14. mai 1948

 

mai1948.jpg

Et fargelagt bilde av David Ben-Gurion som leser Israels uavhengighetserklæring i Tel Aviv 14. mai 1948.

Hatikvah

Håpet

 

 National Anthem - Israel

 

Nasjonal Sang

 

 

Ofra Haza 

Et bilde som inneholder tekst, logo, Merke, Font

Automatisk generert beskrivelse

Engelsk

Fiken Treet Av Knut Jensen.

14. mai 1948

2023

Israel - 75 År

Fem og femti er gått
siden du som nyfødt var.
Hurtig ble du slemt forslått,
herom vitner mange er'.


Ene kjempet du i striden.
Vold og kriger ble din lodd.
Men var du enn meget liten,
ei ditt forsvar savnet brodd.

Israels jord ble for deg hellig.
Sårene gav ekstra mot.
Heri var ditt land forskjellig -
du med Davids gamle rot.

Tross de mange falnes grave,
du deg ikke kue vil,
for det land Gud gav som gave,
deg for evig hører til.

Du av dine hjertevenner
hylles på din fødselsdag,
mens vi med tårer tenner
hver vår lille lysestag.

Vi på biblens løfter venter,
din Messias, Sions helt,
som i rette tid Gud sender
med sin fred til ørk'nens telt.

Israel, tusen fold tillykke!
Davidsstjernen elsker vi -
som ditt lands og våres smykke
av umistelig verdi!!

Evangelisten nr 10 -2003 ,ukjent skribent

Israels Vår mp3

 

 

 

from Ashes to Glory

 

ARISE (from Ashes to Glory) - Elihana Elia

 

 

 

lion 2.jpg

 

https://yt3.ggpht.com/qK_-1cYLNS9iuBgP9cNnBfIooiafWOI4wlrAWzp2GPQa2OY9hvacLptakS9o4Q0NrJCT03ttIQ=s48-c-k-c0x00ffffff-no-rj

 

Counter-terrorism expert: 'Three miracles occured on October 7th'

95 år gammel israelsk reservist slutter seg til krigsinnsatsen 75 år etter at han gikk til krig

 

Codex Sassoon, den eldste komplette

kopien av Bibelen, vender tilbake til Israel

 

The Deception of the Nations - Amir Tsarfati, Mike Golay (Behold Israel)

Forførelsen av Nasjonene Nasjonenes bedrag - Amir Tsarfati, Mike Golay (Se Israel)

Amir Tsarfati: Judaism, Zionism, & Antisemitism

Amir Tsarfati: Jødedom, sionisme, og antisemittisme

 Amir Tsarfati: Is Zionism a Good Thing?

 

 


 

Fikentreet er benyttet flere ganger av Jesus for å illustrere betydningen for Israel som Guds eiendomsfolk,

om hva som skal skje med land og folk på godt og ondt.

PÅ Jesu egen tid hadde fikentreet tankeforbindelser med det brede lag av folket, og ble forstått av dem. Det ble brukt som sym bol på det lovede land og dets overdådighet. 1. Kong.4,25 Sal.3,10. Det ble også brukt som symbol på Guds pakts- folk og dets fruktbarhet Hos.9,10, Joel 1,7. Det var derfor helt naturlig når Jesus talte om fikentreet, at det kor- responderte med hans eget folk. Jer.24,1-8. Gjennom Jesu profetiske forkynnelse fikk Israel vite sin skjebne. Han talte dømmende ord, der oppfyllelsen har vist at dommen ikke har blitt holdt tilbake, men også om fremtid og håp. Guds ord gir bud om at Israel en dag skal bli frelst! Rom. I 1,25-27 Fikentreet forkastes Da Jesus var i ferd med å avslutte sitt liv og påsketiden var kommet nær, får vi høre fra hans egen munn hva som skal skje med fikentreet Israel. Da han var på vei opp til Jerusalem, ble han sulten.Han så et fikentree langs vegen og gikk bort til det. men, fant ikke annet enn blad Da sa han til det .Aldri i evighet skal det vokse frukt på det og straks visnet treet.Matt-21-19Med denne handlingen viste Jesus hvordan et ufruktbart folk skulle forkastes, men han fortalte det også i lignelser: En mann hadde et fikentre som var plantet i hans vingård, og han kom og lette etter frukt på det og fant ingen.Da sa han til vingårdsmannen-I tre år og er jeg nå kommet og har lett etterfruktpå dettefikentre og har ikke funnet noe; hugg det ned! Hvorfor skal det oppta jorden til ingen nytte? Men han svarte ham Herre, la det stå ennå et år, til jeg får lagt gjødning på, om det kanskje kunne bære til neste år Hvis ikke kan du hugge det ned.Luk 3-6-9 I disse årene hadde Jesus vandret rundt i Israel og helbredet syke, renset spedalske oppvakt døde og forkynt evangeliet for folket. De had- de blitt konfrontert med hans lidelse, død og oppstandelse men-- dette fikk dem heller ikke til å stanse opp, bortsett fra noen enkelte som ble hans etterfølgere. Jesus vender seg da også til slutt om til Jerusalems innbyggere på sin vei opp til Golgata, der han sier: -Gråt ikke over meg, gråt over dere selv og over deres barn! For gjør de så med det grønne tre, hvorledes. skal det da gå det tørre. Luk.23,28-3 1. Israel blir drevet i land flyktighet Jerusalem! Jerusalem! du: som slår ihjel profetene, stener dem som er sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, likesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger! Og dere ville ikke. Se deres hus skal lates Øde. Forjeg sier der: -Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier.- -Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Matt.23.37-39. Etter den jødiske historie- skriver Josefus ble 1,1 mill. jøder drept under den fryktelige krigen som nå fulgte mot romerne da Jerusalem falt i år70 e.Kr. 97.000 ble i følge samme kilde sendt til Egypt og andre provinser som slaver.

________________________________

Seiers Mynt fra Romertiden med teksten "judea capta_____________Romerske soldater i Triumf marsj med_utstyret i Tempelet

(det erobrede Jerusalem)pregrt av Romerne etter Jerusalems fall._________________Relief tatt fraTitus Buen i Rom

Dommen over land og folk var et faktum, som senere historie forteller oss! En levning av Templet og Vestmuren ble senere et symbol på nasjonal og religiøs enhet for jødene Fra da av og helt frem til vår egen tid har evangeliet blitt forkynt over hele jorden. Mennesker har blitt frelst og kommet til tro! Fra Meget tidlig av lå den tanke nær at evangelium og imperium 'var samtidige, at de begge ville bestå til Guds rikets frembrudd .Først når romerrikets tid gikk mot sin avslutning ville vold og kaos bli det dominerende under ledelse av Antikrist i hel kristne historie,og frem til våre dager, har dette vært aktuell tale.I middelalderen var det helt akseptert å beregne seg fram til dette rikes avslutning selv blant de største teologer og historikere Fremfor alt følte en de politiske hendelsesforløp på pulsen ut fra spørsmålet : Nærmer Antikrist seg Generasjon etter Generasjon levde i stadig frykt for denne alt-ødeleggende demon .Under hans herredømme skulle jo lovløshet kaos rov og plyndring tortur og massedrap dominere samtidig som han likevel var herold for den etterlengtede oppfyllelse Jesu gjenkomst!

Fikentreet får blader igjen Lær en lignelse av fikentreet, Så snart det kommer saft i dets grener og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren er nær, således skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær for døren. Mat.24,3233.

 

JERUSALEM 1967

 

 Golda.jpg

GOLDA Trailer (2023) Helen Mirren

 

Ageinstallodds.jpg

Amir Tsarfati: Who Really Controls the Middle East?

 

 

Et bilde som inneholder kandelaber, tekst, stearinlys, menorah

Automatisk generert beskrivelse

Pray for the peace of Jerusalem.

 

 

 

Leserne vil ikke bare komme til å revurdere sitt syn på Midtøstens flyktningproblem,

men også se i hvilken grad propaganda svelges rått i mangel på informasjon."

LOS ANGELES TIMES

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

I sin endetidstale for sine disipler taler Jesus om fikentreet, og set ter det som et tegn i tiden før Menneskesønnen kommer. Fikentreet er igjen livskraftig! Hvordan kan det ha seg?
Fikentreet som visnet, er altså et bilde på nasjonen forkastet og adspredt, mens fikentreet som får blader, er et bilde på nasjonen gjenopprettet. Når det så også skal bli saft i dets grener, er det logisk at de en dag vil bære frukt som er omvendelse verdig. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet -forat dere ikke skal tykkes dere selv kloke at forherdelsen delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn, og således skal hele Israel bli ,frelst, som skrevet er.- Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal - bortrydde ugudeligheten fra Jakop
Rom. I 1,25-26

 

 

NORSK ISRAEL SENTER

 

https://yt3.googleusercontent.com/owhJMwlz-J0POf2zYU990NgBRQ28iV2_KfjsPQqeiMvSafW8Go58FNKLqzT8jh15HUVXY-vL=s176-c-k-c0x00ffffff-no-rj

ILTV Israel News

https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIf8zZSD6v7ryIBfGx5TR1NWW05I3lbh8c-FnbYQ7_v3ww=s176-c-k-c0x00ffffff-no-rj

TV7 Israel News

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

dry b.jpg 

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, sky, person

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, Tegnefilm, clip art, skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse 

homefront

 

For de som vil lære seg Hebraisk

 

 

Moriah-filmer

 

·         PÅMELDING TIL ENEWS

·         STØTT OSS

 

·         FILMBIBLIOTEK

 

·         OM OSS

 

 

way

 

 

Moriah Films er et filmselskap uten like.

To Oscar-priser®. 16 kritikerroste dokumentarer. En milliard seere verden over. Distingverte Hollywood-fortellere. Prisbelønte komponister. Filmer på kabel, TV og flere streamingplattformer

. State-of-the-art in-house produksjonsanlegg. Prestisjetunge filmfestivalpriser. Nordamerikanske kinopremierer.

Moriahs budskap, sett gjennom linsen av det jødiske folks 3.500 år lange livserfaring, er tidløst.

Samarbeid med oss. Støtt den mest betydningsfulle samlingen av dokumentarer om de episke hendelsene som formet jødisk historie i det 20. og 21. århundre.

Minnegaver Muligheter begynner på $ 100.000 og betales over 5 år.


For mer informasjon

Rabbi Meyer H. May
Simon Wiesenthal Center administrerende direktør
310-772-2424, rabbimay@wiesenthal.com

Lori Tessel
Simon Wiesenthal Center Direktør for utvikling, Western Region

 

 

 


310-772-2426, ltessel@wiesenthal.com

 

 

 

https://www.moriahfilms.com/assets/images/footer-logo.png

 

FØLG OSS

·          

Kontakt  Pressehenvendelser 

2024 Simon Wiesenthal-senteret

 

 

HJELP JØDENE HJEM.

http://www.hjhome.org/

 

Derfor ser vi også at Israel igjen har begynt å vende tilbake til sitt land, for at Gud en dag skal møte dem gjennom Kristus Jesus! Ende tidens kristen får vite av Jesus selv, at det er viktig å kunne tyde tidens tegn! Mat.24,33. Hva så med vår egen tid, har den noe å lære oss? Ser vi konturene av Antikrist og Jesu gjenkomst? De tegnene som troende mennesker var opptatt av i middelalderen er for lite å regne mot det vi ser i dag. Paulus nevner forholdene henimot endens tid flere steder i sine brev. Tilstanden blant folk og nasjoner taler han om i 2. Tim. 3,1-5. Ugudeligheten og frafallet fra Guds ords sannheter blant troens egne folk Øker i omfang, og minner oss om at frafallet skal bli stort i den siste tid. 2.Tess. 2,3. De omstendigheter som skal ledsage trengselstiden synes å ha kommet oss nærmere.
Det gamle Romerriket gikk i oppløsning på grunn av indre moralsk forråtnelse. Er historien i ferd med å gjenta seg? Hva så med de tegn som Jesus talte om, ser vi dem? Ja, det ser unektelig slik ut. Aldri har det vært så mye uro i verden, som i dette vårt århundre. Krig og rykter om krig har i denne perioden hørt med til dagens orden over store deler av verden, sammen med pest, hunger og jordskjelv. Mat 24, 6-7.
Det er heller ikke vanskelig å se at nestekjærligheten har blitt borte mange steder, og den stadig Økende volden, brutaliteten, grådigheten, pengekjærheten og nytelsessyken synes å gjøre folk immune i forholdet til Guds ords veiledning om rett og galt! Mat.24,10-13.
Vi må erkjenne at vi forstår profetisk stykkevis. Det er ikke lett å lodde dybdene i Guds ords sannheter, men når Jesus gjør oss oppmerksom på betydningen av fikentreet som tegn, er det derfor ikke et hvilket som helst tre det tales om! Fikentreet hører med når det gjelder Israels skjebne som folk, og den siste tid som innevarsler vår Herre Jesu Kristi komme!
Samtidig oppfordrer han sin menighet om å løfte hodet når alt dette begynner å skje, for forløsningen vil da stunde til. Luk. 21, 28-31. La oss derfor uttrykke vår lengsel slik; Amen, ja kom, Herre Jesus! Kom snart!

Evangelisten ---Telf nr38026357. --Fax38026280

Romer riket