dere med et ord fra Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer (ten parusian tu kyriu)..."1.Tess.4,15.)
"Vi ber dere, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme (tes parusias tu kuriu) og vår samling med ham."(2-Tess. 2,l.) ... Si oss: Når skal dette skje? og hva skal tegnet være på ditt komme (ses parusias) og på tidsalderens ende?"(Mat.24,3.)
"og de visste ikke av før vannflommen tok dem alle, slik skal også Menneskesønnens komme (he pausia) være."(Mat.24,38.)
2.) EPIFANEIA. Det er brukt 6 ganger i N.T. Det betyr ÅPENBARELSE, FRAMSTRÅLING OG SYNLIG FRAMTREDEN. Dette ordet blir brukt både om Jesu komme for den kristne menighet og Jesu komme til Israel. Vi skal i det følgende ta med 4 eksempler på bruken av dette ordet. De to første angår Jesu komme for den kristne menighet, mens de to siste angår Jesu komme til Israel."at du (Timoteus) skal holde budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi 'åpenbarelse (tes epifaneias)."(l.Tim.6,14.)
"men vi venter på det salige håp og 'åpenbarelsen (epifaneian) av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi 'åpenbarelse." (Tit. 2,13.)
og da skal den lovløse (Antikrist) åpenbares , han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns 'ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme (epifaneia tes parusias avtu)."(2.Tess.2,8.)
"Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse (ten epifaneian) og hans rike (riket
for Israel.)"(2.Tim.4, l.)
3.) APOKALYPSIS. Det er brukt 17 ganger i N.t. Det betyr ÅPENBARELSE. Dette ordet er både brukt om Jesu komme for menigheten og Jesu gjenkomst til Israel. Vi skal i det følgende ta med 4 eksempler på bruken av dette ordet. De to første eksemplene går på Jesu komme for den kristne menighet, mens de to siste går på Jesu komme for Israel."så at det ikke mangler dere noen nådegave mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbaring (ten apokalypson)."(l.Kor.1,7.)
"Derfor, omgjerd deres sinns lender, vær edrue, og sett deres håp fullt og fast til den nåde som blir dere til del i Jesu Kristi åpenbarelse (apokalyp sei)."(l.Pet.1,13.)
"For skapningen lenges og stunder etter Guds barns 'åpenbarelse (ten apokalypsin).(Dette skjer ved Jesu komme til Israel.)
"men dere som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares (te apokalypsei) fra himmelen med sin makts engler." (2.Tess.1,7.)
Som vi har sett ovenfor blir disse 3 ordene brukt både om Jesu komme for menigheten og for Jesu gjenkomst til Israel. Det er derfor den sammenhengen som de står i, som må vise oss hvilken betydning ordene skal ha. Jeg vil den forbindelse få sitere det som Illustrert Bibelleksikon. Bind 3, s.196 sier om bruken av disse ordene: "Disse tre termer karakteriserer Jesu Kristi komme fra tre forskjellige synspunkter, men de synes ikke 'a antyde no e tidsmessig skille eller ulike faser av denne begivenhet. En inngående undersøkelse av denne sak viser feks. at ordet parouisia ikke kan begrenses til utelukkende å betegne Jesu komme til sin menighet, eller epifaneia en nedstigning etter tregselstiden, spesielt for Israel."
Jesu gjenkomst skjer i etapper. At dette er tilfelle sees også av 2.Tess.2,8, der både ordet "parusia" og "epifaneia" er brukt i den samme sammenhengen."og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme "epifaneia tes parusias avtu".

Dette betyr at Jesus skal ødelegge Antikrist NÅR HAN ÅPENBARER SIN GJENKOMST. Det vil igjen si at han skal Ødelegge Antikrist NÅR HAN KOMMER I SYNLIG SKIKKELSE.

Jeg vil også sitere fra Studiebibelen. Bind.5, s.785-787: "Dette paradoksale bilde som Skriften tegner av Kristi komme, synes 'a vise at gjenkomsten ikke skal oppfattes som en enkeltstående begivenhet, men heller som en serie av begivenheter, noe som utfoldes etappevis. Bortrykkelsen vil skje i et nu og et øyeblikk 1.Kor. 15,52. Men parusien innebærer både Herrens ankomst og hans nærvær, og kuliminerer til sist i det som betegnes med det eiendommelige uttrykk "åpenbaringen av hans komme", epifaneia parusias, 2.Tess.2,8- Det tales både om Menneskesønnene dager, Luk.17,26 og Menneskesønnens dag. Luk.17,30.

Etter dette syn innledes parusien eller gjenkomsten med at Herren før trengselstiden stiger ned i lufthimmelen og tar sin menighet opp til seg ved bortrykkelsen, 1.Tess.4,16 flg, mens gjenkomsten avsluttes med at Herren etter trengselstiden åpenbares fra himmelen med sine hellige i en veldig manifestasjon, Ap.19,11 flg. Imidlertid må ikke dette forstås som to gjenkomster. Det gjelder hele tiden det ene og samme komme i ulike åpenbaringstrinn.- Slik mener en å kunne forklare og forene de kontraster som møter oss i Skriftens framstilling av gjenkomsten."


BESKRIVELSE AV JESU GJENKOMST I DET NYE  TESTAMENTE.

I og med at vi mener at Jesu gjenkomst skjer i etapper, og i og med at vi mener at Jesu komme for den kristne menigheten og Jesu komme for Israel er to forskjellige begivenheter, så vil det være av den største viktighet at vi gir en nærmere oversikt over hvilke to etapper i Jesu gjenkomsten de forskjellige Bibel-ord taler om.
Hva som gjelder evangeliene, så har vi før hevdet at Jesu komme for den kristne menigheten ikke er nevnt i dem. Alle utsagn som vi har om dette i evangeliene, går derfor på Jesu gjenkomst til Israel. Hovedårsaken til dette er at evangeliene og deres innhold primært går på Jesu tilbud til jødefolket om 'å opprette riket for dem. Det læremessige innholdet i evangeliene vil komme igjen i rikets tid. (Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1, 2, 3 og 4.)
Til tross for dette forholdet vil vi likevel sitere de Bibel-ordene, som står i evangeliene om Jesu gjenkomst, for det er av stor viktighet for oss troende at vi vet hva som er sagt i Guds ord om dette viktige temaet.
"Men når de forfølger dere i den ene by, da fly til den andre! for sannelig sier jeg dere: Dere skal ikke komme til ende med Israels byer, før Menneskesønnen kommer."(Mat.10,23.)
"For Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet med sine engler, og da skal han betale enhver etter hans gjerning (lovens rettferdighet)."(Mat. 16,27.)
" For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn."(Mat.23,39.)
"For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være."(Mat.24,27.) . "(9 da skal Menneskesønnens tegn (Det nye Jerusalem, som er innehyllet i skyen) vise seg på himmelen, og da skal alle jordens (eller landets) slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet." (Mat. 24,3O.)
"Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupet (riket for Israel), og døren ble lukket."(Mat.25,1O.)
"Men når Menneskesønnen kommer i all sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone (i Jerusalem)."(Mat.25,31.)
"Jesus sa til ham: Du har sagt det. Dog, sier jeg dere: Fra nå av skal dere se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme i himmelens skyer."(Mat.26,64.)
"For den som skammer seg ved meg og mine ord i denne utro og syndige generasjon, ham skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin Faders herlighet med de hellige engler."(Mark.8,38.)
"Vær da også dere rede! for Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker."(Luk.12,4O.)
"For likesom lynet, skinner fra himmelbryn til himmel bryn, således skal Menneskesønnen være på sin dag."(Luk.17,24.)
"Jeg sier dere at han skal skynde seg å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden (eller i Israel)?"(Luk.18,8.) (Det greske ordet "ge" kan både oversettes med "jorden" og med "landet", d.v.s. landet Israel. Jeg tror at flere steder i Bibelen, der dette ordet blir oversatt med jorden, skal den rette oversettelsen være "i landet".
"Og han sa: Jesus kom meg i hu når du kommer i ditt rike." (Luk.23,42.)
"I min Faders hus er det mange rom, var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort for 'a forberede dere sted, og når jeg er gått bort og har beredt dere sted, da kommer jeg igjen og vil ta dere Jødene) til meg, for at også dere skal være der jeg er (i det himmelske Jerusalem og idet jordiske Jerusalem)."(Joh. 14,2-3.)
I de stedene i Apostlenes Gjerninger hvor Jesu gjenkomst er direkte nevnt, så gjelder det Jesu gjenkomst til Israel. Første del av Ap-gj. gjelder den såkalte jødekristendommen, der apostlene forkynte både lovens rettferdighet og nådens rettferdighet. (Se Ap.gj.10,35 og 43.)

Etter Ap.gj.15 hører vi ikke så mye om apostlene. Det er Paulus som er hovedpersonen i resten av dette skriftet. Det forteller om hans misjonsreiser og om hans fengselsopphold. Det forteller oss om den kristne menighets første misjonsframstøt og om de problemene som de første kristne hadde 'å stri med. Hva som gjelder det læremssige innholdet i kirkens tid, så utdyper ikke Ap.gj. dette i særlig stor grad. Dette finner vi derimot i de forskjellige brevene i N.T.
"og de sa: Dere galileiske menn! hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er opptatt fra dere til himmelen, skal komme igjen På samme måten som dere så ham fare opp til himmelen."(Ap-gj-l,ll.)
og han kan sende den for dere utkårede Messias, Jesus." (Ap..3,2O.)
"Deretter vil jeg vende tilbake og opprette Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg atter oppbygges og jeg vil igjen oppreise den."(Ap.gj.15,16.)
I Romerbrevet er Jesu gjenkomst bare nevnt en gang direkte, og det er i Rom.16,20. Her er det Jesu komme til Israel som er breskrevet."Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere!"
I l. Korinterbrevet angår de utsagn som vi har om Jesu gjenkomst, hans komme til den kristne menighet.
55 så det ikke fattes dere noen nådegave mens dere venter på den
Herre Jesu Kristi 'åpenbarelse."(l.Kor.1,7.)
"Døm derfor ingen før tiden, før Herren kommer, han som også skal føre fram for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd, og da skal enhver få sin ros av Gud." (1.Kor.4,5.)
"For så ofte som dere eter brødet og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer."(l.Kor.11,26.)
" men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende."(l.Kor.13,1O.)
I Filipenserbrevet er Jesu gjenkomst beskrevet som Jesu komme for den kristne menighet "Og jeg er full viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag."(Fil.1,6.)
"for at dere må kunne dømme om de forskjellige ting, så dere kan Være rene og uten anstøt til Kristi dag."(Fil.1,10.)

"For vårt borgerskap er i himlene, og derfra venter vi og den Herr, Jesus Kristus som frelser."(Fil.3,2O.)

"Deres saktmodighet bli vitterlig for alle mennesker. Herren er nær."(Fil.4,5.)

I Kolossenserbrevet blir Jesu gjenkomst bare beskrevet en gang. Det gjelder da Jesu komme til Israel sammen med de hellige."når Kristus vårt liv 'åpenbares, da skal og dere åpenbares med ham i herlighet."(Kol.3,4.)

I I.Tessalonikerbrevet er Jesu gjenkomst beskrevet direkte 5 ganger. I 4 av disse tilfellene er det Jesu komme for menigheten det gjelder. I I.Tess.3,13 er det Jesu komme til Israel som er beskrevet."og vente på hans Sønn fra himlene, han som oppvakte oss fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede."(I.Tess-1,1O.)
"For hvem er vel vårt håp eller vår glede eller vår hederskrans? er ikke også dere det for vår Herre Jesu 'åsyn ved hans komme?" (1.Tess.2,19.)

"For at han kan styrke deres hjerter, så dere blir ulastelig i hellighet for vår Guds og Faders 'åsyn, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige."(l.Tess.3,13.)

"For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå"(I.Tess.4,16.)

"Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og gi deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne ved vår Herre Jesu Kristi komme."(l.Tess.5,23.)

Apostelen Paulus måtte skrive enda et brev til tessalonikerne. Bakgrunnen for at han skrev 2. Tessalonikerbrevet var det forholdet at vranglærere hadde fortalt denne menigheten at Jesus allerede hadde kommet og hentet sine, og at tessalonikerne hadde blitt tilbake, uten at Jesus hadde tatt dem med. De trodde videre at menigheten var kommet inn i endetidstrengslene.
Mens 1.Tessalonkierbrevet først og fremst beskriver Jesu komme for den kristne menigheten, så omtaler 2.Tessalalonikerbrevet Jesu gjenkomst til Israel og Herrens dag.

I 2.Tessalonikerbrevet blir Jesu gjenkomst omtalt direkte 3 ganger. I to av tilfellene er det Jesu komme for Israel, som er beskrevet. I 2-Tess.2,2 er det Jesu komme for menigheten, som er omtalt. "men
dere som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler, med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium, de som skal lide straff, en evig (tidsalderlig) fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet, når han kommer på hin dag for å vise seg herlig i sine hellige og bli beundret (hyllet) i alle de troende- for trodd ble vårt vitnesbyrd til dere."(2.Tess.1,7-lO.)
"Vi ber dere, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og var ' samling med ham."(2.Tess.2,l.)
9'og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme."(2-Tess.2.8.)
I 1.Timoteus-brevet er Jesu gjenkomst omtalt en gang. Dette gjelder Jesu komme for menigheten. "at du holder budet (læren) rent og ulastelige inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse." (1.Tim. 6,14.)
12. Timoteus-brevet er Jesu gjenkomst omtalt en gang. Det gjelder Jesu komme for Israel. "Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike (riket for Israel)."2.Tim.4, l.)
I Titus-brevet er Jesu gjenkomst omtalt en gang. Dette gjelder Jesu komme for den kristne menighet."mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse."(Tit.2,13.)
I Hebreerbrevet blir Jesu gjenkomst omtalt 3 ganger. I to av tilfellene er det Jesu komme for den kristne menighet som omtales. I Hebr-1,6 er det Jesu komme for Israel som blir omtalt. "Men når han atter fører den førstefødte inn i verden, sier han: Og alle Guds engler skal tilbede ham."(Hebr.1,6.)
5og således skal og Kristus, etter å være ofret en gang for å bortta manges synder, annen gang åpenbare seg, til frelse for dem som venter på ham."(Hebr.9,28.)
"For ennå er det bare så kort en stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge."(Hebr.10,37.)
I Jakobs brev er det Jesu gjenkomst til Israel som er beskrevet. Jakobs brev er det eldste brevet som vi har i N.T. Det er skrevet så tidlig at hemmeligheten med den kristne menighet ikke var gjort kjent på det tidspunktet da brevet ble skrevet."Vær da tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens kostelige grøde og bier tålmodig på den, til den får høstregn og v'årregn, Vær og dere tålmodige, styrk deres hjerter! for Herrens komme er nær. Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal dømmes! Se, dommeren står for døren."(Jak.5, 7-9.)
I 1. Peters brev er det Jesu komme for den kristne menighet som er omtalt."Derfor omgjord deres sinns lender, vær edrue, og sett deres håp fullt og fast til den nåde som som blir dere til del i Jesu Kristi åpenbarelse."(l.Pet.1,13.)i samme mon som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at også dere i hans herlighets 'åpenbarelse kan glede dere med ham i jubel."(l.Pet.4,13.)

I 2. Peters brev blir Jesu gjenkomst omtalt 2 ganger. I 2. Pet.1,16 blir Jesu komme for Israel omtalt. I i 2.Pet.1,19 blir Jesu komme for menigheten omtalt. "For ikke var det kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært Øyenvitner til hans storhet." (2.Pet.1,16.)
"Og dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på som et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen (morgenstjernen er et bilde på Jesu komme for menigheten) går opp i deres hjerter." (2.Pet.1,19.)
I 1. Johannes-brev er Jesu gjenkomst omtalt 2 ganger. Dette gjelder Jesu komme for menigheten."Og nå, mine barn, forat vi, når han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for ham ved hans komme."(l.Joh.2,2S.)

"Dere elskede! nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke 'åpenbart hva vi skal bli, vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er."(l.Joh.3,2.)
I Judas-brevet er Jesu gjenkomst beskrevet en gang. Dette gjelder Jesu komme til dom og til Israel."Disse var det også Enok, den syvende fra Adam, profeterte om da han sa: Se, Herren kommer med sine mange tusen hellige, for å holde dom over alle og refse alle de ugudelige for alle de ugudelige gjerninger som de gjorde, og for alle de hårde ord som de talte mot ham, de ugudelige syndere."(Jud.1415.)

I Åpenbaringsboka er Jesu gjenkomst omtalt direkte 9 gang er. I Åp.1,7,16,14, 19,11 og 19,14 er det Jesu gjenkomst til Israel som blir omtalt. I de andre tilfellene blir Jesu komme for menigheten beskrevet."Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham, og alle jordens (eller landets) slekter skal gråte sårt over ham. Ja amen."(Åp.1,7.)
"bare hold fast på det dere har, inntil jeg kommer . (Åp.2,25.)
"Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone."(Åp.3,1 I.)
"Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem, fordi det er herrers herre og kongers konge, og de som er med det, de kalte og utvalgte og trofaste."(Åp.16,14.)
"Og jeg så himmelen 'åpnet, og se, en kvit hest, og han som satt på den, heter Trofast og Sanndru, og han dømmer og strider med rettferdighet."(Åp.19,ll.)
"Og hærene (englene) i himmelen fulgte ham på kvite hester, kledd i kvitt og rent fint ull."(Åp.19,14.)
"Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på det profetiske ord i denne bok."(Åp.22,7.)
"Se, jeg kommer snart og min lønn er med meg, til 'a gi enhver etter som hans gjerning er."(Åb22,12.)
"Han SOM vitner dette sier: Ja, jeg kommer snart. Amen, ja kom, Herre Jesus."(Åb .22,2O.)
Vi har med dette gjennomgått de stedene der Jesu gjenkomst direkte er omtalt i N.T. I tillegg til disse utsagnene har vi en rekke utsagn, der Jesu komme enten er omtalt på en indirekte måte eller utsagn som forutsetter Jesu gjenkomst. Disse utsagnene har vi ikke tatt med i denne oversikten.

Johan Å.jpg

https://yt3.ggpht.com/ytc/AMLnZu9Vc5HInWGFQZ7Xp4BFYaIKmxQ5eDDkK1Ohh_Tf=s48-c-k-c0x00ffffff-no-rj

Elin Therese Slotten


HERLIGHETSLEGEMET.

I forbindelse med Jesu komme for den kristne menighet blir hver enkelt medlem av den kristne menighet overkledd med det herlighetslegemet som gjør at vi blir gjort lik med Jesus. Utgangspunktet for herlighetslegemet er vårt jordiske legeme. Det blir sådd et naturlig legeme, og det oppstår et 'åndelige legeme, som ikke lenger skal a dø. DET HAR LIV I SEG SELV. P' samme rna 'ten som Jesus har liv i seg selv og i sin person, har vårt nye herlighetslegeme liv i seg selv. Det kan aldri mer dø."Men en kunne si: Hvorledes oppstår de døde? og med hva slags legeme kommer de fram? Du dåre! det du sår, blir ikke levendegjort uten det dør. Og når du sår, sår du ikke det legemet som skal bli, men et nakent korn, kan hende av hvete eller av noe annet slag, men Gud gir det et legeme etter sin vilje, og hvert slags sæd sitt eget legeme. Ikke alt kjøtt er det samme kjøtt, men ett er kjøtt i mennesker, et annet i fe, et annet i fugler, et annet i fisker. Og der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer, men en herlighet har de himmelske legemer, en annen de jordiske. En glans har solen, og en annen månen, og en annen stjernene, for den ene stjerne skiller seg fra den andre i glans. Så er det og med de dødes Oppstandelse. Det såes i forgjengelighet, det oppstår i uforgjengelighet, det såes i vanære, det oppstår i herlighet, det såes i skrøpelighet, det oppstår i kraft, det såes et naturlig legeme, det oppstår et åndelig legeme. Således er det og skrevet: Det første menneske, Adam, ble til en levende sjel, den siste Adam er blitt til en levendegjørende ånd (som kan levendegjøre vår ånd.) Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, deretter det åndelige. Det første menneske var av jorden, jordisk, det annet menneske er av himmelen. Sådan som den jordiske var, så er og de jordiske, og sådan som den himmelske er, så skal og de himmelske være, og likesom vi har båret den jordiske bilde, så skal vi og bære den himmelskes bilde. Men dette sier jeg dere, brødre, at kjød og blod (det naturlige legemet) ikke kan arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet."(l.Kor.15, 35-50.)
I dette Bibel-sitatet får vi følgende opplysninger om her. herlighetslegemet:
a) Det har en annen herlighet og glans enn det jordiske legemet.
b) Det er uforgjengelig.
e) Det oppstår i herlighet og kraft.
d) Det har sammenheng med det jordiske legemet.
e) Det er et legeme som har liv i seg selv og kan ikke dø.
f )Det er likt med Jesu herlighetslegeme.
Etter jødiske og kristen tankegang består det jordiske legemet av ånd (gr.pneuma), sjel (gr.psyke) og legeme (gr.soma). Disse tre forskjellige bestandelene er tillagt forskjellige egenskaper eller har forskjellige sanser.
Legemet har de ytre sansene som syn, hørsel, smak, lukt og føling.
' er tillagt egenskaper som følelser, ønsker, vilje og fornuft. ,Den er tillagt tros-dimensjonen i et menneske. Det er gjennom sin ånd at mennesket kan komme i kontakt med Gud og komme til tro på ham. Ved syndefallet ble tros-dimensjonen i mennesket Ødelagt, slik at mennesket ikke av seg selv kunne komme i kontakt med Gud eller opprettholde kontakten med ham. Dette kunne bare skje gjennom stedfortredende ofringer og gjennom anger og bot.
På samme måten som at Gud er tre-enig, er også mennesket det. Gjennom sitt legeme har mennesket kontakt med den ytre verden ved sine sanser. DET HAR VERDENSBEVISTHET.
Legemet (gr.soma) kan bety hele mennesket, men det kan også bety den del av mennesket som står i motsetning til 'ånd og sjel.Vi skal ta med noen få eksempler på bruken av dette ordet i N.T."Om ditt høyre øye frister deg, da riv det ut og kast det fra deg! for det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme blir kastet i helvede."(Mat.5,29.)
"Og hans disipler kom til og tok hans legeme og begravde det, og de gikk og fortalte det til Jesus."(Mat.14,12.)
"Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og gi deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme."(l.Tess.5,23.)

Gjennom sin sjel (gr.psyke) har mennesket kontakt med seg selv og sitt indre liv. DET HAR SELVBEVISTHET. Sjelen blir ofte oppfattet som selve livsånden eller livet. Det blir derfor over satt med ,,liv" i en del tilfeller.
Sjelen står også for en persons indre liv. Den er bindeleddet mellon, menneskets legeme og 'ånd.
Sjelen betyr i en del sammenhenger hele personen.
I N.T.forekommer ordet for sjel (gr.psyke) ca.100 ganger. Vi skal gjengi en del steder i N.T., hvor ordet for "sjel" er brukt."Stopp, ta barnet og dets mor og dra til Israels land! for de er døde som stod barnet etter livet."(Mat.2,2O.)
"Og frykt ikke for dem som slår legemet i hjel, men ikke kan slå sjelen i hel, men frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvede! "(Mat. 10,28.)
"Den som finner sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det." (Mat. 10.39.)
"Se, min tjener" som jeg har utvalgt, som min sjel har velbehag i, jeg vil legge min Ånd på ham, og han skal forkynne rett (dom) for hedningene."(Mat.12,18.)
"likesom Menneskesønnen ikke er kommet for 'a la seg tjene, men for selv 'a tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange." (Mat.20,28.)
"Han sa til ham: Du skal elske Herre din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din forstand."(Mat.22,37.)
"Da sier han til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden, bli her og våk med meg."(Mat.26,38.)
"Og han sa til dem: Er det tillatt på sabbaten 'a gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller 'a slå i hjel? Men de tidde." (Mark.3,4.)
"Da sa Maria: Min sjel opphøyer Herren."(Luk.1,47.)
" men også din sjel skal et sverd gjennomstunge, for at mange hjerters tanker skal bli 'åpenbart."(Luk.2,35.)
" Og så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har meget godt liggende for mange år, slå deg til ro, et, drikk, vær glad! Men Gud sa til ham: Du dåre! i denne natt kreves din sjel av deg, hvem skal så ha det du har samlet?"(Luk.12,19-20.)
"Vær tålmodige, så skal dere vinne deres sjeler."(Luk.21,19.)

> Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde setter sitt liv til for fårene."(Joh.10,ii.)

"Peter sier til ham: Herre! hvorfor kan jeg ikke følge deg nå'? Jeg vil sette mitt liv til for deg."(Joh.13,37.)

"Ingen har Større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner. "(Joh. 15,13.)

"De som nå tok imot hans ord, ble døpt, og det ble på den dag lagt til omkring 3000 sjeler."(Ap,gi.2,41.)
99 og det skal skje: Hver sjel som ikke hører denne profet, skal
utryddes av folket."(Ap.gj.3,23.)

"Men Paulus gikk ned og kastet seg over ham og sa: Vær ikke urolige! hans sjel er i ham."(Ap.gj.20,1O.)
"Herre! dine profeter drepte de, dine alter rev de ned, og jeg ble alene tilbake, og de står meg etter livet. "(Rom. 11,3.)
"Således er det og skrevet: Det første menneske, Adam, ble til en evende sjel, den siste Adam er blitt til en levendegjørende ånd."(I.Kor.15,45.) "Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom , og gi deres 'ånd og sjel og legeme rnå bevares fullkomne ved vår Herre Jesu komme."(I.Tess.5,23.)

"For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tveegget sverd og trenger gjennom, inntil det kløver sjel og 'ånd, ledemot og marg og dømmer hjertets tanker og råd."(Hebr.4,12.)
"Avlegg derfor all urenhet og all levning av ondskap, og ta med saktmodighet imot det ord som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler."(Jak.1,21.)når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes frelse."(l.Pet.1,9.)" rens deres sjeler i lydighet mot sannheten til uskrømtet broderkærlighet, og elsk hverandre inderlig."(I.Pet.1,22.)
"Dere elskede! jeg formaner dere som fremmede og ut lendinger at dere avholder dere fra kjødelige lyster, som strider mot sjelen."(l.Pet.2,Il.)

"For dere var villfarende som får, men har nå omvendt dere til deres sjelers hyrde og tilsynsmann."(I.Pet.2,25.)
"de som fordum hadde vært gjenstridige, dengang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygget, i hvilke', noe få- 8 sjeler- ble frelst gjennom vann."(I.Pet.3,2O.)"for den rettferdige som bodde blant dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte." (2.Pet.2,8.)
"På dette kjenner vi kjærligheten at han satte sitt liv til for oss, også vi er skyldige til å sette livet til for brødrene."(I.Joh.3,16.)
"og da det (Jesus) åpnet det femte segl, så jeg under alteret deres sjeler som som var myrdet for Guds ords skyld, og for det vitnesbyrds skyld som de hadde."(Åp.6,9.)
"Og de har seiret over ham (Satan) i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden." (Åp.12,ll.)

"Og den annen engel tømte sin skål ut i havet, og det ble til blod som av en død mann, og hver levende sjel i havet døde." (Åp. 16,3.)
"Og jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom, og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vitnesbyrds og for Guds ord skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd.og de ble levende og regjerte med Kristus i 1000 år. (Åp.20,4.')

Gjennom sin ånd har mennesket kontakt med Gud. DET HAR GUDS-BEVISTHET.

Ordet for 'ånd (gr.pneuma) er brukt mer enn 250 ganger i N.T. Det har en rekke betydninger som feks. Den Hellige Ånd, vind, pust, onde ånder ' gode ånder og fullendte ånder. I vår forbindelse står
ånden for den usynlige del av mennesket i mot setning til legemet, som er den synlige del. Og min 'ånd fryder seg i Gud, min frelser. "(Luk.1,47.)

"I den samme stund frydet han seg i Den Hellige Ånd og sa: Jeg priser deg, Fader, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige og 'åpenbart det for de umyndige, ja,

Fader, fordi således skjedde det som var velbehagelig for deg."(Luk.10,21.)

"Gud er 'ånd, og den som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet."(Joh.4,24.)

"Da nå Jesus så henne gråte og så de jøder gråte som var kommet med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet og sa. "(Joh. I 1,33.)


"Mens nå Paulus ventet på dem i Aten, harmedes hans ånd i ha da han så at byen var full av avgudsbilder. "(Ap.gi.17,16.)
"Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden
talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente til Johan nes dåp."(Ap.gi.18,25.)
"For Gud som jeg tjener i min and, i hans Sønns evangelium, e mitt vitne hvor uavlatelig jeg kommer dere i hu. "(Rom. 1,9.)
"ÅNDEN SELV VITNER MED VÅR ÅND AT VI ER GUDS BARN. Rom.8,16.)
"Vær ikke lunkne i deres iver, være brennende i ånden, tjen Herren! "(Rom. 12,1 I.)
"Men den som holder seg til Herren, er en ånd med ham." (1.Kor.6,17.)
"han som og satte sitt innsegl på oss og gav Ånden til pant i våre hjerter."(2. Kor.1,22.)
"Hvorledes er det altså? Jeg vil bede med ånden, men jeg vil også' bede med forstanden, jeg vil lovsynge med ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden. "(l.Kor.14,15.)
"Den Herre Jesu Kristi nåde være med deres 'ånd."(Fili.4,23.) "For om jeg er fraværende i legemet, så er jeg likevel hos dere i ånden, i det jeg med glede ser deres gode orden og den faste grunn i deres tro på Kristus."(Kol.2,5.)
"Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt gjennom, og gi deres
ånd og sjel og legeme rna' bevares fullkomne, ulastelige ved var Herre Jesu Kristi komme."(I.Tess.5,23.)
"Den Herre Jesus være med din 'ånd! Nåden være med dere!" (2-Tim.4,22.)
"Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd! "(Filem.25.)
"For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tveegget sverd og trenger gjennom inntil det kløver sjel og 'ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd."(Hebr.4,12.)
"For likesom legemet er dødt uten 'ånd, så er og troen død uten gjerninger."(Jak.2,26.)
men hjertets skjulte menneske i den uforgjengelige prydelse med den saktmodige og stille ånd, som er kostelig for Gud." (1.Pet.3,4.)
Jeg vil i denne forbindelsen sitere det som The Scofield Reference Bible, sier om menneskets tredeling. s.1270: "Det forholdet at men-
neskets sjel og 'ånd ikke er det samme, er bevist ved det faktum at de kan deles opp (Hebr-4,12.), og at sjel og ånd er skarpt atskilt ved legefnets død og oppstandelse. Det såes et naturlig legeme (gr.soma psyikon), det er "sjele- legeme". Det blir oppreist en et åndeliog legeme (gr.soma prneumatikon), I.Kor. 15,44. Å hevde at det derfor ikke er noen forskjell på sjel og 'and er det samme som å hevde at det ikke er noen forskjell mellom det dødelige legemet og oppstandelses legemet. I Bibelens bruk så må vi skille mellom ånd og sjel. Når vi skal behandle dette kort, så er dette skillet at ånden er den del av mennesket som "vet" (1.Kor.2,ll.), dets sinn. Sjelen er sete for affeksjoner, Ønsker og følelser, og av den aktive vilje, selvet. "Min sjel er bedrøvet inntil døden.(Mat.26,38. Se også Mat.11,29 og Joh.12,27.)

Ordet som er oversatt med sjel i G.T (nephesh), er akkurat det samme som i N.T (psyke), og bruken av ordet "sjel" i G.T. er identisk -med bruken av ordet i N.T. Se 5.Mos.6,5, 14,26, 1.Sam. 18, 1, 20,4 og 17, Job 7, 11 og 15, 14,22, Salm. 42,6 og 84,2.)
Ordet for 'ånd i N.T (pneuma) liksom i G.T.(ruach) er oversatt med 'luft , pust","vind", men for det meste med "ånd", enten med Guds Ånd 1-Mos.1,2 og Mat.3,16 eller med menneskets ånd 1.Mos.41,8 og 1-Kor.5.5.
På grunn av at mennesket er "ånd" har det Guds- bevisthet og kan kommunisere med Gud. Se Job.32,8, Salm.18,28 og Ordspråkene 20,27.
På grunn av at mennesket er "sjel" har det selvbevisthet. Se Salme 13,2, 42,5,6 og Il.
På grunn av at mennesket er "legeme" har det gjennom sine sanser verdensbevisthet. Se I.Mos.1,26.)"
Da Kristus kom, gjennopprettet han hele mennesket ved sin forsonergjerning, slik at ved troen på ham kan alle mennesker få gjenopprettet sin ånd,sjel og legeme. i jesu forsoningsverk er vi perfekte Iånd sjel og legeme overfor Gud."Men han selv, fredens Gud,It igjennom, og gi deres ånd, sjel og legeme må bevares ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme."(I.Tess.

For at vi skal få del i herlighetslegemet, må vårt jordiske legeme brytes ned og dø- dersom vi da ikke er så heldige å få del i Jesu gjenkomst og overkledningen av det himmelske legemet.
Det forholdet at vi må dø, har sitt utgangspunkt i syndefallet. Det er en del av "syndens og dødens lov". Vi vet at da Gud skapte mennesket, ble det til "en levende sjel." (1.Mos.2,7.) Dette vil si at det hadde liv i seg selv, og dersom det ikke hadde vært for synden og syndefallet, hadde mennesket ikke behøvd 'a dø, men slik gikk det ikke. På grunn av syndefallet kom synden og døden inn i verden, og menneskets livsalder ble etter hvert redusert. Vi har følgende 3 etapper i denne utviklinga:
a) Før syndefallet i Edens hage hadde mennesket evig liv og et udødelig legeme. Det var fullkomment i ånd, sjel og legeme.
b) Etter syndefallet og fram til syndfloden kunne mennesket leve nesten til det ble 1000 'år gammelt. Metusalah, som er den eldste, som vi hører om, ble 969 'år gammel.(1.Mos.5,27.)
e) Etter syndfloden ble menneskets levealder redusert til 120 år "Da sa Herren: Min Ånd skal ikke dømme blant menneskene til evig tid, for sin villfarelses skyld er det kjød, og dets dager skal være 120 år."(l.Mos.6,3.)
"Moses var 120 'år gammel da han døde, hans øye var ikke sløvet, og hans kraft var ikke veket bort."(5.Mos.34,7.)
Det forholdet, at vi eldes og dør er er naturlig konsekvens av syndefallet. Det var ikke Guds velbehagelige vilje at vi skulle eldes og dø. Han hadde bedre planer for mennesket, men i og med at de første menneskene ikke ville leve i Guds planer, så falt menneskeslekten i synd.

Gud måtte sette i gang forskjellige redningsaksjoner for menneskene. Det forholdet at vi skal få et herlighetslegeme, som er likt med Jesu legeme, er også en av Guds redningsplaner for mennesket. Vi ønsker ikke å dø, det vil si å bli avkledd vårt jordiske legeme, men Vi Ønsker å bli ikledd eller overkledd med vårt nye legeme. DET ER DEN NYE SKAPNINGEN I OSS SOM BLIR IKLEDD DET NYE LEGEMET."For vi vet at om vårt legemes jordiske hus (fornedrelseslegemet) nedbrytes, så har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender (herlighetslegemet), evig i himlene. For Også nå mens vi er her til huse, sukker vi, fordi vi lenges etter 'å overkledes med vår bolig fra himmelen, såsant vi skal bli funnet ikledd, ikke nakne. For vi som er i denne hytte (vårt jordiske legeme), sukker under byrden, fordi vi ikke vil avkledes (vi vil ikke dø), men overkledes (med herlighetslegemet), for at det dødelige skal bli oppslukt av livet." (2.Kor.5,1-4.)
Den kristne menighets bortrykkelse og himmelfart skjer i to avdelinger. De døde i Kristus, som har ventet lengst på Jesu komme for menigheten, skal oppstå og forvandles først. Deretter skal vi, som lever, når Jesus kommer tilbake, rykkes opp sammen med de døde i Kristus. Etter dette skal vi for bestandig være sammen med Jesus. VI SKAL TRØSTE HVERANDRE MED BORTRYKKELSEN."Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nå i et øyeblikk, ved den siste basun (Jesu røst). For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. For dette uforgjengelige skal bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige skal bli ikledd udødelighet. Og når dette forgengelige er ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er ikledd udødelighet, da oppfylles det ord som er skrevet: DØDEN ER OPPSLUKT TIL SEIER."(l.Kor. 15,51- 54.)
"For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal og Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For dette sier vi dere et ord fra Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingen lunde komme i forveien for de hensovede, for Herren selv skal kommme ned fra himmelen med et bydene rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først Oppstå, deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for 'å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. TRØST DA HVERANDRE MED DISSE ORD."(l.Tess.4,14-18.)
Bortrykkelsen av den kristne menighet blir også kalt for BARNEKÅRET HOS GUD."For vi vet at hele skapningen tilsamnien sukker og er tilsammen i smerte inntil nå, ja, ikke bare det, men Også vi som dog har Åndens førstegrøde også vi sukker med oss selv,
IDET Vi STUNDER ETTER VART BARNEKÅR, VÅRT LEGEMETS FORLØSNING."(Rom.8.22-23.)
Det herlighetslegemet som vi får, blir likt med Jesu Kristi legeme etter hans oppstandelse fra de døde. Før sin død og oppstandelse var
han bundet til sitt jordiske legeme, som var perfekt på alle måter. Etter sin død for all verdens synd og etter sin oppstandelse, så ble hans jordiske legeme ikledd de egenskapene som hører med til herlighetslegemet. Ved Jesu komme for den kristne menighet, får vi det samme herlighetslegemet som Jesus har. Da først er syndefallet gjennopprettet for dem som tror. DA BLIR VI GJORT LIK MED JESUS. Da skal vi se og forstå ham, slik som han er. Da har døden ikke lenger noen makt over våre legemer. Vi kan aldri dø mer. Døden er oppslukt til seier."For vårt rike er i himmelen, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser, han som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, slik at det blir likt med hans herlighetslegeme, etter den kraft hvormed han og kan underlegge seg alle ting."(Fil.3,20-21.)
"Dere elskede! nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli, vi vet at når han åpenbares,

DA SKAL VI BLI HAM LIKE, for vi skal se ham som han er."(l.Joh.3,2.)

Hellig Hellig er Herren Gud en lovprisnings sang av Inga Lill Vaim 4,2MB

Hva som gjelder døden, så mister den sin betydning i 3 etapper, og det er følgende:
l.) Jesus OVERVANT døden på Golgata."Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste. som seierherre over dem på korset."(Kol.2,15.)
2.) Ved den kristne menighets bortrykkelse er døden OPPSLUKT' TIL SEIER."OG når dette forgjengelige er ikledd uforgjengelighet, og dette udødelige er ikledd udødelighet, da oppfylles det ord som er skrevet: Døden er oppslukt til seier."(l.Kor.15,54.)
3.) På slutten av 1000 'årsriket skal døden TILINTETGJØRES. "For han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter, og den siste fiende som tilintetgjøres, er døden." 1.Kor.15 25-26.

 OBS skriften er scannet inn så det er dessverre en del feil.

beklager Stein A Johannessen.

_________________________________________________________________________________________________-

Kort utdrag av de 5 bøkene

Jesu Gjenkomst 1-2-3-4-5.

Fra side 279 I de Året 606 før Messias ble Jerusalem for første gang beleiret av Kong Nebudkanesar
og de første jødene ble bortført til Babylonkong,. Dette skjedde under kong Jojakim Blant dem var Daniel og Og hans 3 kamerater Når vi trekker 606 fra 2553 år pluss I år, kommer vi til.året 1948. (2553 minus 606 pluss 1 er 1948.)I 1948 ble den jødiske staten opprettet. Dette skjedde ved at i 1948 ble den jødiske staten opprettet.det var Herren som stod, bak og lot verdens organiasjonen gjøre dette for tiden var inne til at de kunne skje GUDS TIME VAR KOMMET, OG ALT ANNET MÅ BØYE SEG FOR GUDS PLANER OG GUDS TIDSSKJEMA.. I 1948 fikk vi jødenes første krig mot araberstatene .(Se min bok jødenes Konge Bind 12.) I ‘året 598 ble Jerusalem beleiret for andre gang av kong Nebudkaneser Han plyndret templet og bortførte kong Jojakin og en del av befolkningen til Babylon. Når vi trekker fra 598 fra 2553 pluss 1år kommer vi fram til 1956 I dette året begynte jødenes andre krig mot araberne (se min bok: Jødenes Konge. Bind 1. s,168-169.)3 I året 587 inntok Kong Nebudkaneser Jerusalem og ødela byen og tempelet.Når vi trekker 587fra2553år pluss 1 år kommer vi til året 1967(2553minus 587pluss1 er1967 I 1967 fikk vi jødenes tredje krig mot araberne. i den forbindelsen greide jødene å gjenerobre både gammel-byen av Jerusalem, Judea og Samaria fram til elven Jordan og Golanhøydene i nord. (Se min bok:Jødenes Konge. Bind 1. s,169-171.) I året 582 skjedde den siste bortføringen av jøder til Babylon. Når vi trekker 582 fra 2553 år pluss 1 år, kommer vi til 1972. (2553 minus 582 pluss 1 er 1972.) I 1973 fikk vi jødenes fjerde store krig mot araberne. Dette var Yom- kippur krigen.(Se min bok: Jødenes Konge. Bind 1. s,171-173.) (1 parantes gjør vi oppmerksom på at det er vanskelig å regne ut disse årstallene helt nøyaktig. For det første er historikerne uenige om vi skal bruke året 587 eller ‘året 586 for Jerusalems Ødeleggelse. For det andre vet vi ikke fra hvilken måned i år 606 vi skal regne For den siste utregningens vedkommende kan vi derfor både få 0 årstallet 1972 pg 1973.) 5.) I ‘året 573 fikk Esekiel beskjed fra Herren om hvordan templet i 1000 årsriket skulle se ut.I det 25 året etter at vi var bortført, i begynnelsen av året, på den tiende dag i måneden, og det l4. år etter at staden (Jerusalem) var inntatt, nettopp på den dag kom herrens hånd over meg, og han førte meg dit.(Esek.40,l.) Når vi trekker 573 fra 2553 pluss 1 år, kommer vi til 1981.(2553 minus 573 pluss 1 er 1981.) Dette årstallet kan like godt være 1982. Se forklaringen som er gitt ovenfor. I 1982 skjedde det 2 gledelige ting for jødenes vedkornmende, og det var følgende: a)For det første måtte jødene gå inn i Libanon i dette året i den hensikt å forsvare seg mot PLO. De greidde å isolere PLO i Beirut og tvinge denne terrorist- organisasjonen til å forlate Libanon. Dette var en stor seier for Israel. b)For det andre fikk jødene ferdig en synagoge i Jerusalem i dette året. Denne har templets mål. Denne skal være et samlingssted og en sentralhelligdom for alle jøder i verden. Denne synagogen peker framover mot templet i rikets tid, som profeten Esekiel beskrev.
Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere fra bladet: Ordet Og Israel.nr.5.1982. Artikkelen er skrevet av Anders Wigholm: «Dr. Ralf Ashmore skrev i Bible News Review for august 1980 at israelerne’Var begynt å bygge deres DEN STORE JESRUSALEMS SYNAGOGE utkastet den tanke at bygningen i nær framtid skulle kunne brukes som et forberdende tempel, som kanskje skal overtakes av ,Antikrist og slik oppfylle Daniels og Jesu profetier. Jødene oppgav 1981 som tidspunkt for ferdiggjørelsen av bygget, og det ser ut til at de kan holde timeplanen. Dette er den første representative helligdom i vår tid, som jødene kan komme fra hele verden for å tilbe i den første sentrale gudstjenestebygning etter templets ødeleggelse i år 70 e. Kr.I året 561 ble kong Jojakin tatt ut av fengslet, hvor han hadde sittet i 37 år. Han fikk sitt underhold av den nye kongen, kong Evilmerodak. Han fikk dessuten æresplass framfor de andre kongene i BabylonI det 37. året etter at Judas konge Jojakin var bortført, i den 12. måned, på den 25 dag i måneden, tok kongen i Babel, Evilmerodak- i det år han ble konge, Judas kongen Jojakin til nåde og førte ham ut av fengslet. Og han talte vennlig med ham og satte hans stol ovenfor stolene til de andre kongene som var hos ham i Babel. Han la sin fangedrakt av og åt stadig ved hans bord, så lenge han levde, og han fikk sitt stadige underhold fra Babels konge, hver dag det han den dag trengte, så lenge han levde, like til sin dødsdag.»(Jer.52,31-34.) Når vi trekker 561 fra 2553 pluss 1 år, kommer vi til året 1993. Dette kommer til å bli et viktig årstall i Israels historie. Hva som da skal skje, er det ingen gitt å vite, men det er tydelig at i dette årstallet skal Israel og Israels Gud bli anerkjent på en spesiell måte blant hedningenasjonene. En enda enklere måte å komme fram til disse årstallene på, er at man tar differansen mellom de forskjellige årstall og hendelser i forbindelse med det som skjedde med jødene i gammel tid og legger denne differansen til året 1948, som var året for opprettelsen av staten Israel. Man kommer da fram til de samme årstallene som de som vi har behandlet ovenfor. Denne utregningsmåten kommer til uttrykk i Verner Høygaards brosjyre: Lysstreif over den siste tid. s,22-26. Han kommer fram til følgende differanser:
a) Fra 606 til 598 er det 8 år.
b) Fra 598 til 587 er det 11 år.
c) Fra 587 til 582 er det 5 år.

På samme måten som 606 var begynnelsen for Israels misgjerningsår, så setter han 1948 som selve basis’året for Israels gjenopprettelse. Han legger så disse differansene til det neste årstallet og kommer fram til følgende regnestykke:
a) Fra 1948 og til 1956 er det 8 år.
b) Fra 1956 og til 1967 er det 1 I år.
c) Fra 1967 til 1972 er det 5 år.
Vi har ovenfor gjort greie for hva som hendte i de forskjellige årene,så det skal vi ikke gjenta her. At dette ikke er noen tilfeldighet, det er lett å forstå. På samme maten som disse årstallene i gammel tid stod for Guds straff over jødefolket, på samme måten har de tilsvarende tall i moderne tid med Israels gjenoppbygging å gjøre. I sin brosjyre: «Ved årenes ende;. Ez.38,8. s.18-19 omtaler Verner Høygaard 2 forskjellige utregningsmåter for antallet av Israels misgjernings år. Jeg siterer fra hans brosjyre: den første forklarer de 430 år dithen, at av disse år har Israels folk gjennomlidt de 70 år i Babylon til godtgjørelse for landets sabbatsår. 2.Krøn. 36,21. Disse 70 år skal derfor fradrages i beregningene av misgjerningsåene, den tid de skal være spredt over hele jorden. Resultatet vi får da’,.blir: 430 minus 70 er 360 år. Det er altså den tid da Gud vil straffe folket, men da han tydelig har gjort klart i sitt ord at han vil straffe dem syvfold 3.Mos.26, så må de 360 år ganges med 7. Dette blir 2520 år.(360 ganger 7 dette blir 2520 år.) Ordet ;syvfold nevnes ikke mindre enn 4 ganger. Da 4 er det tall Bibelen anvender om folkeverdenen, feks. de 4 verdensriker, de 4 verdenshjørner m.fl., betegner dette antall år den tid folket skulle til bringe ute blant folkene som landflyktige, og er nesten identisk med tidsavsnittet ;hedningenes tider, som betegner den tid da hedningene har makten over Israel og Jerusalem. Disse 2520 år omregnet i henholdsvis: måne år, kalenderår og solår (tropiske år) fører oss fram til vår tid.En annen forklaring som hverken omstøter eller avviser den første, men snarere utfyller den, går ut på at de 430 år ikke behøves å reduseres med 70 år til 360. Det er nemlig ikke første gangen i Bibelen at dette tall forekommer i forbindelse med en trengselstid for Israels folk. I 2.Mos.12,41 for telles det om utgangen av Egypten, hvor isralittene trællet under uhyggelige kår, at nettopp på den dag da de 430 år var til ende, drog de ut av Egypt. Er der i alt 7 perioder for Israel med 430 år og straffen i Egypt var den første, er der således på Ezekiles tid 6 ganger 430 år tilbake. 6 ganger 430 er 2580 år. Disse årene fører likeledes fram til vår tids avslutning Verner Høygaard har videre benyttet seg av den siste utregningsmåten idet han har forsøkt å antyde når Israels miserningsår er til ende. Hans utgangspunkt er inntagelsen av Jerusalem i år 587-586 før Messias. Han kommer da fram til året 1993-1994. (2580 minus 587 eller 586 er 1993 eller 1994.) Han antyder i sin brosjyre på s. 20-21 at tidsuttrykket ved årenes ende kan gå ut i 1993 eller 1994. Dette kan da bety at det er årstallet for avslutningen av Gog-krigen Ingmar Gustavsson har sendt meg en interessant oversikt over viktige begivenheter i jødenes historie i gammel tid. Han har multiplisert de 7 tidene med 360, som er Israels misgjernings år. Han kommer da fram til 2520 profetiske ‘år. For å komme fram til antallet tropiske år eller solår, dividerer han dette tallet med 360 og ganger det med 365,25. Dette blir 2483,850 år. (2520 delt på 360 ganger med 365,25 er 2483,850 år.) Han forhøyer dette tallet til 2484 år. Han legger dette antall år til viktige år i den gamle jødiske historien og kommer fram til følgende utregninger og begivenheter i moderne tid a)2484 minus 606 er 1878. I dette året ble den første jordbrukskolonien, Pztah Tikva (Håpets port) opprettet i Israel. b) 2484 minus 587 er 1897. I dette året ble den første Sionistkongressen holdt i Basel i Sveits. Med dette startet sionismen i moderne tid. c) 2484 minus 539 (årstallet for Babylons fall) er 1945. I dette året tapte Tyskland krigen mot de allierte. Tyskland ble delt i 2 stater, og Hitler, som hadde drømt om et nazistiks 1000 års-rike, måtte se at denne onde drømmen ble knust. Han tok selv sitt eget liv. d)2484 minus 536 er 1948. I dette året opprettet Gud staten Israel i Moderne tid. I dette året fikk vi også jødenes første store krig mot araberne) 2484 minus 516 (templet ble ferdig dette året) er 1967. I dette året fikk vi jødenes tredje krig mot araberne.
_______________________________________________________________________________________
Kort Utdrag av bok nr 2
DE 7 JØDISKE HØYTIDENE.
 

På samme måten som de 7 store jødiske høytidene i gammel tid pekte framover mot viktige begivenehter i nytestamentlig tid, så peker også den femte høytiden, som er BASUNKLANGDAGENS HØYTID, framover mot den kristne menighets bortrykkelse. Vi skal i det følgende bare kort beskrive disse 7 høytidene og hva de symboliserer. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3. s,252-269.)
a) PÅSKEN pekte framover mot Jesu forsoningsdød for alle mennesker på Golgata.
b) DEN USYREDE BRØDS HØYTID symboliserte Jesu død
og Jesu nedfart i dødsriket.
c) SVINGEKORNBÅNDETS HØYTID skulle skje på dagen etter sabbaten, altså på søndagen. Den symboliserte Jesu oppstandelse. Han var det første kornbandet som skulle svinges for Faderen. Jesus er førstegrøden av de troende. (1.Kor.15,23.)
d) DE TO SVINGEBRØDENES HØYTID symboliserte det som skjedde på pinsefestens dag. På den dagen skulle to brød svinges for Herren. De to brødene, som det her er snakk om, er den kristne menighet, som består både av troende jøder og troende hedninger.
e) BASUNKLANGENS HØYTID skulle holdes den første dagen (søndagen) i måneden tisjri. Det er den syvende måned. Denne høytiden står symbolsk for Jesu nedstigning i lufthimmelen,
for å hente den kristne menighet til seg.
DEN STORE FORSONINGSDAGEN skal symbolisere

jødenes frelse i endens tid.
g) LØVSALENES HØYTID skal symbolisere selve 1000

Tusenårs-riket.
 

Vi vet også hva de tre forskjellige tonene i basunen i gammel-testamentlig tid står for. De har tre forskjellige budskap:
a) "Maichujoth". Det betyr: "Gud er konge, du skal lyde hans befaling!

b) "Zichronot". Det betyr: "Gud glemmer oss ikke! 5Schofrot". Det betyr: "Messias kommer!"

c) I forbindelse med den kristne menighets bortrykkelse vil det bli store messianske vekkelser, både i Israel og ut over hele verden. Verden vil gå inn i en vanskelig tid, mens vi troende skal få leve i beskuelse og tilbedelse av det som vi trodde på. Mens Jesus underviste sine apostler og disipler i 40 dager etter sin oppstandelse fra de døde, skal han undervise oss i 7 år i den himmelske herlighet, før han tar oss med tilbake til jorden i forbindelse med sin gjenkomst. På samme måten som Johannes ble bortrykket i ånden til Herren fra kap. 4 i Åpenbaringsboka, blir også den kristne menighet rykket bort til Herren. På samme måten som Johannes skulle beskue endetidsbegivenhetene fra himmelen, skal også den kristne menighet gjøre det samme. Kapitlene 4 og 5 i Åpenbaringsboka gir oss en skildring av det som skjer i himmelen, før selve trengselstiden begynner."Deretter (,etter den kristne menighets bortrykkelse) så jeg, og se, det var en dør åpnet i himmelen, og den første røst (Jesu røst), som jeg hadde hørt likesom av en basun, som talte med meg, sa: Stig opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette. Straks - var jeg (bortrykket) i ånden, og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen.på tronen"(Åp.4,1-2.)

________________________________________________________________________________

Kort Utdrag av bok nr3

En del bibel forskere mener at antikristen vil komme fra Italia .Dette gjelder også mitt syn.
Jeg vil begrunne det med følgene forhold: For det første sier Dan. 9,26 at Antikristens folk, romerne, skal Ødelegge Jerusalem. Dette skjedde i år 70 etter Messias. Når Antikristens folk er romerne, MÅ ANTIKRISTEN VÆRE EN ROMER. HAN MÅ KOMME FRA ITALIA. Og etter de 62 uker (pluss de 7) skal Messias utryddes og intet ha, og staden (Jerusalem) og helligdommen (templet) skal en KOMMENDE FYRSTES FOLK ødelegge (Den kommende fyrsten er Antikristen), og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig, Ødeleggelse er fast besluttet.

(Dan.9,26.)
a) For det andre mener mange ortodokse jøder at Det Romerske Verdensriket vil oppstå igjen, og at det vil oppstå en NY KEISER i Italia, som kommer til å plage det jødiske folket. De ortodokse jødene kaller ikke denne personen for Antikrist, for de kan ikke bruke denne benevnelsen, da de ikke anerkjenner Jesus fra Nasaret som deres Kristus (Messias).
jeg vil i den forbindelse sitere fra boka: Jødenes Tempel skal det genoppbygges? av David Allen Lewis. s,50, hvor det står: ;Denne lærde herre (en ortodoks jøde) hadde tidligere sagt at han trodde, at den romerske keisers ånd var i live i verden i dag. Fra hans jødiske synspunkt vil der skje en gjenoppvekkelse av Romerriket, som vil medføre en masse vanskeligheter for Israel. Han talte om en mann, i likhet med Hadrian, en av de mest ondskapsfulle romerske keiserne, som ville herske over det gjenopplivede Romerriket.; For det tredje tror mange ortodokse jøder at Messias vil komme fra Italia, fra Roma. Dette kommer bl. a. til uttrykk, i bønna;makzorim;, som blir bedt i forbindelse med den' store forsoningsdagen. Der står det at Messias har vendt-, seg bort fra jødene. Han lever nå blant hedningene i Roma. Han vil atter ta seg av jødene og frelse dem, og da skal han være deres Gud;Messias, vår rettferdighet, har vendt seg bort fra oss. Vi er atspredt, og han lar seg ikke finne. Hvem skulle kunne rettferdiggjøre oss: Våre synders og misgjerningers åk er en byrde for oss, men han er såret for overtredelser, han bærer lidelsen for våre synder på sine skuldre, så vi kan finne forlatelse for våre synder, ved hans sår har vi fått legedom. Det er tid å skape en ny skapning for evig, hent ham fra kretsen (jordens krets), bring ham tilbake fra Seir (Roma), for at vi kan få høre ham fra Libanon (templets) berg, for annen gang gjennom Jinnon (Messias). Han er vår Gud, han er vår Fader, han er vår konge, han er vår frelser, han skal utfri oss og frelse oss for annen gang , han skal lyse ut sin nåde for annen gang for alles åsyn og si: Jeg skal frelse dere ved enden likesom i begynnelsen, for å være Gud for dere.Denne bønna vil Antikrist benytte seg av, når han innleder samarbeidet med jødene i begynnelsen av trengselstiden. Han skal gjennom okkult påvirkning forføre,jødene til å tro at han er deres Messias, som kommer fra Roma, hvorfra også Antikristen vil komme.

_________________________________________________________________________________

Kort Utdrag av bok nr 4

Hverken det hebraiske språket eller det greske språket har noe ord som betyr ;i evighet; eller for evig. Det bibelske uttrykket eis ton aiona; betyr ikkefor evigmen derimot inn i tiden. Vi skal oversette det med ;i tidsalderen. ;og da han så fikentreet (soni er et bilde på Israel), ved veien, gikk han bort til det, men fant ikke noe på det uten bare blad. Da sa han til det: Aldri i tidsalderen (gneis ton aiona) skal det mere vokse frukt på deg. Og straks visnet fikentreet. (Mat.21,l.) Bibelen bruker ikke noe abstrakt begrep som ;evighet eller for evig;. Bibelen taler IKKE OM TID og EVIGHET, men om TID og TIDSALDERE. Gud utvelger bestemmte tider eller tidsaldere, der han på forhånd har bestemt at viktige frelsesbegivenheter skal skje. Når dette er skjedd, kommer vi til TIDSALDERENS ENDE. Etter det kommer det en ny tidsperiode med et nytt frelsesinnhold.Når tiden er inne til at en tidsalder går mot sin avslutning, nærmer vi oss TIDENS eller TIDSALDERENS FYLDE. Da er den BESTEMTE TIDEN FYLT MED SITT INNHOLD.;Men da TIDENS FYLDE (gr. pleroma tu kronu) kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem ffi som var under loven, for at vi skulle få barnekår. (Gal.4,4-5.) i det han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd, som han fattet hos seg selv, om en husholdning (frelsesplan) i TIDENES FYLDE (grpleromatos ton kairon) (det er 1000 ‘års-riket), at han ville samle alt til ett i Kristus, både de som er i himelen, og de som er på jorden. ; (Ef. 1, 1 O.) Det er ikke riktig ‘å si at vi får ;evigheten; etter Jesu gjenkomst. Da får vi’ 1000 ‘års-riket, som er DEN KOMMENDE TIDSALDEREN. Den er til og med kalt for TIDSALDERENS TIDSALDER. men om Sønnen: Din trone, Gud, står i tidsalderens tidsalder. (Hebr.1,8.) Når det er snakk om tid eller tidsaldere i Bibelen, er det bestandig i forbindelse med;DET INNHOLDET; en tidsalder skal ha. Når de bestemte begivenhetene er gått i oppfyllelse, som Bibelen på forhånd har omtalt, er TIDEN eller TIDSALDEREN FULL. TIDSALDERENS FYLDE ER KOMMET, og tidsalderen avsluttes ved et bestemt TIDSPUNKT. Deretter fører Gud inn en ny tidsalder og FYLLER DEN MED ET NYTT INNHOLD, som også som hovedregel er profetert i Bibelen. De bibelske hendelser omtales aldri som ;timelige; eller ;evige;, men som OPPFYLTE eller UOPPFYLTE. Jeg er Herren, det er mitt navn, og jeg gir ikke noen annen (avgud) min ære eller de utskårne bilder ;min pris. De ting som er forkynt tidligere, se, DE ER KOMMET, og nå FORKYNNER JEG NYE TING, før de spirer fram, lar jeg dere høre om dem. (Es.42,8-9.) .) med, er i stor grad knyttet til EN PERSON, og det er Messias (Jesus fra Nasaret) eller ET FOLK, og det er jødefolket. Av slike viktige hendelser, s Det profetiske ordet, som Gud fyller tidene og tidsaldrene om er eller skal nedlegges i de forskjellige tidsperiodene, skal vi i det følgende nevne: Løftet om at KVINNENS ÆTT eller KVINNENS SÆD (JESUS) SKULLE KNUSE SLANGENS HODE. ;Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ætt og hennes ætt han skal knuse ditt hode men du skal knuse hans hæl(-3Mos.3-15).
__________________________________________________________________________________________

Kort Utdrag av bok nr 5

I.) DEN MESSIANSKE MENIGHET i Israel. Den ble tatt ut ved rikets evangelium. Den bestod av både jøder og hedninger. De siste var koblet inn i jødenes tro som proselytter. Dette evangeliet ble forkynt for jødene fram til Apostlenes Gjerninger 10,35. "og jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe (Jesus) vil jeg bygge min menighet (den messianske menighet), og dødsrikets porter (døden) skal ikke få makt over den." (Mat. 16,18.) Menigheten hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den oppbyggedes og vandret i Herrens frykt og vokste ved Den Hellige Ånds hjelp." (Ap.gj.9,3 I.)
Denne menigheten kan vi kalle den for "DEN MESSIANSKE MENIGHET" eller "RIKETS MENIGHET". Den er blitt tatt ut ved rikets evangelium, og den tilhører riket for Israel.
Denne menigheten har to andre benevnelser i N.T., og det er: "Frykt ikke, DU LILLE HJORD! for det har behaget deres Fader å gi dere RIKET." (Luk. 12,32.) "BRUDEN". "Den som har bruden, han er brudgom, men brudgommens venn, som står og hører på ham, gleder seg storlig over brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen." (Joh.3,29.) DENNE STI". "Jeg har ogs'a andre får, som ikke hører med til denne sti (rikets menighet), også dem skal jeg føre fram, og de skal høre min røst, og det skal bli en hjord og en hyrde." (Joh.10,16.) .) DEN KRISTNE MENIGHET. Den blir tatt ut ved DEN FRIE NÅDENS FORKYNNELSE. Det var Paulus som først introduserte dette nye budskapet. Denne menighet hadde sin begynnelse i Antiokia. "Og et helt år var de sammen der i menigheten og lærte en stor skare, og i Antiokia fikk disiplene først navnet kristne." (Ap.gj. I 1,26.) Denne menigheten har følgende kjennetegn: Den var en HEMMELIGHET til Paulus fikk vite hemmeligheten med den. "og å opplyse alle hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som har vært skjult fra tidsalderlige tider i Gud, som ha skapt alt ved Jesus Kristus." (Ef.3,9.) Den var en NY TYPE FORSAMLING som ikke hadde eksistert før. "idet han ved sitt kjød avskaffet fiendskapet, det vil si: den lov som kom med bud og forskrifter, forat han ved seg selv kunne skape de to til et NYTT (grkainon) MENNESKE, idet han gjorde fred." (Ef.2,15.) Det greske ordet "kainos" som her er brukt, betyr "ny av kvalitet". Denne menighet er ikke tatt ut fra jødedommen eller fra hedningeverdenen, men den er en ny menighet, som er UTTATT BÅDE AV JØDER og HEDNINGER. Begge folkegruppene blir stilt likt i denne forsamlingen. "Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke træl eller fri. Her er ikke mann eller kvine, for dere er alle en i Kristus Jesus," (Gal. 3,28.) Denne menigheten er tatt ut fra FØR VERDENS GRUNNVOLL BLE LAGT. Den blir dermed betraktet som en meget viktig forsamling. "likesom han utvalgte oss i ham fra før verdens grunnvoll ble lagt, forat vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn." (Ef.1,4.)
e) Denne menigheten er JESU ÅNDELIGE LEGEME. "forat de hellige kunne bli fullkommengjort til tjenestegjeming, til Kristi legemes oppbyggelse." (Ef.4,12.) Denne menigheten har JESUS SOM SITT ÅNDELIGE HODE, mens den selv utgør resten av legemet. "Og han er hodet for legemet, som er menigheten, han som er opphavet, den førstefødt av de døde, forat han i alle deler skulle være den ypperste." (Kol.1,18.) Denne menigheten skal UNDERVISE MAKTENE og MYNDIGHETENE I HIMMELEN OM HEMMELIGHETEN. "forat Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen." (Ef.3,1O.) Denne menigheten skal nå fram til ENHET I TRO PÅ JESUS og FULL KJENNSKAP TIL DE KRISTNE SANNHETER, før Jesu gjenkomst. "inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde (til det mål av vekst som rommer Kristi fylde.)" (Ef.4,13.) Denne menigheten skal være FULLKOMMEN ved Jesu komme.

"Men han selv, fredens Gud hellige dere helt igjennom, og må deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne ,ulastlige ved vår Herre Jesu Komme 1Tess

Oskar E Indergaard.


Han er i går og i dag den samme inntil evig tid.

Alle de som kaller på Ham med et oppriktig hjarte skal bli Frelst.

AMEN.

Stein A Johannessen.